La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: Catalan demo 5 times the three-party fascist demo in Madrid/MANI CATALANA 5 COPS LA MANI TRIFATXA DE MADRID

Verges Report

17.2.19

Catalan demo 5 times the three-party fascist demo in Madrid/

MANI CATALANA 5 COPS LA MANI TRIFATXA DE MADRID

NYT: ‘Separatist forces showed their strength, could still hold leverage especially if Socialists need their votes’/

NEW YORK TIMES: ‘LES FORCES SEPARATISTES MOSTREN LA SEVA FORÇA, ENCARA SERIEN DETERMINANTS SI ELS SOCIALISTES NECESSITEN ELS SEUS VOTS’

https://www.nytimes.com/aponline/2019/02/16/world/europe/ap-eu-spain-catalonia.html

&

Franco’s Vox, PP and Little Spanish Fascist Rivera only managed to bus in 45,000 while in Barcelona 200,000 filled the entire Gran Via/

LA VOX DE FRANCO, PP I FALANGITO RIVERA NOMÉS ACONSEGUIREN TRANSPORTAR 45.000 MENTRE 200.000 OMPLEN TOTA LA GRAN VIA

https://larepublicacatalana.wordpress.com/2019/02/11/verges-report-spain-in-no-condition-to-threaten-because-it-lacks-popular-support-espana-no-esta-en-condiciones-de-amenazar-porque-carece-de-apoyo-popular/

https://www.youtube.com/watch?v=eh2G21FQi_A

&

‘200,000 against the black comedy show trial are more than the troglodyte trio’s 45,000 and 24 provocateurs in Puigdemont’s town’/

‘CONTRA LA FARSA JUDICIAL BERLANGUIANA DEL SUPREMO 200.000 SON MÁS QUE LAS 45.000 DEL TRÍO DE TROGLODITAS Y 24 PROVOCADORES DE AMER’

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/la-minoria-rebuznante-y-la-mayoria.html

&

Spanish Inquisition vetoes 93% of defence witnesses and 0% of state witnesses of which half police who assaulted voters/

LA INQUISICIÓ ESPANYOLA VETA 93% DELS TESTIMONIS DE LA DEFENSA I 0% DELS DE L’ESTAT DELS QUALS LA MEITAT POLICIES QUE ASSALTAREN ELS VOTANTS

https://www.vilaweb.cat/noticies/dada-de-joe-brew-peculiar-exclusio-testimonis-dubte-equilibri-judici-proces/

Advertisements

17 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: The Europarliament bans free speech/L’EUROPARLAMENT VETA LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Verges Report

16.2.19

The Europarliament bans free speech/

L’EUROPARLAMENT VETA LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

MEPs to Europarliament speaker: ‘Party politics or supposed security concerns should not be used to silence legitimate ideas. Damages the democratic credibility of the EU’/

EURODIPUTATS AL PRESIDENT DE L’EUROPARLAMENT: POLÍTICA PARTIDISTA I PRETESOS PROBLEMES DE SEGURETAT NO PODEN FER-SE SERVIR PER SILENCIAR IDEEES LEGÍTIMES. DANYA LA CREDIBILITAT DEMOCRÀTICA DE LA UE’

http://www.catalannews.com/politics/item/cancellation-of-parliament-conference-damages-the-democratic-credibility-of-the-eu-catalan-leaders

&

BBC: ‘With Europarliament speaker Tajani, the right-wing in the EU is complete’/

BBC: ‘AMB L’EUROPRESIDENT DEL PARLAMENT TAJANI LA DRETA A LA UE FA EL PLE’

https://www.youtube.com/watch?v=gFh1LOR7VxM

&

Finland with no problem hosting Puigdemont offers help to Tajani/

FINLÀNDIA SENSE PROBLEMA EN REBRE PUIGDEMONT OFEREIX AJUDA A TAJANI

https://twitter.com/TeivoTeivainen/status/1096458170791272448

&

The Spanish Inquisition illegally splits into three the show trials due to ‘a flood of documents and proceedings’/

LA INQUISICIÓ ESPANYOLA HA DIVIDIT IL.LEGALMENT EN TRES ELS JUDICIS FARSA PER ‘ALUVIÓN DOCUMENTAL I PROCESAL’

https://diario16.com/supremo-considera-admitir-todas-las-pruebas-del-proces-generaria-una-metastasis-procesal/

16 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Guardia Civil in EU Parliament to arrest Puigdemont/LA GUÀRDIA CIVIL A L’EUROPARLAMENT PER DETINDRE PUIGDEMONT

Verges Report

15.2.19

Guardia Civil in EU Parliament to arrest Puigdemont/

LA GUÀRDIA CIVIL A L’EUROPARLAMENT PER DETINDRE PUIGDEMONT

PP Eurospokesman: ‘I’m sure the interior minister can find the formula for the Spanish police or the Guardia Civil to arrest him’

(Photo: The Guardia Civil the same week in February arrested the Spanish Congress)/

EUROPORTAVEU DEL PP: ‘ESTOY SEGURO DE QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR PUEDE ENCONTRAR LA FÓRMULA POR LA QUE PUEDA SER DETENIDO POR POLICIA NACIONAL O GUARDIA CIVIL’

(Foto: La guàrdia civil la mateixa setmana de febrer detenint el Congrès)

https://www.ccma.cat/324/el-pp-demana-a-grande-marlaska-que-detingui-puigdemont-si-dilluns-va-a-leurocambra/noticia/2904093/

&

Spain’s foreign propaganda delegate: ‘Catalan voting is rape’/

DELEGADA DE PROPAGANDA ESTRANGERA: ‘EL VOT CATALÀ ÉS VIOLACIÓ’

https://twitter.com/andrewiconnell/status/1095837469898145792

&

Show trial: ‘Aggressive Inquisition, pure ignorance, frank ridicule’/

JUDICI FARSA: ‘AGRESIVIDAD INQUISITORIAL, PURA IGNORANCIA, FRANCO RIDÍCULO

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/armagedoncillo.html

&

ECHR can now throw out the show trial after the Spanish Inquisition bans testifying in Catalan/

TEDH JA POT ANUL.LAR EL JUDICI FARSA DESPRÉS QUE LA INQUISICIÓ ESPANYOLA PROHIBEIX DECLARAR EN CATALÀ

https://diario16.com/la-desafortunada-respuesta-marchena-la-cuestion-del-catalan-podria-provocar-la-nulidad-del-juicio-al-proces/

15 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Worse than a human rights outrage, a terrible mistake by Spain’/’PITJOR QUE UN ULTRATGE ALS DRETS HUMANS, UN ERROR MONUMENTAL D’ESPANYA’

Verges Report

14.2.19

Worse than a human rights outrage, a terrible mistake by Spain/

‘PITJOR QUE UN ULTRATGE ALS DRETS HUMANS, UN ERROR MONUMENTAL D’ESPANYA’

The Independent editorial: ‘Unthinkable in an established member of the EU and signatory of the European Convention on Human Rights

(Photo: The speaker John Bercow welcomes the president of the Catalan Parliament Carme Forcadell at Westminster, today suffering the show trial by the Spanish Inquisition)/

EDITORIAL DE THE INDEPENDENT: ‘IMPENSABLE EN UN MEMBRE RECONEGUT DE LA UE I SIGNATORI DE LA CONVENCIÓ EUROPEA DE DRETS HUMANS’

(Foto: El speaker John Bercow acull la presidenta del parlament Carme Forcadell a Westminster, avui patint el judici farsa de la Inquisició Espanyola)

https://www.independent.co.uk/voices/editorials/spain-catalan-independence-trial-madrid-mistake-a8775591.html

&

Speaker John Bercow: ‘I well remember welcoming Carme Forcadell. It is entirely orderly to debate independence and members enjoy immunity’/

EL SPEAKER JOHN BERCOW: ‘RECORDO MOLT BE QUE VAIG ACOLLIR CARME FORCADELL. ÉS DEL TOT CORRECTE DEBATRE LA INDEPENDÈNCIA I ELS DIPUTATS GAUDEIXEN D’IMMUNITAT’

https://twitter.com/HywelPlaidCymru/status/1095694961524330499

&

WP: ‘This trial marks the climax of Spain’s drama of forced inclusion. Democracy is also on trial’/

WASHINGTON POST: ‘AQUEST JUDICI MARCA EL CLÍMAX DE LA INCLUSIÓ FORÇOSA. LA DEMOCRÀCIA TAMBÈ ESTÀ EN JOC’

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/02/12/its-not-just-catalan-separatists-democracy-is-also-trial-spain/

&

Iceland first official protest on the Spanish Inquisition’s show trial/

ISLÀNDIA PRIMERA PROTESTA OFICIAL PEL JUDICI FARSA DE LA INQUISICIÓ ESPANYOLA

https://www.frettabladid.is/frettir/rettarhoeldin-yfir-katalonunum-hefjast-i-dag

14 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Not guilty will fuel independence, guilty too’/’SI ABSOLEN DONARAN ALES A L’INDEPENDENTISME, SI CONDEMNEN TAMBÉ’

Verges Report

13.2.19

‘Not guilty will fuel independence, guilty too’/

SI ABSOLEN DONARAN ALES A L’INDEPENDENTISME, SI CONDEMNEN TAMBÉ

‘Calling a democratic state with the rule of law what is an obvious tyranny of the majority with colonial undertones’

(Photo: Political prisoners’s families were mistreated by the Spanish police and fascist agitators at the show trial)/

LLAMAR ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO A UNA CLARA TIRANÍA DE LA MAYORÍA CON RIBETES COLONIALES

(Foto: Els familiars dels presos polítics maltractats per la policia espanyola i agitadors feixistes al judici farsa)

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/la-verdad-del-teatro.html

https://elmon.cat/opinio/34989/el-principi-de-la-fi

https://www.vilaweb.cat/noticies/diari-judici-politic-josep-casulleras-defenses-estrasburg-marchena/

&

NZZ: Rebellion absurd, political trial, political prisoners, Supreme Court run from behind’, trial by media/

NZZ: REBEL.LIÓ ABSURD, JUDICI POLÍTIC, PRESOS POLÍTICS, TRIBUNAL SUPREM ‘CONTROLAT PEL DARRERA’, JUDICI PARAL.LEL ALS MITJANS

https://www.nzz.ch/meinung/katalonien-der-prozess-gegen-die-separatisten-ist-politisch-ld.1458487?reduced=true

&

International judges ICJ condemn Spanish Inquisition show trial/

JUTGES INTERNACIONALS ICJ CONDEMNEN EL JUDICI FARSA DE LA INQUISICIÓ ESPANYOLA

https://www.icj.org/spain-trial-of-catalonian-leaders-imperils-human-rights/

https://www.icj.org/about/vision-mission-and-statutes/

&

Secretary general of World Against Torture OMCT also condemns Spanish Inquisition show trial/

EL SECRETARI GENERAL D’UN MÓN CONTRA LA TORTURA OMCT TAMBÉ CONDEMNA EL JUDICI FARSA DE LA INQUISICIÓ ESPANYOLA

http://www.omct.org/monitoring-protection-mechanisms/urgent-interventions/spain/2018/11/d25127/

https://elmon.cat/especial-judici-1-o/lomct-denuncia-que-presencia-vox-demostra-naturalesa-altament-politica-del-judici

https://www.vilaweb.cat/noticies/die-linke-diputades-alemanya-dencuncia-judici-proces/

13 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Puigdemont: ‘Is feminism responsible for machismo? Spain makes fascism possible’/PUIGDEMONT: ‘EL FEMINISME ÉS RESPONSABLE DEL MASCLISME? ESPANYA FA POSSIBLE EL FEIXISME’

Verges Report

12.2.19

Puigdemont: ‘Is feminism responsible for machismo? Spain makes fascism possible’/

PUIGDEMONT: ‘EL FEMINISME ÉS RESPONSABLE DEL MASCLISME? ESPANYA FA POSSIBLE EL FEIXISME

With Slovenia the EU for a long time said they wouldn’t be recognised’

(Photo: Puigdemont guest of honour at Berlinale‘s Cinema for Peace)/

‘LA UE MOLT DE TEMPS DEIA D’ESLOVÈNIA QUE NO LA RECONEIXIA’

(Foto: Puigdemont invitat d’honor al Cine per la Pau de la Berlinale)

https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/der-prozess-ist-eine-riesenschande/story/12789904

&

Puigdemont at table with Nobel Peace Prize laureate Lech Walesa, exiled artist Ai Wei Wei and French Republic icon Catherine Deneuve/

PUIGDEMONT ENTAULAT AMB EL PREMI NOBEL DE LA PAU LECH WALESA, L’ARTISTA EXILIAT AI WEI WEI I LA ICONA DE LA REPÚBLICA FRANCESA CATHERINE DENEUVE

https://www.elnacional.cat/ca/politica/judici-proces-carles-puigdemont-berlinale_353910_102.html

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190212/puigdemont-premio-berlinale-horas-juicio-junqueras-rebelion/375712588_0.html

&

‘Catalonia brought down Rajoy and is ready to bring down Sanchez’/

CATALUNYA HIZO CAER RAJOY Y ESTÁ A PUNTO DE HACER CAER SÁNCHEZ

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/sin-vuelta-atras.html

&

World Bank cooperation agreement with the Catalan government/

ACORD DE COOPERACIÓ DEL BANC MUNDIAL AMB LA GENERALITAT

https://elmon.cat/economia/generalitat-presenta-acord-collaboracio-banc-mundial

12 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Spain in no condition to threaten because it lacks popular support’/’ESPAÑA NO ESTÁ EN CONDICIONES DE AMENAZAR PORQUE CARECE DE APOYO POPULAR’

Verges Report

11.2.19

‘Spain in no condition to threaten because it lacks popular support’/

ESPAÑA NO ESTÁ EN CONDICIONES DE AMENAZAR PORQUE CARECE DE APOYO POPULAR

‘At a call of the nation, two million Catalans turned up in the face of repression, while only 45,000 Spaniards turned up with travel paid’

(Wide angle: Spanish anti-Catalan demo in Madrid and a Catalan independence demo in Barcelona)/

A UN LLAMAMIENTO DE LA NACIÓN, EN LA CATALANA ACUDEN DOS MILLONES CON REPRESIÓN, MIENTRAS EN LA ESPAÑOLA SOLO 45.000 CON EL VIAJE PAGO

(Angle obert: Mani espanyola anticatalana de Madrid i una mani independentista de Barcelona)

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/las-dos-naciones.html

&

Puigdemont: ‘According to the organisers’ logic they apply to us, Spain doesn’t want to remain united because the vast majority stayed home. The extremist threat was fantasy’/

PUIGDEMONT: ‘SEGONS LA LÒGICA DELS CONVOCANTS APLICADA A NOSALTRES, ESPANYA NO VOL ESTAR UNIDA PERQUÈ LA IMMENSA MAJORIA S’HA QUEDAT A CASA. L’AMENAÇA ULTRA UNA FANTASIA

https://twitter.com/KRLS/status/1094578579269128193

&

Valls explains why he demonstrated with the extreme right in Madrid: ‘My place was here without complexes’/

VALLS EXPLIQUE POURQUOI IL A MANIFESTÉ AVEC L’EXTRÊME DROITE À MADRID: MA PLACE ÉTAIT ICI SANS COMPLEXE

https://www.ladepeche.fr/2019/02/10/exclusif-manuel-valls-explique-pourquoi-il-a-manifeste-avec-lextreme-droite-a-madrid-ma-place-etait-ici-sans-complexe,8006691.php

&

After EU no show, Russia offers to mediate between Spain and Catalonia/

AMB LA INHIBICIÓ DE LA UE, RUSSIA S’OFEREIX A MEDIAR ENTRE ESPANYA I CATALUNYA

https://www.kp.ru/daily/26940.5/3991149/

11 February 2019 Posted by | Verges Report | 1 Comment

Verges Report: ‘Impossible to govern Spain against Catalonia’/’IMPOSIBLE GOBERNAR ESPAÑA CONTRA CATALUNYA’

Verges Report

10.2.19

‘Impossible to govern Spain against Catalonia’/

IMPOSIBLE GOBERNAR ESPAÑA CONTRA CATALUNYA

‘The angry clamour under Aznar’s über-flag exposes unionist frustration unable to crush independence’/

‘EL GRITERÍO BAJO LA BANDERAZA DE AZNAR EVIDENCIA LA FRUSTRACIÓN DEL UNIONISMO QUE NO CONSIGUE DOBLEGAR EL INDEPENDENTISMO

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/banderas-al-viento.html

&

‘It’s not black and white Spain, it’s simply Black Spain’/

‘NO ÉS ESPANYA BLANC I NEGRE, ÉS SIMPLEMENT ESPANYA NEGRA’

https://www.elnacional.cat/ca/editorial/jose-antich-una-espanya-en-negre_353235_102.html

&

John Carlin: ‘Belittling complexes of Little Spaniards unsure of their democratic ID. Ireland had an international mediator’/

JOHN CARLIN: ‘COMPLEJITOS DE ESPAÑOLITOS INSEGUROS DE SU IDENTIDAD DEMOCRÀTICA. EN IRLANDA HUBO MEDIADOR INTERNACIONAL’

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/john-carlin-els-partits-sense-messi-son-com-una-paella-sense-arros/audio/1029562/

https://www.lavanguardia.com/opinion/20190210/46324361816/caminos-sin-ley.html

&

El Pais editorial: Spanish fascism is the fault of the Catalans/

EDITORIAL DEL PAIS: EL FEIXISME ESPANYOL ÉS CULPA DELS CATALANS

https://elpais.com/elpais/2019/02/09/opinion/1549734784_127579.html

10 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Demo apparently against Sanchez but really against Catalonia’/’MANI APARENTMENT CONTRA SÁNCHEZ PERÒ ÉS CONTRA CATALUNYA’

Verges Report

9.2.19

‘Demo apparently against Sanchez but really against Catalonia’/

‘MANI APARENTMENT CONTRA SÁNCHEZ PERÒ ÉS CONTRA CATALUNYA’

‘The right, the extreme right and the ultra-right hand in hand. Spain needs a bigger propaganda budget to explain itself to the world’

(Poster: Meanwhile in Europe Berlin demo for political prisoners)/

LA DRETA, L’EXTREMA DRETA I LA ULTRADRETA DE BRACET. ESPAÑA GLOBAL NECESSITA MÉS DINERS PER EXPLICAR-SE AL MÓN

(Pòster: Mentrestant a Europa mani a Berlin pels presoners polítics)

https://www.elnacional.cat/ca/editorial/jose-antich-una-manifestacio-contra-catalunya_353019_102.html

https://blogs.publico.es/dominiopublico/27806/despropositos/

&

L’Express: ‘Valls to demonstrate with the extreme right’/

L’EXPRESS: ‘MANUEL VALLS MANIFESTERA AVEC L’EXTRÊME DROITE’

https://diario16.com/la-manifestacion-casado-rivera-acogera-tambien-los-fascistas-falange-hogar-social/

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/espagne-manuel-valls-manifestera-avec-l-extreme-droite_2061422.html

&

Catalan racist party joins Francoist Vox/

ELS RACISTES DE PxC S’INTEGREN A LA FRANQUISTA VOX

https://elmon.cat/politica/pxc-dissoldra-majoria-dels-membres-sintegraran-vox

&

Spain will never accept a referendum for fear of losing’/

‘NO ACEPTARÁ NUNCA UN REFÈRENDUM POR TEMOR A PERDERLO’

https://cotarelo.blogspot.com/2019/02/por-que-no.html

https://www.eldiario.es/politica/intrahistoria-negociacion-Sanchez-independentistas-exigieron_0_865814027.html

9 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘High treason recognises de facto the Catalan Republic’/’ALTA TRAICIÓ RECONEIX DE FET LA REPÚBLICA CATALANA’

Verges Report

8.2.19

‘High treason recognises de facto the Catalan Republic’/

‘ALTA TRAICIÓ RECONEIX DE FET LA REPÚBLICA CATALANA’

High treason only exists when a foreign power declares war’/

‘ALTA TRAICIÓ NOMÉS EXISTEIX QUAN UNA POTÈNCIA ESTRANGERA DECLARA LA GUERRA’

https://www.heise.de/tp/news/Spanien-PP-Chef-Casado-auf-Venezuela-Trip-4301492.html

&

Separation of powers: Sanchez sells his show trial at the ECHR/

SEPARACIÓ DE PODERS: SANCHEZ VEN AL TEDH EL SEU JUDICI FARSA

https://www.aljazeera.com/news/2019/02/spanish-pm-travels-strasbourg-defend-country-judiciary-190207115050261.html

&

The Spanish Inquisition will supervise foreign media in show trial/

LA INQUISICIÓ ESPANYOLA SUPERVISARÀ ELS MITJANS ESTRANGERS PEL JUDICI FARSA

https://www.vilaweb.cat/noticies/dos-jutges-cgpj-ajudaran-corresponsals-internacionals-judici-proces/

&

Maduro aide: What would have happened if Belgium had recognised Puigdemont?‘/

COL.LABORADOR DE MADURO: ¿QUÉ HUBIERA PASADO SI BÉLGICA HUBIERA RECONOCIDO A PUIGDEMONT?

http://www.el-nacional.com/noticias/bbc-mundo/que-consecuencias-practicas-tiene-reconocimiento-internacional-guaido_269818

8 February 2019 Posted by | Verges Report | Leave a comment

%d bloggers like this: