La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Plastic Eco-Friendlier than Paper or Cotton/PLÀSTIC MÉS ECOFAVORABLE QUE PAPER O COTÓ

Plastic Eco-Friendlier than Paper or Cotton

I’m not a plastic bag”. Why not? Below: Mr. McGuire to The Graduate: “I just want to say one word to you, just one word, plastics.”

The environmental bureaucracy has suppressed research proving plastic carrier bags are the most eco-friendly of all bags. High-density polythene bags are much greener than supposedly low-impact choices, 171 times less damaging than cotton hold-alls and 4 times less polluting than paper bags. Announced for publication in 2007, the Environment Agency has not issued Life Cycle Assessment of Supermarket Carrier Bags by Chris Edwards and Jonna Meyhoff Fry.

The report set out to find out which of seven types of bags have the lowest environmental impact by assessing pollution caused by extraction of raw materials, production, transportation and disposal. A plastic bag has an impact of 1.57kg CO2 equivalent, falling to 1.4kg CO2e if reused once, while a paper bag used once has an impact of 5.52 kg CO2e, almost four times worse. A cotton bag would have to be reused 171 times to emit a similar level. The plastic bag has the lowest environmental impact in 9 of 10 categories. Barry Turner of the Packaging and Films Association of plastic bag manufacturers said the report had been suppressed: “The Environment Agency have kept it fairly quiet and tried to suppress things. It has gone on for years. It was buried because it didn’t give the right answers. It doesn’t support the political thrust at the moment.” The Environment Agency denied the report had been censored. Asked whether the findings had been seriously challenged, they said the reviewers had “questioned some aspects of the original draft, although much was about emphasis and balance.”

(“Plastic fantastic! Carrier bags not eco-villains after all. Unpublished Environment Agency research shows polythene may be less harmful than cotton or paper,” by Martin Hickman, The Independent, 20 February 2011)

Plàstic més ecofavorable que paper o cotó

Mr. McGuire al Graduat: “Només vull dir-te una paraula, només una, plàstics.” Primera foto: “Jo no sóc una bossa de plàstic.” Per què no?

La burocràcia ambiental ha suprimit la recerca que prova que les bosses de compra de plàstic són més ecofavorables que qualsevol altra bossa. Les bosses de polietilè d’alta densitat són més verdes que les alternatives suposadament de menor impacte, 171 vegades menys danyines que les bosses de cotó i 4 vegades menys pol.lucionants que les de paper. Tot i haver anunciat la seva publicació el 2007, l’Agència Ambiental no ha distribuit l’Avaluació del Cicle Vital de les Bosses de Compra dels Super de Chris Edwards i Jonna Meyhoff Fry.

L’informe intenta descobrir quina de les set varietats de bossa té l’impacte ambiental més baix, valorant la pol.lució provocada per l’extracció de les matèries primes, la producció, el transport i l’eliminació. Una bossa de plàstic té un impacte de 1,57kg CO2 equivalent, que es redueix a 1,4kg CO2e reutilitzada un cop, mentre una bossa de paper utilitzada un cop té un impacte de 5,52 kg CO2e, unes quatre vegades pitjor. Una bossa de cotó hauria de reutilitzar-se 171 cops per a emitir a un nivell similar. La bossa de plàstic té l’impacte ambiental més baix en 9 de 10 categories. Barry Turner de la Packaging and Films Association dels fabricants de bosses de plàstic opina que l’informe ha estat suprimit: “L’Agència Ambiental s’ha mantingut ben callada i ha intentat suprimir-lo. Fa anys que ho saben. Ho han enterrat perquè no donava les respostes apropiades. No dóna suport a la tendència política actual.” L’Agència Ambiental ha negat que hagi censurat l’informe, però preguntada si els resultats han estat posats seriosament en dubte, contesta que els revisors han “questionat alguns aspectes de la versió original, tot i que bàsicament sobre l’èmfasi i l’equilibri.”

(“Plastic fantastic! Carrier bags not eco-villains after all. Unpublished Environment Agency research shows polythene may be less harmful than cotton or paper,” per Martin Hickman, The Independent, 20 febrer 2011)

Advertisements

23 February 2011 - Posted by | Economy/Economia, Environment/Medi ambient | ,

2 Comments »

 1. Ja m’ ho sabia… L’ajuntament tan ecològic i verd de Barcelona disposa d’un pot d’escombraries especial i diferenciat per a plàstics, o sigui que els recupera.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 23 February 2011 | Reply

 2. Un artícle molt interessant, com els que ens tens acostumats. Sóc l’Humbert (fill), geòleg especialitzat amb geologia ambiental i tractament de residus. Fa un any que vaig publicar al meu blog un artícle que qüestionava la “perillositat” de les bosses de plàstic. M’agradaria que li fessis un cop d’ull i, seria un honor, que donessis la teva opinió. Crec que els dos escrits es complementen. L’enllaç:
  http://humbertsanz.blogspot.com/2010/03/la-bossa-de-plastic-el-gran-perill.html
  Una cordial salutació des de Tortosa!

  Like

  Comment by Humbert Sanz Vaqué | 24 February 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: