La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: Spain and Turkey in full agreement against Kurds and Catalans/ ESPANYA I TURQUIA EN ACORD TOTAL CONTRA KURDS I CATALANS

Verges Report

5.12.19

Spain and Turkey in full agreement against Kurds and Catalans/

ESPANYA I TURQUIA EN ACORD TOTAL CONTRA KURDS I CATALANS

Kurds

‘True friend’ Turkey justifies that lawfare against Kurds follows Spain’s against Catalans/

‘AMIC DEL COR’ TURQUIA JUSTIFICA QUE LA GUERRA JUDICIAL CONTRA KURDS SEGUEIX LESPANYOLA CONTRA CATALANS

https://www.elnacional.cat/ca/politica/espanya-turquia-estrenyen-relacions-plena-ofensiva-turca-kurds_448392_102.html

&

European Parliament speaker wants an EU electoral law to prevent Spanish lawfare against Catalan MEPs/

EL PRESIDENT DE L’EUROPARLAMENT VOL UNA LLEI ELECTORAL EUROPEA PER ACABAR AMB LA GUERRA JUDICIAL ESPANYOLA CONTRA EURODIPUTATS CATALANS

https://www.ara.cat/politica/president-Eurocambra-admet-que_0_2355964588.html

&

Five parties with 50 MPs and senators call for a pact that respects fundamental rights, ends repression and frees political prisoners/

CINC PARTITS AMB 50 DIPUTATS I SENADORS CRIDA A UN PACTE QUE RESPECTI DRETS FONAMENTALS, ACABI AMB LA REPRESSIÓ I ALLIBERI PRESOS POLÍTICS

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1706228-de-la-llotja-de-mar-a-madrid-en-defensa-de-la-democracia-i-la-sobirania.html

&

Barcelona keeps rising in world indexes, N. 5 digital talent, N. 8 life and work quality, N. 1 congresses/

BARCELONA SEGUEIX PUJANT ALS ÍNDEXS MUNDIALS, No. 5 TALENT DIGITAL, No. 8 QUALITAT LABORAL I VITAL, No. 1 CONGRESSOS

https://cat.elpais.com/cat/2019/12/04/catalunya/1575473063_081635.html

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51388/Observatori+2019_CAT_interactiu.pdf/4a3b45ea-39d5-1872-1242-fe65f2d6adf8

5 December 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Puigdemont in NYT: The strangled democracy/PUIGDEMONT AL NEW YORK TIMES: LA DEMOCRÀCIA ESTRANGULADA

Verges Report

4.12.19

Puigdemont in NYT: The strangled democracy/

PUIGDEMONT AL NEW YORK TIMES: LA DEMOCRÀCIA ESTRANGULADA

NYT

I never thought Spain would place unity above democracy or human rights now that Spain is in the EU’/

‘MAI M’HAURIA CREGUT QUE ESPANYA POSARIA UNITAT PER SOBRE DE DEMOCRÀCIA I DRETS HUMANS ARA QUE ESTÀ A LA UE’

https://www.nytimes.com/2019/12/03/opinion/border-vote-catalonia-brexit.html

&

Cotarelo: What can ERC do? Whats important is not Spain but Catalonia and here its tactic of dividing has been a failure’/

COTARELO: ‘QUIN PAPER POT FER ERC? PERQUÈ L’IMPORTANT NO ÉS ESPANYA SINÓ CATALUNYA I AQUÍ LA SEVA TÀCTICA DIVISIONÀRIA HA ESTAT UN FRACÀS

https://www.elmon.cat/opinio/home-madrid_2103274102.html

&

Criminal rights Ferrajoli: ‘Sedition a disgraceful leftover from the fascist era, a horrible trial, a hard coup on democracy and the rule of law’/

EL GARANTISTA PENAL FERRAJOLI: ‘SEDICIÓ UNA VERGONYA, UN RESIDU DE L’ÈPOCA FEIXISTA, JUDICI HORRIBLE, COP GREU A LA DEMOCRÀCIA I L’ESTAT DE DRET’

https://www.vilaweb.cat/noticies/luigi-ferrajoli-critica-sentencia-proces-tribunal-suprem/

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli

&

‘Uncomfortable with its history, unhappy with its present and unsure with its future’/

INCÒMODE AMB LA SEVA HISTÒRIA, INFELIÇ AMB EL SEU PRESENT I INSEGUR AMB EL SEU FUTUR’

https://www.ara.cat/opinio/Josep-Ramoneda-mirarse-ulls_0_2355364575.html

4 December 2019 Posted by | Verges Report | Comments Off on Verges Report: Puigdemont in NYT: The strangled democracy/PUIGDEMONT AL NEW YORK TIMES: LA DEMOCRÀCIA ESTRANGULADA

Verges Report: The banality of evil: Rajoy and 29 others in The Hague/LA BANALITAT DE LA MALDAT: RAJOY I 29 MÉS A L’HAIA

Verges Report

3.12.19

The banality of evil: Rajoy and 29 others in The Hague/

LA BANALITAT DE LA MALDAT: RAJOY I 29 MÉS A L’HAIA

arendt

QuerellantsxRepublica takes 30 top actors to the International Criminal Court for the systematic violation of human rights/

QUERELLANTSxREPÚBLICA DUU AL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 30 RESPONSABLES DE VULNERAR SISTEMÀTICAMENT DRETS HUMANS

(Sobre Eichmann: Les seves darreres paraules en aquesta lliçó de perversitat humana ens mostra la terrible i emmudidora banalitat de la maldat)

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1703297-presenten-una-denuncia-al-tribunal-de-la-haia-contra-la-persecucio-de-l-estat.html

&

Hannah Arendt’s banality of evil: Eichmann, ordinary bland bureaucrat neither perverted nor sadistic but terrifyingly normal/

LA BANALITAT DE LA MALDAT D’HANNAH ARENDT: EICHMANN, GRIS BURÒCRATA TÍPIC NI PERVERS NI SÀDIC SINÓ ESPANTOSAMENT NORMAL

https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil

&

‘A cartoon like this can only be believed by a Bourbon brimming with hatred’/

‘UN CHISTE COMO ESE SOLO SE LO PUEDE CREER UN BORBÓN LLENO DE ODIO HASTA LAS TRANCAS’

https://diario16.com/los-nuevos-franquistas-felipe-vi-y-un-dibujo-cruel-pero-premiado/

&

PSC’s Iceta pure Marx -those are my principles and if you don’t like them, well I have others’/

ICETA DEL PSC MARX EN ESTAT PUR -AQUESTS SÓN ELS MEUS PRINCIPIS, SI NO LI AGRADEN EN TINC UNS ALTRES’

https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-excuses-mal-pagador_0_2354764631.html

3 December 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: The kinglet widens his war to reds as well as separatists/EL BORBONET AMPLIA LA SEVA GUERRA DELS SEPARATISTES A ROJOS

Verges Report

2.12.19

The kinglet widens his war to reds as well as separatists/

EL BORBONET AMPLIA LA SEVA GUERRA DELS SEPARATISTES A ROJOS

Franco III

‘He threatens PSOE, the most important royal asset and the pillar which has sustained the fascist elites’

(Photo: ‘Felipe VI is Franco III and you know it’)/

AMENAÇA EL PSOE, L’ACTIU MÉS IMPORTANT MONÀRQUICA I EL PILAR QUE HA SOSTINGUT LES ELITS FRANQUISTES

https://www.elmon.cat/opinio-singular/acabado-leches_2102954102.html

https://www.elmundo.es/espana/2019/12/01/5de1673421efa0f33c8b46c6.html

&

‘Red-separatist permitted to extend the repression to conservatives, republicans, communists, catholics and freethinkers’/

ROJO-SEPARATISTA PERMITÍA ENSANCHAR LA REPRESIÓN A CONSERVADORES, REPUBLICANOS, COMUNISTAS, CATÓLICOS Y LIBREPENSADORES

http://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/view/2955

&

PSOE and ERC on the ropes. Sanchez could only be president by February if ERC capitulates for nothing/

PSOE I ERC CONTRA LES CORDES. SÁNCHEZ NOMÉS SERIA PRESIDENT EL FEBRER SI ERC CLAUDICA A CANVI DE RES

https://www.elespanol.com/espana/politica/20191202/sanchez-resignado-investidura-febrero-sin-presupuesto-erc/448705661_0.html

&

‘Catalonia is an imperfect nation like Spain. Nationalism created the nation and nationalists are the nation builders’/

CATALUNYA ES UNA NACIÓN IMPERFECTA COMO ESPAÑA. EL NACIONALISMO CREÓ LA NACIÓN Y LOS NACIONALISTAS SON LOS CONSTRUCTORES DE LA NACIÓN’

https://www.publico.es/politica/catalunya-nacion-debate-territorial-nuevo-gobierno-psoe-psc.html

2 December 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Flemish president calls on EU to intervene in Catalonia/EL PRESIDENT FLAMENC CRIDA LA UE A INTERVENIR A CATALUNYA

Verges Report

1.12.19

Flemish president calls on EU to intervene in Catalonia/

EL PRESIDENT FLAMENC CRIDA LA UE A INTERVENIR A CATALUNYA

Jambon

First Minister Jambon: ‘We ask the new European Commission to focus on the aspirations of Catalonia’

(Photo: Jambon with president Torra in Catalonia)/

EL MINISTRE PRESIDENT JAMBON: ‘DEMANEM A LA NOVA COMISSIÓ EUROPEA D’ENFOCAR LES ASPIRACIONS DE CATALUNYA’

(Foto: Jambon amb Torra al Palau de la Generalitat)

https://www.youtube.com/watch?v=eQgZ0eq4Dxs&t=82s

&

The Constitutional Court breaking apart on Catalonia/

EL TC TRENCANT-SE SOBRE CATALUNYA

https://www.vilaweb.cat/noticies/contra-pronostic/

https://www.eldiario.es/politica/Constitucional-dividido-rechaza-Junqueras-provisional_0_968353306.html

&

‘Three Constitutional Court judges have abandoned the raison d’etat, the convenience principle and outside pressures to do their work’/

‘TRES MAGISTRADOS DEL TC HAN DEJADO ATRÁS LA RAZÓN DE ESTADO, EL PRINCIPIO DE CONVENIENCIA Y LAS PRESIONES PARA HACER SU TRABAJO

https://www.eldiario.es/zonacritica/indeseable-unanimidad_6_969113091.html

&

El Pais editorial ordering ERC to become collaborateurs: ‘A government for Spain, not a solution for Catalonia’/

EDITORIAL DEL PAIS MANANT QUE ERC FACI DE BOTIFLERS: ‘UN GOBIERNO PARA ESPAÑA, NO UNA SOLUCIÓN PARA CATALUÑA’

https://elpais.com/elpais/2019/11/30/opinion/1575127341_426792.html

1 December 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: EU foreign minister Borrell now insults Native Americans/ AFERS EXTERIORS DE LA UE BORRELL ARA INSULTA INDIS AMERICANS

Verges Report

30.11.19

EU foreign minister Borrell now insults Native Americans/

AFERS EXTERIORS DE LA UE BORRELL ARA INSULTA INDIS AMERICANS

Thanksgiving.png

Native American attorney: A Spanish colonizer says Thanks! to a Native American leader likely as a taunt before murdering him’

(Photo: Spain claims to have invented Thanksgiving but cannot even spell)/

ADVOCAT INDI: ‘UN COLONITZADOR ESPANYOL DIU GRACIAS! A UN CAP INDI SEGURAMENT PER PROVOCAR ABANS D’ASSASSINAR-LO’

(Foto: Espanya pretén haver inventat l’Acció de Gràcies però no sap ni deletrejar)

https://twitter.com/brettachapman/status/1200119044776423424

&

National-socialist Borrell: ‘The only thing the USA has ever done is kill a couple of indians’/

EL NACIONAL-SOCIALISTA BORRELL: ‘LO ÚNICO QUE HA HECHO USA ES MATAR A CUATRO INDIOS’

https://larepublicacatalana.wordpress.com/?s=Borrell+indios

&

‘Borrell couldn’t climb higher after the atrocities heading international affairs for Sanchez, but Europe couldn’t have fallen any lower’/

‘BORRELL NO PODIA ESCALAR MÉS ALT DESPRÉS DE LES ATROCITATS AL CAPDAVANT DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE SÁNCHEZ, PERÒ EUROPA TAMPOC NO PODIA HAVER ANAT TAN CAP A BAIX’

https://www.elnacional.cat/ca/editorial/jose-antich-borrell-pobra-europa_446871_102.html

&

The Spanish police urgently buy 100,000 rubber bullets banned in Catalonia to shoot at Catalans/

LA POLICIA ESPANYOLA COMPRA D’URGÈNCIA 100.000 BALES DE GOMA PROHIBIDES A CATALUNYA PER A DISPARAR CONTRA CATALANS

https://catalunyadiari.com/sentencia-proces-mobilitzacions-reaccions/policia-nacional-compra-100000-pilotes-goma

30 November 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘The French state is an intelligent Spanish state’/’L’ESTAT FRANCÈS ÉS UN ESTAT ESPANYOL INTEL·LIGENT’

Verges Report

29.11.19

‘The French state is an intelligent Spanish state’/

L’ESTAT FRANCÈS ÉS UN ESTAT ESPANYOL INTEL·LIGENT

violencia policia 2

‘The same objective, to annihilate diversity, but more subtle. The Spanish state wants to copy but can’t because the elites are not civilised and uses brute force’/

EL MATEIX OBJECTIU, ANIQUILAR LA DIVERSITAT PERÒ MÉS SUBTIL. L’ESTAT ESPANYOL HA VOLGUT COPIAR-LO PERÒ NO HA POGUT PERQUÈ NO TÉ ELITS CULTIVADES I UTILITZA LA FORÇA BRUTA’

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-julia-taurinya-consell-republica-perpinya/

&

Europe’s frontier with authoritarianism: A warning in French Catalonia, terrorism in Spanish Catalonia/

LA FRONTERA EUROPEA AMB L’AUTORITARISME: UN AVÍS AL ROSSELLÓ, TERRORISME A L’EMPORDÀ

https://www.radiocatalunya.cat/2019/11/21/el-tall-de-la-ap-7-franca-nomes-multa-i-espanya-ho-considera-terrorisme/

&

‘Welcome to hell: blow up Spain so that Puigdemont can return from Waterloo’/

‘BIENVENIDOS AL INFIERNO: DINAMITAR ESPAÑA PARA QUE PUIGDEMONT PUEDA VOLVER DE WATERLOO’

https://blogs.publico.es/escudier/2019/11/28/bienvenidos-al-infierno-2/

&

After 46 days cutting a main highway in Barcelona, the police give up their nightly assault on the protest/

DEPRÉS DE 46 DIES TALLANT LA MERIDIANA LA POLICIA ABANDONA EL SEU ASSALT NOCTURN A LA PROTESTA

https://www.totbarcelona.cat/politica/veins-meridiana-no-defalleixen-tallen-carrer-marxes-lentes_2102708102.html

29 November 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Spain bans internet like China while von der Leyen babbles on about rule of law/ESPANYA PROHIBEIX INTERNET COM LA XINA MENTRE VON DER LEYEN S’ENROTLLA SOBRE ESTAT DE DRET

Verges Report

28.11.19

Spain bans internet like China while von der Leyen babbles on about rule of law/

ESPANYA PROHIBEIX INTERNET COM LA XINA MENTRE VON DER LEYEN S’ENROTLLA SOBRE ESTAT DE DRET

internet

Puigdemont: ‘Dear von der Leyen, I followed your speech from home, not from my seat. I was elected by more than a million people. When you mention the rule of law you refer to a case like this?’

(Cartoon: This propaganda belies our propaganda. An outrage to our monopoly of liberty)/

PUIGDEMONT: BENVOLGUDA VON DER LEYEN, HE SEGUIT EL SEU DISCURS DES DE CASA, NO DES DEL MEU ESCÓ. VAIG SER VOTAT PER MÉS D’UN MILIÓ. QUAN PARLEU D’ESTAT DE DRET US REFERIU A UN CAS COM AQUEST?

https://ctxt.es/es/20191106/Firmas/29360/Simona-Levi-Xnet-internet-Espana-China.htm

https://twitter.com/KRLS/status/1199647874889506823

&

‘PSOE and the deep state must calibrate whether to negotiate with pro-independence or the political sclerosis of the 1978 regime. ERC cannot be expected to commit suicide’/

EL PSOE I EL DEEP STATE HAN DE CALIBRAR UNA NEGOCIACIÓ AMB INDEPENDENTISTES O BÉ L’ESCLEROSI POLÍTICA DEL RÈGIM DEL 78. A ERC NO SE LI POT DEMANAR QUE SE SUÏCIDI

https://www.elmon.cat/opinio-singular/salvar-espanya-mateixa_2102539102.html

&

Foreign Affairs: ‘Elites in Madrid view self-determination as treason. True healing would require an independence referendum’/

FOREIGN AFFAIRS: ‘LES ÈLITS MADRILENYES VEUEN L’AUTODETERMINACIÓ COM A TRAICIÓ. UNA PACIFICACIÓ REAL EXIGEIX UN REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA’

https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2019-11-27/way-out-spains-catalan-crisis

&

The Constitutional Court recognises Catalonia‘s independence in civil law/

EL TC RECONEIX QUE CATALUNYA ÉS INDEPENDENT EN DRET CIVIL

https://cat.elpais.com/cat/2019/11/26/opinion/1574783599_625066.html

28 November 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘The fear that the people have overcome but not their representatives’/’LA POR QUE EL POBLE HA SABUT VÈNCER PERÒ NO ELS SEUS REPRESENTANTS’

Verges Report

27.11.19

The fear that the people have overcome but not their representatives’/

LA POR QUE EL POBLE HA SABUT VÈNCER PERÒ NO ELS SEUS REPRESENTANTS

Meridiana

Cotarelo: ‘Justifying the tactic of not blocking a progressive government in Spain looks like the prudence of fear’/

COTARELO: ‘LA JUSTIFICACIÓ DE LA TÀCTICA DE NO BLOQUEJAR UN GOVERN PROGRESSISTA A ESPANYA SEMBLA LA PRUDÈNCIA DE LA POR’

https://www.elmon.cat/opinio/por-estupid_2102380102.html

&

‘Yesterday Spain suffered three heavy defeats in three key European bodies: ECJ, European Parliament and ECHR’/

‘AHIR ESPANYA VA REBRE TRES COLPS MOLT FORTS EN TRES INSTITUCIONS EUROPEES CLAU: TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE, PARLAMENT EUROPEU, I TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS

https://www.vilaweb.cat/noticies/fetitxisme-constitucional-espanyol-editorial-vicent-partal/

https://www.vilaweb.cat/noticies/justicia-espanyola-ue-luxemburg-estrasburg/

&

‘The Transition to democracy of a state dominated by Spanish fascists applied the Lampedusian logic that everything changes for nothing to change’/

‘LA TRANSICIÓ D’UN ESTAT DOMINAT PELS FRANQUISTES VA APLICAR LA LÒGICA LAMPEDUSIANA QUE TOT CANVIÏ PERQUÈ RES CANVIÏ

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-barbeta-catalunya-salvar-pedro-sanchez_445746_102.html

&

‘Spain is not a liberal democracy. If it refuses to reform, Catalans have the right to express their will’/

‘ESPANYA NO ÉS UNA DEMORÀCIA LIBERAL. SI REBUTJA REFORMAR-SE, ELS CATALANS TENEN EL DRET D’EXPRESSAR LA SEVA VOLUNTAT’

https://plus.lesoir.be/262659/article/2019-11-25/lespagne-na-pas-reagi-comme-une-democratie-liberale-face-au-defi-catalan

27 November 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Enter the bunker and turn democracy into a symbolic ritual’/ ‘BUNQUERITZAR-SE I CONVERTIR LA DEMOCRÀCIA EN RITUAL SIMBÒLIC’

Verges Report

26.11.19

Enter the bunker and turn democracy into a symbolic ritual’/

BUNQUERITZAR-SE I CONVERTIR LA DEMOCRÀCIA EN RITUAL SIMBÒLIC

HK USA

‘There is no middle ground, either there’s freedom or there isn’t. Spain has not only a government crisis but also a state crisis’

(Photo: After crushing the pro-China vote, Hong Kong turns to the USA, not useless EU as shown on Catalonia)/

NO HI HA TERME MITJÀ, O HI HA LLIBERTAT O NO N’HI HA. ESPANYA NO TÉ NOMÉS UNA CRISI DE GOVERN SINÓ D’ESTAT

(Foto: Després d’esclafar el vot proxinès, Hong Kong mira cap USA, sabent pels catalans que la UE és inutil)

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/enric-vila-fracas-esquerres_445302_102.html

https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3039323/china-says-it-summoned-us-ambassador-terry-branstad-protest

&

Puigdemont: My admiration for the Hong Kong people who are able to resist and defend democracy. This is very inspiring for us/

PUIGDEMONT: LA MEVA ADMIRACIÓ PEL POBLE DE HONG KONG CAPAÇ DE RESISTIR I DEFENSAR LA DEMOCRÀCIA. AIXÓ ENS INSPIRA ENORMEMENT

https://www.inkstonenews.com/politics/hong-kong-and-catalonia-protests-compared/article/3036928

https://larepublicacatalana.wordpress.com/?s=Hong+Kong

&

‘Sanchez burnt his options of a pact with his suicidal turn to the right and Spanish nationalism’/

SÁNCHEZ HA CREMAT LES OPCIONS DE PACTE AMB EL SEU TOMB SUÏCIDA CAP A LA DRETA I EL NACIONALISME ESPANYOL

https://www.vilaweb.cat/noticies/21-d-un-any-despres-editorial-vicent-partal/

&

Those who praise the excellencies of the 1978 regime, how do they justify that in this idyllic setting, derived from such an exemplary transition, fascist Vox is the third biggest party?/

AQUELLS QUE CANTEN LES EXCEL·LÈNCIES DEL RÈGIM DE 1978 COM JUSTIFIQUEN DINS D’UN MARC TAN IDÍL·LIC, FILL D’UNA TRANSICIÓ TAN EXEMPLAR, QUE VOX FEIXISTA ÉS LA 3a FORÇA?

https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-naturalesa-vox_0_2350565093.html

26 November 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

%d bloggers like this: