La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalonia Massacres Brazil/CATALUNYA MASSACRA BRASIL

 Catalonia Massacres Brazil

“They are doing what we once did” says Brazil manager Mano Menezes as Pep Guardiola confirmed: “We do what Brazil had always been.” Below: The Brazilian promise Neymar: “They are more Brazilian playing football than we are.” The young Mohican has to evolve significantly before he ever reaches Messi’s level.

 

Barça, with nine players from La Masia, that is Catalan, are the national team Spanish nationalists will not allow Catalonia to have, but reluctantly have to accept as Spain to win the World Cup. The entire world has now seen the same team, equipped as Barça, win the World Club Cup by massacring the Brazil hopefuls for their World Cup 2014, as Sao Paulo’s O Globo recognizes:

 

“There was nothing to be done. It was a massacre. The final result of 4-0 can be even considered too short because of the impressive superiority of Barcelona against Santos. The Catalan team simply steam-rollered the opponent. It seemd a picnic get-together pitching professionals against amateurs. Brazil coach Mano Menezes after watching the rout served by the Catalans in Yokohama, Japan: “I’ve always heard that we must win with our game, but it is others who are doing what we had done before,” referring to the Barcelona game. Their enveloping control of the ball and attack style is inspired by Brazilian football at its height. 35 years ago the directors of the Catalan club decided what they wanted to be and worked tirelessly in that direction with the results for all to see. The club’s achievements are unimpeachable. They are the best by far. We have to recognise that these people are doing something different which we must accept, understand and resolve. There is serious work to be done and there must be continuity.” Barcelona manager Pep Guardiola confirmed all this: “What we try to do is move the ball as quickly as possible. In fact, this is what Brazil had always done, as my parents and grandparents told me. I hope that one day we shall be considered one of the greatest football teams of all time, like the Santos of Pele and so many other teams.”

(“Mano diz que Barcelona tem muito a ensinar ao futebol brasileiro. Massacre no Japão: Poderia ter sido de mais, 4 a 0 foi pouco,” O Globo, 19 December 2011)

Catalunya massacra Brasil

La promesa brasilera Neymar: “Fan un futbol molt més brasiler que nosaltres.” Per arribar al nivell de Messi encara ha d’evolucionar una barbaritat el jove mohicà. Primera foto: “Estan fent com feiem nosaltres” confessa el selecionador brasiler Mano Menezes i Pep Guardiola ho confirma: “Fem el que Brasil havia estat sempre.”

 

El Barça, amb nou jugadors de La Masia, és a dir catalans, és la selecció nacional que els espanyolistes no permeten que s’anomeni Catalunya, però accepten de mala gana que, com a Espanya, guanyi la Copa del Món. Tothom ha vist que el mateix equip, com a Barça, ha guanyat la Copa del Món de Clubs, massacrant l’esperança de Brasil per la seva Copa del Món 2014 reconeix O Globo de Sao Paolo:

 

“No hi havia res a fer. Fou una massacre. El resultat final de 4-0 pot considerar-se fins i tot curt donada la superioritat impressionant del Barcelona front al Santos. L’equip català simplement va passar de l’adversari. Semblava un partit de costellada entre professionals i aficionats. El seleccionador del Brasil Mano Menezes després de veure la golejada servida  pels catalans a Yokohama, Japó: “Jo sempre he sentit dir que hem de guanyar amb el nostre joc, però són uns altres els que estan fent el que havíem fet nosaltres abans,” referint-se al joc del Barcelona. El seu toc de pilota envolvent i atacant està inspirat en el que era el futbol brasiler en els seus millors temps. Fa 35 anys els directius del club català decidiren què volien ser i han treballat incansables en aquella direcció amb el resultat a la vista de tothom. La capacitat del Barça no té discussió possible. Ells són, de lluny, els millors. Hem d’enfrontar que aquesta gent està fent una cosa diferent que hem d’acceptar, comprendre i resoldre. Els projectes han de ser seriosos i tenir continuïtat.” Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, ho confirma: “El que tractem de fer és tocar la pilota el més ràpid possible. En realitat, això és el que Brasil havia estat sempre, com m’explicaven els meus pares i avis. Espero que amb el temps serem considerats com un dels grans del futbol de tots els temps, com fou el Santos de Pelé i tants altres equips.”

(“Mano diz que Barcelona tem muito a ensinar ao futebol brasileiro. Massacre no Japão: Poderia ter sido de mais, 4 a 0 foi pouco,” O Globo, 19 desembre 2011)

Advertisements

19 December 2011 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Sport/Esports | , , ,

1 Comment »

  1. Congratulations for your FIFA champion Barça team. What a clearly indisputable overwhelming victory against Brazil!

    Like

    Comment by Andy and Patricia | 19 December 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: