La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Putin’s Mad Voters/ELS VOTANTS ORATS DE PUTIN

 Putin’s Mad Voters

Voting in Putin’s Potemkin democracy. Below: Putin warlord Ramza Kadyrov votes: Freedom House lists Chechnya as the most repressive in the world together with Burma, North Korea and Chinese occupied Tibet.

 

Putin has suffered a crushing setback in Russia, losing his huge majority. Lucky for the KGB Tsar his unexpected loss of 12 million votes was more than made up Soviet style, like in war-torn Chechnya where his party obtained 99.47% of the vote with 93% voter participation (Search Mucho Macho Putin).

 

Putin’s party lost its majority with just 49.7% of the vote, a collapse of 15 points in four years. In Moscow, where the tolerated opposition won 53% of the vote, Putin was even more embarrassed by losing his home district and in other areas of Moscow, like the Gagarin district he only managed 24% of the vote. However his KGB colleagues came to the rescue. Moscow Psychiatric Hospital No. 3 reported 93% of the vote for Putin, Kurtanich Nerve Clinic 82% and Moscow Pensioners’ Home No. 1 an even more satisfying 96% for Putin. In the provinces results were also in line with Putin’s Potemkin democracy with polling station No. 637 in Chelyaninsk reporting a healthy 90% vote for Putin.

(“Parlamentswahl in Russland 2011,” Der Spiegel, 5-6 December 2011)

 

Els votants orats de Putin

El senyor de la guerra de Putin, Ramza Kadyrov, vota: Freedom House classifica Txetxnia com el més repressiu junt a Birmània, Corea del Nord i el Tíbet ocupat per la Xina. Primera foto: Votant a la democràcia Potemkin de Putin.

 

Putin ha patit una sonora ensopegada a Rússia, perdent la seva aplastant majoria. Sort ha tingut el tsar de la KGB que la seva inesperada pèrdua de 12 milions de vots ha estat més que compensada a la manera soviètica, com a Txetxnia, destrossada per la guerra, on el seu partit ha obtingut el 99,47% del vot amb un participació electoral del 93% (Veure search Mucho Macho Putin).

 

El partit de Putin ha perdut la majoria aconseguint només el 49,7% del vot, una desinflada de 15 punts en quatre anys. A Moscou, on l’oposició tolerada ha guanyat el 53% dels vots, Putin encara ha fet més el ridícul perdent a la seva pròpia circumscripció i en altres barris moscovites, com el districte de Gagàrin, només ha arribat al 24% dels vots. Gràcies encara que els seus col.legues de la KGB han vingut al rescat. L’Hospital Psiquiàtric No. 3 de Moscou declara el 93% del vot per a Putin, la Clínica dels Nervis de Kurtanitx el 82% i la Casa del Pensionista No. 1 de Moscou un més que esplèndid 96% per a Putin. A la província els resultats també s’ajusten a la democràcia Potemkin de Putin amb la mesa electoral No. 637 de Txelyaninsk declarant un excel.lent 90% del vot per a Putin.

(“Parlamentswahl in Russland 2011,” Der Spiegel, 5-6 desembre 2011)

Advertisements

7 December 2011 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. i like it

    Like

    Comment by US Time Zones | 18 December 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: