La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Exclusive: Reto Tarnutzer Stole Sarasin Account/EXCLUSIU: RETO TARNUTZER VA ROBAR EL COMPTE DE SARASIN

Exclusive: Reto Tarnutzer Stole Sarasin Account

by Josep C. Verges

Philip Hildebrand and Pakistani born Kashya who is an American citizen. His wife did the dollar purchase independently. The later sale of dollars correspond to a real estate transaction initiated six months earlier. Below: Christoph Blocher has gone from one disaster to another after being kicked out of government in 2007. His attempted comeback in Autumn 2011 led to a long series of major defeats for his party SVP. He may now be in deep trouble with the law as a handler of stolen goods.

The attempt to destabilize the Swiss National Bank as payback for the surprise fixing of the franc at a 1.20 floor to the euro this past summer, which caused speculators to lose billions, has spectacularly backfired. LA REPÚBLICA CATALANA reveals the name of the man who stole the private account data in Bank Sarasin of the director of the Swiss National Bank.

Swiss National Bank director Philip Hildebrand was accused by authoritarian party SVP of speculating in foreign exchange thanks to his insider knowledge of the planned franc floor. His private file was stolen from Bank Sarasin by Reto Tarnutzer, an SVP member from Schiers in the Grisons currently living in Amilkon (Thurgau). He handed his stolen screen shots to his lawyer and SVP councillor Hermann Lei (Tarnutzer is no stranger to the law, guilty of molesting a woman). Lei put him in contact with SVP “Chief Strategist” and shady billionaire Christoph Blocher. Lei also handed over the stolen documents without Tarnutzer’s permission to SVP paper Weltwoche which published and embellished them with lies. Lei has been fired as his lawyer and has now a lawyer of his own, revealingly a defender of the criminal underworld of drug lords, white slavers and motorcycle gangs. Lei fears he will be accused of handling stolen bank documents and leaking confidential information from a client. Even Führer Blocher could face justice although he took the precaution of exhibiting the stolen documents only after he had been sworn in as an MP and had Parliamentary immunity. For his part Tarnutzer has been arrested and placed on suicide watch by the police.

Information on Sarasin employee Tarnutzer, who has been fired by the bank:

(http://www.moneyhouse.ch/en/p/tarnutzer_reto-8359137/index.htm)

Exclusiu: Reto Tarnutzer va robar el compte de Sarasin

per Josep C. Vergés

Christoph Blocher ha anat d’un desastre a un altre després d’haver estat foragitat del govern el 2007. El seu intent de retorn la tardor de 2011 ha dut a una llarga sèrie de derrotes doloroses al seu partit SVP. Ara podria tenir un greu problema amb la llei pel maneig de béns robats. Primera foto: Philip Hildebrand i Kashya, nascuda al Pakistan i ciutadana americana. La seva esposa va fer la compra de dòlars independentment. La venda posterior de dòlars correspon a una transacció immobiliària iniciada sis mesos abans.

L’intent de desestabilitzar el Banc Nacional de Suïssa com a venjança d’haver fixat per sorpresa un mínim del franc d’1,20 l’euro l’estiu passat, que va causar pèrdues bilionàries als especuladors, ha fracassat espectacularment. LA REPÚBLICA CATALANA revela el nom de l’home que va robar les dades del compte privat a Bank Sarasin del director del Banc Nacional de Suïssa.

El director del Banc Nacional de Suïssa Philip Hildebrand ha estat acusat per l’autoritari partit SVP d’especular en divises gràcies al seu coneixement intern del mínim planejat per al franc. El seu compte privat va ser robat de Bank Sarasin per Reto Tarnutzer, un militant del SVP originari de Schiers als Grisons i avui resident a Amilkon (Thurgau). Va lliurar les seves fotos de pantalla robades al seu advocat i regidor de l’SVP Hermann Lei (Tarnutzer és un conegut de la Justícia, culpable d’abusar sexualment una dona). Lei el va posar en contacte amb “l’estratega en cap” de l’SVP i multimilionari d’afers dubtosos Christoph Blocher. Sense permís de Tarnutzer Lei també va lliurar els documents robats a la revista de l’SVP Weltwoche que els ha publicat, adornant-los amb mentides. Lei ha estat acomiadat com advocat seu i ara disposa d’un advocat propi ben revelador, defensor dels baixos fons criminals de narcotraficants, tractants de blanques i bandes motoristes. Lei tem ser acusat de maneig de documents robats del banc i de filtrar informació confidencial d’un client. Fins i tot el Führer Blocher podria haver d’enfrontar-se a la justícia tot i que va prendre la precaució d’exhibir els documents robats només després d’haver jurat com a diputat i tenir immunitat parlamentària. Per la seva banda Tarnutzer ha estat detingut i posat sota vigilància de suïcidi per la policia.

Informació sobre l’empleat de Sarasin Tarnutzer, que ha estat acomiadat pel banc:

(http://www.moneyhouse.ch/en/p/tarnutzer_reto-8359137/index.htm)

Advertisements

8 January 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

1 Comment »

  1. Parece que tus prolongadas estancias en Suiza sirven para mejorar tus contactos “secretos.”

    Like

    Comment by Uli | 13 January 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: