La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran and Alavedra’s Black Money/EL DINER NEGRE DE DURAN I ALAVEDRA

Duran and Alavedra’s Black Money

Two politico wives and one lover indicted for stashing €5 million in Credit Andorra. Andorra is no longer a tax haven. When will politico Duran Lleida’s accounts be investigated? Below: No plain sailing: Politico Alavedra has belatedly declared his Cayman Islands holdings.

A judge has yet to ask Andorra to uncover Duran Lleida’s current accounts. The trial of his intimate Andorran friend Fidel Pallerols should lead to the recovery of the millions stolen from taxpayers which have flown through Andorra. Alavedra and Prenafeta, the right hand men of former president Jordi Pujol, were caught because Andorra is no longer a tax haven. Why doesn’t a judge do the same with Duran Lleida when all his men are standing trial for corruption? (Search The Big Two Catalan Corruption)

Macia Alavedra’s black money in Andorra was held in the name of his wife and lover. €2,6 million in Credit Andorra in the name of his wife Doris Malfeito and of Maria Gloria Torres, connected to Alavedra by “a fluid and habitual personal relationship.” The wife of his associate Prenafeta, Lluisa Mas, also had an account in Andorra with the same amount of €2,6 million. Philip McMahan was co-signer of these accounts. Jordi Pujol’s brother in law Francesc Cabana introduced Alavedra to the American who worked for him. McMahan called Alavedra once a fortnight. In 2009 Alavedra contacted him to ask for €300,000 from the Andorran account of Doris Malfeito. Alavedra sent Prenafeta’s agent in Banc Sabadell d’Andorra and “well versed in this type of operations,” to collect the money. The agent called him to meet “in a discret place” and Alavedra arranged the handover in his own office in Barcelona. The Guardia Civil was also there. In 2009 Alavedra had asked the tax office to return €32,549. When arrested he declared instead back taxes for €124,862, which coincide with Alavedra’s black money in the Cayman Islands. Prenafeta has also modifed his tax returns since the year 2004, paying an extra €1.4 million to the tax office.

(“El juez Pedraz imputa a una testaferro de Alavedra en Andorra. El ex consejero y Prenafeta tenían cinco millones de euros en el principado,” by C. Delgado, El Pais, 28 May 2010)

El diner negre de Duran i Alavedra

 

Mal vent: el politicastre Alavedra ha destapat finalment els seus dipòsits a les Illes Caimà. Primera foto: Dues dones i una amant de politicastres inculpades per amagar €5 milions al Crèdit Andorrà. Andorra ja no és un paradís fiscal. Quan seran investigats els comptes del politicastre Duran Lleida?

Cap jutge ha demanat encara a Andorra que destapi els comptes corrents de Duran Lleida. El judici del seu íntim andorrà Fidel Pallerols ha de recuperar els milions robats als contribuents que han passat per Andorra. Alavedra i Prenafeta, les mans dretes de Jordi Pujol, han estat caçats perquè Andorra ja no és un paradís fiscal. Per què el jutge no ho fa amb Duran Lleida quan tots els seus homes són jutjats per corrupció? (Veure search L’alta corrupció sociovergent)

El diner negre de Macià Alavedra a Andorra estava a nom de la seva dona i de la seva amant. €2,6 milions a Crèdit Andorrà a nom de la seva dona Doris Malfeito i de Maria Glòria Torres, unida a Alavedra per “una relació personal fluida i habitual.” La dona del seu soci Prenafeta, Lluisa Mas, també tenia compte a Andorra amb els mateixos €2,6 milions. Philip McMahan era cotitular dels comptes. Francesc Cabana, cunyat de Jordi Pujol, va presentar a Alavedra l’americà que treballava per ell. McMahan trucava Alavedra cada quinzena. El 2009 Alavedra el contacta per demanar-li €300.000 del compte andorrà de Doris Malfeito. Alavedra envia al gestor de Prenafeta al Banc Sabadell d’Andorra i “habituat a aquesta mena d’operacions” a recollir els diners. El gestor demana trobar-se “en un lloc discret” i Alavedra el cita al seu despatx de Barcelona. La Guàrdia Civil també hi era. Alavedra el 2009 exigía a Hisenda la devolució de €32.549. Un cop detingut presenta una complementària que surt a pagar €124.862, que coincideix amb el diner negre d’Alavedra a les Illes Caimán. Prenafeta també ha canviat les seves declaracions des de l’any 2004 pagant €1,4 milions addicionals a Hisenda.

(“El juez Pedraz imputa a una testaferro de Alavedra en Andorra. El ex consejero y Prenafeta tenían cinco millones de euros en el principado,” per C. Delgado, El Pais, 28 maig 2010)

Advertisements

29 May 2010 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: