La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Franco’s Picasso Murder Plot/L’ATEMPTAT DE FRANCO CONTRA PICASSO

Franco’s Picasso Murder Plot

by Michael Carlo Klepsch

Life photographer Lee Miller with Picasso the day Paris was liberated in 1944. Below: Judge Garzon on trial for investigating Franco’ 300,000 murders after the Spanish Civil War. His assassination squads only stopped after Hitler started to lose the war in 1943.

 

The author of a book on Picasso and the Nazis details the written proof he has discovered in German and French archives of Franco’s plot to murder Picasso in Paris during the Second World War. Franco’s orders were “laundered” out of Spanish archives as “no longer necessary” to retain with democracy. No wonder Judge Garzon faces Fascist Justice for investigating the 300,000 murders ordered by Franco after the Spanish Civil War.

 

“The German secret services found out during the Second World War that Picasso was financing the resistance in Spain, France and even the USSR. As a result  the surroundings of Picasso’s atelier were intensely watched by the Gestapo. A plot to murder him was also hatched as the historian Felix Hartaub reported to Adolf Hitler. He was based at the Führer’s headquarters where he belonged to the inner circle and had met the Spanish ambassador in Paris, where according to his handwritten notes he had learnt about the plot including “procuring women’s dresses, counterspies and coaches.” The Spanish embassy was to plant “a sort of Doppelgänger” in Picasso’s circle under a false identity who was to murder him. The order for such a plot almost certainly came from General Franco himself, who as in so many other cases took personal revenge on his enemies. Felix Hartaub thought as much in his quite blunt conclusion: “The possibility of this is within the realms of probability.” Felix Hartaub disappeared in the last days of the battle for Berlin. The plot failed, most likely because of the opposition from the German occupying forces who feared the negative headlines if the assassination were successful. In addition the plan to arrest and deport Picasso to a concentration camp in the East was postponed until the German “Final Victory.”

(“Francos Rache,” by Michael Carlo Klepsch, NZZ, 12 January 2012)

 

L’atemptat de Franco contra Picasso

per Michael Carlo Klepsch

El jutge Garzón està sent jutjat per investigar els 300.000 assassinats de Franco després de la Guerra Civil espanyola. Els seus esquadrons de la mort només s’aturaren quan Hitler va començar a perdre la guerra el 1943. Primera foto: La fotògrafa de Life Lee Miller amb Picasso el dia que París fou alliberada el 1944.

 

L’autor d’un llibre sobre Picasso i els nazis aporta les proves escrites que ha descobert en arxius alemanys i francesos sobre el complot de Franco per assassinar Picasso a París durant la Segona Guerra Mundial. Les ordres de Franco foren “expurgades” dels arxius espanyols perquè ja no era “necessari” conservar-les amb la democràcia. No és d’estranyar que el jutge Garzón s’enfronti a la justícia feixista per investigar els 300.000 assassinats ordenats per Franco després de la Guerra Civil espanyola.

 

“Els serveis secrets alemanys s’en van adonar durant la Segona Guerra Mundial que Picasso estava finançant la resistència a Espanya, França i fins i tot la Unió Soviètica. Com a resultat, l’entorn del taller de Picasso fou intensament vigilat per la Gestapo. A més un pla per assassinar-lo fou ideat com l’historiador Felix Hartaub informava a Adolf Hitler. Pertanyia al quarter general del Führer on formava part del cercle interior i s’havia reunit amb l’ambaixador espanyol a París. Segons les seves notes escrites a mà que havia estat informat sobre el complot, inclosos “procurar vestits de dona, contraespies i carrosses.” L’ambaixada espanyola volia plantar “una mena de Doppelgänger” en el cercle de Picasso amb una identitat falsa que havia d’assassinar-lo. Les ordres per un pla com aquest més que segur venien del propi general Franco que, com en tants altres casos, es volia venjar dels seus enemics personals. Felix Hartaub ho creia així com afirma molt contundent en la seva conclusió: “La possibilitat que això sigui així està dins dels àmbits de la probabilitat.” Felix Hartaub va desaparèixer en els últims dies de la batalla de Berlín. El pla va fracassar molt probablement per l’oposició de les forces alemanyes d’ocupació que temien els titulars negatius si l’assassinat tenia èxit. A més, el pla per arrestar i deportar Picasso a un camp de concentració de l’Est es va ajornar fins la “Victòria Final” alemanya.

(“Francos Rache,” per Michael Carlo Klepsch, NZZ, 12 gener 2012)

Advertisements

25 January 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: