La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Josep C. Verges Report: ERC’s paedophile party/ LA FESTA PEDÒFILA D’ERC

Josep C. Verges Report

9.8.22

ERC‘s paedophile party/

LA FESTA PEDÒFILA D’ERC

Vilassar

The only explanation is that ERC in Vilassar a paedophile organized the sex gymkhana for 12 to 30 year-olds to take photos. The Catalan police should investigate the organisers and adults who attended

(Photo: Peaceful Vilassar before nightfall brings ERC’s paedophile gymkhana for 12 to 30 year-olds)/

L’ÚNICA EXPLICACIÓ ÉS QUE UN PEDÒFIL D’ERC DE VILASSAR VA ORGANITZAR LA GIMCANA SEXUAL DE 12 A 30 ANYS PER FER-NE FOTOS. ELS MOSSOS HAN D’INVESTIGAR ELS ORGANITZADORS I ADULTS QUE HI VAN ASSISTIR

(Foto: Vilassar pacífic abans de caure la nit amb la gimcana pedòfila d’ERC per a 12 a 30 anys)

https://twitter.com/MelgerTina/status/1555634214716014593

&

30 years jail for ERC head in Castellbisbal for paedophilia with 25 girls 11 to 16 years-old/

30 ANYS DE PRESÓ AL CAP D’ERC DE CASTELLBISBAL PER PEDOFILIA AMB 25 NOIES DE 11 A 16 ANYS

https://www.ccma.cat/324/30-anys-de-preso-per-a-un-exdirigent-derc-a-castellbisbal-per-corrupcio-de-menors/noticia/2784277/

&

ERC councillor indicted for paedophilia resigns in Barcelona/

REGIDOR D’ERC IMPUTAT PER PEDOFILIA DIMITEIX A BARCELONA

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20170306/42586926913/els-mossos-investiguen-un-exregidor-de-districte-derc-a-ciutat-vella-per-presumpte-assetjament-a-una-menor.html

&

Media censor that the organiser of the paedophile gymkhana and the Vilassar mayor and president of the regional council are all ERC/

ELS MITJANS CENSUREN QUE SÓN TOTS ERC L’ORGANITZADORA DE LA GIMCANA PEDÒFILA I L’ALCALDE DE VILASSAR QUE PRESIDEIX EL CONSELL COMARCAL

https://www.ccma.cat/324/una-gimcana-de-contingut-sexual-amb-menors-indigna-families-a-vilassar-de-mar/noticia/3178944/

8 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: ERC’s municipal paedophiles/ ELS PEDÒFILS D’ERC A VILASSAR

Josep C. Verges Report

8.8.22

ERC’s municipal paedophiles/

ELS PEDÒFILS D’ERC A VILASSAR

Vilassar 69

Kama Sutra 69 exercise of 12 year-old child and 30 year-old man in ERC’s town hall gymkhana/

EXERCICI KAMASUTRA 69 DE NENA DE 12 ANYS I HOME DE 30 A LA GIMCANA MUNICIPAL D’ERC A VILASSAR

https://elmon.cat/politica/gimcana-porno-vilassar-gemma-lienas-468822/

&

Socialist sexologist MP: What educational value has a condom dipped in honey into the mouth? Really just an adult fantasy/

DIPUTADA SOCIALISTA SEXÒLOGA: QUÈ TÉ DE FORMATIU UNTAR EL PRESERVATIU AMB MEL A LA BOCA? MÉS AVIAT UNA FANTASIA ADULTA

https://twitter.com/gemmalienas/status/1555884639109128192

&

Ombudswoman demands the paedophile videos and photos of ERC’s municipal gymkhana/

LA SÍNDICA DE GREUGES DEMANA ELS PEDÒFILS VÍDEOS I FOTOS DE LA GIMCANA D’ERC A VILASSAR

https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=8852

&

ERC councillor Montse Gual also asked about cocaine and heroin consumption to the 12 to 30 year-old children and adults with water or flour thrown if wrong/

LA REGIDORA D’ERC MONTSE GUAL TAMBÉ PREGUNTAVA SOBRE CONSUM DE COCAINA I HEROINA ALS NENS I ADULTS DE 12 A 30 ANYS, RUIXATS AMB AIGUA O FARINA SI S’EQUIVOCAVEN

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/gincana-sexual-vilassar-incluia-pruebas-consumir-droga_705653_102.html

7 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: ERC’s paedohile Kama Sutra/ EL KAMASUTRA PEDÒFIL D’ERC

Josep C. Verges Report

7.8.22

ERC’s paedophile Kama Sutra/

EL KAMASUTRA PEDÒFIL D’ERC

Kama Sutra

ERC’s paedophile gymkhana in Vilassar de Mar town hall: 11 year-old girls bottom up while a boy bursts a balloon pressuring by force/

GIMCANA PEDÒFILA D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR: NOIES D’11 ANYS DE CUL AMB UN GLOBUS QUE UN NOI REBENTA APRETANT-LA FORT

https://www.elespanol.com/reportajes/20220805/chicas-pared-pompa-polemica-gincana-sexual-barcelona/693180825_0.html

&

ERC’s paedophile gymkhana: Reproduce Kama Sutra positions, lick bananas, place a condom with the mouth, suck honey and cream from a stick and model a clay penis/

GIMCANA PEDÒFILA d’ERC: REPRODUIR POSTURES DEL CAMASUTRA, LLEPAR PLÀTANS, COL.LOCAR UN PRESERVATIU AMB LA BOCA, XUCLAR MEL I NATA D’UN BASTÓ I MODELAR UN PENIS DE FANG

https://www.elmundo.es/cataluna/2022/08/05/62ecf4a8e4d4d8b03f8b45b5.html

&

ERC’s paedophile gymkhana: ERC defends that ‘all the trials were validated by the municipal team. Parents did not have all the information’. A parent: ‘Pornography’/

GIMCANA PEDÒFILA D’ERC: ERC DEFENSA QUE ‘TOTES LES PROVES ESTAVEN VALIDADES PER L’EQUIP MUNICIPAL. ELS PARES NO TENIEN TOTA LA INFORMACIÓ’. UN PARE: ‘PORNOGRAFIA’

https://elmon.cat/societat/salut/ajuntament-vilassar-respon-proves-validades-tecnics-468512/

&

The Kama Sutra was designed to teach a man how to make sure that the woman was fully pleasured/

EL KAMASUTRA DISSENYAT PER ENSENYAR L’HOME COM ASSEGURAR QUE LA DONA REP TOT EL PLAER

https://www.womenshealthmag.com/sex-and-love/g28830513/kamasutra-sex-positions/

6 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: ‘Dramatic weakened Russian forces/ ‘DRAMÀTICA BAIXA DE FORCES RUSSES’

Josep C. Verges Report

6.8.22

‘Dramatic weakened Russian forces’/

‘DRAMÀTICA BAIXA DE FORCES RUSSES’

Putin perd

ISW: ‘Ukraine seizing the strategic initiative and forcing Russia to reallocate forces’/

ISW: ‘UCRAINA PREN LA INICIATIVA ESTRATÈGICA I OBLIGA RÚSSIA A REASSIGNAR FORCES’

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-4

&

Lieutenant colonel Kursa who boasted of her pleasure in killing Ukrainians, 97th Russian high commander killed/

LA TINENT CORONEL KURSA QUE PRESUMIA DEL PLAER DE MATAR UCRAINANS, 97è ALT COMANDANT RUS MORT

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11080531/Olga-Kursa-Kachura-death-Missile-strike-kills-Russias-senior-female-officer.html

&

Amnesty International head in Ukraine resigns ‘for its support of Russian narratives. Seeking to protect civilians instead it’s a tool of Russian propaganda’/

LA CAP D’AMNESTY INTERNATIONAL A UCRAINA DIMITEIX ‘PEL SEU SUPORT A LA FABULACIÓ RUSSA. VOLENT PROTEGIR CIVILS S’HA TORNAT EN UNA EINA DE PROPAGANDA RUSSA’

https://www.facebook.com/oksana.pokalchuk/posts/pfbid02pZy2cAyJpdNj37b9WUQm48WAprbeYRiaywYo3NGiKGqX6J8BKZwCxmRPg9Ru7SKal

&

Facebook and Instagram remove 1.082 fake accounts supporting Russian invasion/

FACEBOOK I INSTAGRAM ELIMINEN 1.082 COMPTES FALSOS A FAVOR DE LA INVASIÓ RUSSA

https://twitter.com/KyivIndependent/status/1555793912840818711

6 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: ERC abandons Ithaca/ ERC ABANDONA ITACA

Josep C. Verges Report

5.8.22

ERC abandons Ithaca/

ERC ABANDONA ITACA

Itaca llach

‘ERC’s siege of Lluis Llach has crossed all the red lines and confirmed ERC’s break with Catalonia and its longing for freedom’/

AMB EL SETGE A LLUÍS LLACH ERC HA CREUAT TOTES LES LÍNIES VERMELLES I CONSUMAT LA RUPTURA D’ERC AMB EL PAÍS I ELS SEUS ANHELS DE LLIBERTAT’

https://twitter.com/lopezbofill/status/1555264338453217280

&

Lluis Llach: ‘Ignore them. I was with them when we defended the same things and this is the more hurtful. I’m sorry but they‘re no longer the tool I need and to disagree annoys them’/

LLUÍS LLACH: ‘NO EN FEU GAIRE CAS. JO HE SIGUT DELS SEUS QUAN DEFENSÀVEM EL MATEIX I AIXÒ HO FA MÉS DOLORÓS. EM SAP GREU PERÒ JA NO SÓN L’EINA QUE NECESSITAVA I DISCREPAR ELS EMPRENYA

https://twitter.com/lluis_llach/status/1554890365701951489

&

‘I’ve learnt that Lluis Llach is a racist, Catalan not a language and wearing a burka feminist. ERC is a rotten stake that must be pulled down’/

HE APRÉS QUE LLUÍS LLACH ÉS RACISTA, EL CATALÀ NO ÉS UN IDIOMA I VESTIR BURKA ÉS FEMINISTA. ERC ÉS UNA ESTACA PODRIDA QUE CAL TOMBAR’

https://twitter.com/BrunissenCat/status/1555272744568332291

https://twitter.com/Ludvig1973/status/1555177208020344832

&

Lluis Llach’s Road to Ithaca: ‘Always with the idea of Ithaca to arrive at your destiny’/

VIATGE A ÍTACA DE LLUÍS LLACH: ‘SEMPRE LA IDEA D’ÍTACA D’ARRIBAR AL TEU DESTÍ’

https://www.youtube.com/watch?v=NO7nSrVlGY8

5 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: After Blitzkrieg fail, war end in South/ DESPRÉS DEL BLITZKRIEG FALLIT, FI DE LA GUERRA AL SUD

Josep C. Verges Report

4.8.22

After Blitzkrieg fail, war end in South/

DESPRÉS DEL BLITZKRIEG FALLIT, FI DE LA GUERRA AL SUD

Ucraina blat

After Putin’s Kyiv defeat and Donbas stalemate, now‘s the time for Ukraine to defeat Russia in the South

(Photo: 26,725 tons of liberated Ukrainian corn pass Istanbul for Lebanon)/

DESPRÉS DE LA DERROTA DE PUTIN A KÍIV I EMPENTANEGAT AL DONBAS, ARA ÉS L’HORA D’UCRAINA PER DERROTAR-LO AL SUD

(Photo: 26.725 tones de blat ucrainà alliberat passen Istanbul cap al Líban)

https://kyivindependent.com/national/the-battle-to-end-the-war-ukraine-has-a-chance-to-win-initiative-from-russia

&

Untrained Russian soldiers clueless with weapons/

ELS SOLDATS RUSSOS SENSE FORMAR NO TENEN NI IDEA DE LES ARMES

https://twitter.com/Jack_Watling/status/1553745899871952897

&

Russia facing economic oblivion with international sanctions catastrophically crippling/

RÚSSIA DAVANT LA LIQUIDACIÓ ECONÒMICA AMB SANCIONS INTERNACIONALS CATASTRÒFICAMENT PARALITZANTS

https://www.cnbc.com/2022/08/02/russia-faces-economic-oblivion-despite-short-term-resilience.html

&

Back to the USSR: Duty free shops with imports only for diplomats/

RETORN A L’URSS: TENDES DUTY FREE AMB IMPORTACIONS NOMÉS PER A DIPLOMÀTICS

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/03/russia-to-open-duty-free-shops-selling-western-imports-to-foreign-diplomats-foreign-currency-soviet-beryozka

4 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: Spain’s useless tanks like Russia/ TANCS INÚTILS D’ESPANYA COM RÚSSIA

Josep C. Verges Report

3.8.22

Spain’s useless tanks like Russia/

TANCS INÚTILS D’ESPANYA COM RÚSSIA

Mapa punxes

Spain cannot send its promised tanks to Ukraine because inoperable due to no maintenance/

ESPANYA NO POT ENVIAR ELS SEUS TANCS PROMESOS A UCRAIANA PERQUÈ NO FUNCIONEN DEGUT A MANCA DE MANTENIMENT

https://www.reuters.com/world/europe/spain-says-its-mothballed-german-made-tanks-no-fit-state-send-ukraine-2022-08-02/

&

Russian commander’s suicide because 90% of tanks in reserve useless/

SUICIDI D’UN COMANDANT RUS PERQUÈ 90% DELS TANCS A LA RESERVA NO SERVEIXEN

https://metro.co.uk/2022/03/28/russian-commander-killed-himself-after-learning-90-of-reserve-tanks-are-unusable-16356390/

&

Spanish tanks are in an ABSOLUTE LAMENTABLE STATE (Defence minister) because the budgeted millions go into corrupt pockets/

ELS TANCS ESPANYOLS ESTAN EN UNA SITUACIÓ ABSOLUTAMENT LAMENTABLE (MINISTRA DEFENSA) MALGRAT LA MILIONADA DE PRESSUPOST PERQUÈ AQUESTS CALÉS VAN A BUTXAQUES CORRUPTES

https://twitter.com/abaranguer/status/1554533551047073793

&

3D Map of population density data with mapper Aerialod shows isolated Madrid and the Catalonia cluster of high-density EU/

MAPA 3D DE DADES DE DENSITAT POBLACIÓ AMB EL CARTÒGRAF AERIALOD MOSTRA L’AILLADA MADRID I CATALUNYA CLUSTER DE LA UE D’ALTA DENSITAT

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/spike-maps-world-population-clusters-b2136100.html

3 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: Spain lies on Kosovo in fear of Catalonia/ ESPANYA MENTEIX A KOSOVO PER POR A CATALUNYA

Josep C. Verges Report

2.8.22

Spain lies on Kosovo in fear of Catalonia/

ESPANYA MENTEIX A KOSOVO PER POR A CATALUNYA

Lawfare

President Torra: ‘A total lie. International law since the Hague on Kosovo demands a majority in favour and a peaceful process. Catalans (Nonviolent + majority) have every right’

(Published by LSE: Lawfare. Judicial lawfare in Spain. The strategy of repression against Catalan independence)/

PRESIDENT TORRA: ‘ÉS UNA FALSEDAT ABSOLUTA. EL DRET INTERNACIONAL DES DE LA HAIA SOBRE KOSOVE DEMANA MAJORIA A FAVOR I PROCÉS PACÍFIC. ELS CATALANS (MAJORIA + NO VIOLÈNCIA) EN TENIM TOT EL DRET’

(Publicat per London School of Economics: Guerra judicial d’Espanya, estratègia de repressió contra la independència catalana)

https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1554153561247940610

&

When Electomania finds independence wins by 5 points, ERC brings out their CEO poll that 60% want a federal or independent state/

QUAN ELECTOMANIA TREU QUE INDEPENDÈNCIA GUANYA PER 5 PUNTS, ERC TREU L’ENQUESTA DE LA SEVA CEO ON 60% VOL ESTAT FEDERAL O INDEPENDENT

https://twitter.com/josepcverges/status/1554032796175421441

&

How ERC’s CEO manipulates: Overrepresented ERC +11 and CUP +3. Underrepresented JxCat -14/

COM MANIPULA LA CEO D’ERC: SOBREREPRESENTATS ERC +11 I CUP +3. SUBREPRESENTAT JxCAT -14

https://twitter.com/josepcverges/status/1554364895365316609

&

Former mayor Trias, victim of Spanish lawfare, wins in Barcelona/

L’EXALCALDE TRIAS, VÍCTIMA DE LA LAWFARE ESPANYOLA, GUANYA A BARCELONA

https://www.totbarcelona.cat/politica/efecte-trias-revoluciona-cursa-electoral-barcelona-222654/

2 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: A grain too far for the Putin rat/ UN GRA MASSA DE LA RATA PUTIN

Josep C. Verges Report

1.8.22

A grain too far for the Putin rat/

UN GRA MASSA DE LA RATA PUTIN

putin gra

Putin murders Ukraine’s top grain merchant at home/

PUTIN ASSASSINA A CASA SEVA EL COMERCIANT DE GRANS PRINCIPAL D’UCRAINA

https://kyivindependent.com/national/russians-murder-agricultural-tycoon-vadaturskyi-his-wife-in-attack-on-mykolaiv

&

16 ship convoy with Ukrainian grain sails for Turkey under UN flag/

UN COMBOI DE 16 VAIXELLS AMB GRA UCRAINÀ SALPA CAP A TURQUIA SOTA L’ENSENYA DE L’ONU

https://babel.ua/en/news/82279-cnn-turk-the-first-caravan-with-ukrainian-grain-will-arrive-in-turkey-on-august-3

&

FT: The reopening of the Black Sea for Ukrainian grains could signal a de facto ceasefire but Russia continues to attack Ukrainian ports/

FINANCIAL TIMES: LA REOBERTURA DEL MAR NEGRE PER AL GRA UCRAINÀ PODRIA INDICAR UN ALTO EL FOC DE FET PERÒ RÚSSIA SEGUEIX ATACANT ELS PORTS UCRAINANS

https://www.ft.com/content/e44db6b3-7266-4188-8d08-79d678a61146

&

For every military target Putin has attacked 60 civilian: 300 military targets v. 17,300 civilian/

PER CADA OBJECTIU MILITAR PUTIN HA ATACAT 60 DE CIVILS: 300 OBJECTIUS MILITARS CONTRA 17.300 CIVILS

https://twitter.com/KyivIndependent/status/1553941810531139585

1 August 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep C. Verges Report: UK defence: Putin desperate/DEFENSA ANGLESA: PUTIN DESESPERAT

Josep C. Verges Report

31.7.22

UK defence: Putin desperate/

DEFENSA ANGLESA: PUTIN DESESPERAT

Torture pit

Russia has lost tens of thousands of soldiers and is using Soviet-era weapons. Their outdated missiles are killing innocent Ukrainians‘/

‘RÚSSIA HA PERDUT DESENES DE MILERS DE SOLDATS I ARA UTILITZA ARMES DE L’ERA SOVIÈTICA. AQUESTS MÍSSILS DESFASATS MATA UCRAINANS INNOCENTS’

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1553040194680623104

&

The Economist: 100 Russian soldiers die per day, highest in Europe since 1870 Franco-Prussian war/

ECONOMIST: 100 SOLDATS RUSSOS MOREN AL DIA, EL MÉS ALT DES DE LA GUERRA FRANCOPRUSSIANA DE 1870

https://switzerlandtimes.ch/world/russians-are-running-out-of-breath/

&

At least 1,793 professional soldiers who refused to renew locked in torture pits in penal colonies 10,000 km from Moscow

(Photo: Putin torture pit without any daylight/

ALMENYS 1.793 SOLDATS PROFESSIONALS QUE NO VOLEN RENOVAR TANCATS EN POUS DE TORTURA DE COLÒNIES PENALS A 10.000 km DE MOSCOU

(Foto: Pou de tortura de Putin sense llum del dia)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11065199/Traumatised-mothers-Russian-soldiers-say-sons-refuse-fight-held-torture-pits.html

&

Labour MP Chris Bryant: Russian embassy must be expelled after call for executing Azov prisoners by hanging/

DIPUTAT LABORISTA CHRIS BRYANT: L’AMBAIXADA RUSSA HA DE SER EXPULSADA PER LA SEVA CRIDA D’AJUSTICIAR ELS PRESONERS D’AZOV A LA FORCA

https://twitter.com/KyivIndependent/status/1553462811120078852

31 July 2022 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

%d bloggers like this: