La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Marxist-Leninist TV3/LA MARXISTALENINISTA TV3

Marxist-Leninist TV3

by Josep C. Verges

The first director of TV3 Alfons Quinta calls the Catalan public channel “Marxist-Leninist, extremist and servile, contrary to all democratic principles.” Below: The first director of TV3 resigned opposed to the personality cult of Jordi Pujol.

 

TV3 is a bottomless pit with losses of half a million a year spoon-feeding a Marxist-Leninist diet that does not correspond to the liberal, open and tolerant Catalan spirit, rather to the lies of televisions in Cuba and Venezuela. Despite this financial and communist disaster, the bourgeois government of CiU has called TV3 a greater priority than health or education for Catalans.

 

The editor of Diari de Girona Jordi Xargayo asks: “In any normal country a declaration of political principles such as this, placing political propaganda at the same level as the basic pillars of the Welfare State, would have provoked an unanimous reaction of protest. Here not even a tweet. Indoctrinating citizens is more important than providing computers for students or operations for patients.” TV3 was born overweight because of the limitless ego of Jordi Pujol which invariably leads, like in all his businesses, to ruin. The Catalan government he controlled for 17 years is just another of his business ventures. His technique is always the same: Start off with an imposingly spectacular façade without the least concern whether the building has any foundations or roof to shelter from the very strong Mediterranean storms. No matter whether TV3 can be paid for or that it is dedicated to establishing a communist dictatorship. He did exactly the same with the liberal magazine Destino of my father which he ruined in a couple of years after installing an anarcho-communist Soviet to run it. No wonder we have a Catalan government without resources, looking like a bloated frog. The worst toad to swallow is TV3. Board member Imma Tobella, shamefully overpaid, confesses that the American consultant who advised on establishing the television commented to her at the inauguration of the oversized Sant Joan Despi studios: “He asked me how many employees we had and I proudly answered, not to be confused with a regional television, one thousand! He replied that it was a great misfortune that we had perverted the project and that we would end up as a bad copy of Spanish public television TVE.”

(“Tancar TV3,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 11 December 2011)

 

La marxistaleninista TV3

per Josep C. Vergés

El primer director de TV3 dimitia contrari al culte a la personalitat de Jordi Pujol. El primer director de TV3 Alfons Quintà acusa la televisió pública catalana de “marxistaleninista, extremista i servil, contrària a tots els principis democràtics.”

 

TV3 és un pou sense fons de pèrdues de mig milió a l’any amb una monodieta marxista-leninista que no correspon a l’esperit català liberal, obert i tolerant, sinó a televisions de mentida de Cuba i Veneçuela. Tot i aquest desastre econòmicocomunista, la burgesa CiU al govern ha declarat TV3 més prioritària que la salut o la formació dels catalans.

 

El director de Diari de Girona Jordi Xargayó pregunta: “En qualsevol país normal una declaració de principis polítics com aquesta –posar la propaganda política al mateix nivell que els pilars bàsics de l’Estat de benestar- hauria provocat una unànime reacció de protesta. Aquí ni piu. És més important adoctrinar els ciutadans que proporcionar ordinadors als estudiants o que la gent pugui operar-se.” TV3 ja va nèixer amb el sobrepès de l’ego impagable de Jordi Pujol que, com totes les seves empreses, invariablement han acabat a la ruina. La Generalitat que ha controlat 17 anys és una altra empresa de Pujol. La seva tècnica sempre és la mateixa: comença per una façana ben espectacular despreocupant-se de si l’edifici té fonaments o sostre per aixoplugar-se de les fortes tormentes tan mediterrànies. No importa si TV3 no es pot pagar ni tampoc si es dedica a promoure la dictadura comunista. Va fer exactament igual amb la revista liberal Destino del meu pare que va arruinar en un parell d’anys instal.lant-hi un sòviet anarcocomunista. Així tenim aquesta Generalitat sense recursos, però inflada com una granota. El pitjor gripau per empassar és TV3, com confessa una de les directives pagades a preu d’or, Imma Tobella, quan el consultor americà que havia aconsellat crear la televisió va veure els nous estudis faraònics de Sant Joan Despí: “Em va preguntar quants empleats teníem i jo orgullosa, no fos que ens confongués amb una televisió regional, li vaig dir ben alt: mil! Em va respondre que era una gran desgràcia, que havíem pervertit el projecte i que acabaríem sent una mala còpia de TVE.”

(“Tancar TV3,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 11 desembre 2011)

Advertisements

12 December 2011 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

2 Comments »

 1. Em permeto mostrar-te, per una vegada, la meva discrepància sobre els origens de TV-3, que també conec una miqueta. En aquest cas, Quintà no és alié al mal costum del servilisme des dels origens. I quant al malbaratament de recursos, hi tenen co-responsabilitat molta altra gent. I des dels origens, en això si que l’encertes del tot. Per veure que estaven abocats al fracàs econòmic-financer no calia el consultor americà.

  Nota de l’editor: El que senyalo més que res és la responsabilitat de Pujol en el desastre públic català.

     

  Like

  Comment by Josep Maria | 12 December 2011 | Reply

 2. … [Trackback]…

  […] Read More: larepublicacatalana.wordpress.com/2011/12/12/marxist-leninist-tv3la-marxistaleninista-tv3/ […]…

  Like

  Trackback by URL | 18 December 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: