La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Barça, Not Mourinho, Is the Future/BARÇA, NO MOURINHO, ÉS EL FUTUR

Barça, Not Mourinho, Is the Future

by Sir Bobby Charlton

Sir Bobby Charlton won the World Cup for England in 1966 and made Manchester United the top team it still is today. Below: Barça destroyed Manchester United in their two Champions League finals, Rome 2009 and Wembley 2011.

Mourinho may hog the headlines but Barcelona is the team the world admires and compares their teams with. There is no future in Mourinho’s violent football and borderline cheating. The future is here today in Barcelona’s graceful team play, argues football legend Sir Bobby Charlton:

“Everyone pays attention to Mourinho every time he says something because he has been such a successful manager. He has been incredibly successful, and he knows how to justify his money and his outspokeness. But you cannot ignore that, despite managing Real Madrid and doing it so well, his team’s leadership of the Spanish league is not convincing. He does not convince. Why not? Real Madrid may have won more points than Barcelona, but Barcelona is the team everyone wants to beat if you want to be the best, because of the quality of their game, their midfield and their forwards. Barcelona is an exceptional team. In the Rome Champions League final, they put Manchester United to shame. They have the right system and the players suitable for that. They influence and affect the game of the Spanish side so profoundly that I do not see how the same will not happen again in Poland. To be like Barcelona you must have this system and the players and the will to do so, which is what many good coaches and teams should be doing. All clubs should want to learn from what Barcelona does. They have a lot of good players who nowadays stay in Spain with them. They prefer not to leave because they are happy with this system and to be in a club that has acquired such a high profile. They know that if they leave they will have problems. It is a philosophy which is attractive to a lot of people. For example in Manchester we hold every year a tournament organized by Nike. The last three have been won by Barcelona always using different players. They all play the same because they have learned something: if you have possession of the ball and keep this possession, then you have more chances of winning. This is the philosophy that many other teams lack.”

(“Mourinho tiene éxito, pero el Barça es el equipo a batir,” by Bobby Charlton, As, 6 February 2012)

Barça, no Mourinho, és el futur

per Sir Bobby Charlton

El Barça va destruir el Manchester United a les seves dues finals a la Lliga de Campions, Roma 2009 i Wembley 2011. Primera foto: Sir Bobby Charlton va guanyar la Copa del Món per Anglaterra el 1966 i va fer del Manchester United l’equip punter que continua sent avui dia.

Mourinho potser acapara els titulars, però el Barcelona és l’equip que el món admira i compara amb els seus propis equips. No hi ha futur en el futbol violent i trampes encobertes de Mourinho. El futur ja és aquí avui en l’elegant joc d’equip del Barcelona, sosté la llegenda del futbol Sir Bobby Charlton:

“Tothom escolta Mourinho cada vegada que diu alguna cosa per l’èxit que té com a entrenador. Ha estat increïblement reeixit, i sap justificar els seus diners i la seva làbia. Però no hem d’oblidar que, tot i que dirigeix el Reial Madrid i ho fa tan bé, el liderat del seu equip a la Lliga espanyola no convenç. No és convincent. Per què? El Reial Madrid pot haver fet més punts que el Barcelona, però per a tots el Barcelona és l’equip a batre si tu vols ser el millor, per la qualitat del seu joc, pels seus centrecampistes i pels seus davanters. El Barcelona es tracta d’un equip únic. A Roma, a la final de la Champions, va avergonyir el Manchester United. Té el sistema adequat i té els jugadors per al sistema. Influència i afecta tant el joc de la selecció espanyola que no veig com no tornarà a passar el mateix a Polònia. Per fer això cal tenir aquest sistema i els jugadors i el desig de fer-ho, com fa el Barcelona i com haurien de fer tants bons entrenadors i equips. Tots els clubs haurien de voler aprendre del que fa el Barcelona. Té un munt de bons jugadors que ara es queden a Espanya i amb ells. Prefereixen fins i tot no marxar perquè estan contents amb aquest sistema i d’estar en un club que ha adquirit un perfil tan alt. Saben que si marxen d’allà s’enfrontarien a problemes. És una filosofia amb la qual un munt de gent s’implica. Miri, a Manchester tenim cada any el torneig organitzat per Nike. Els tres últims els ha guanyat el Barcelona, utilitzant jugadors diferents. Els surt així perquè tots han après una cosa: si tens la possessió de la pilota i mantens aquesta possessió, llavors tens moltes possibilitats de guanyar. Aquesta és la filosofia que els hi falta a molts altres equips.”

(“Mourinho tiene éxito, pero el Barça es el equipo a batir,” per Bobby Charlton, As, 6 febrer 2012)

Advertisements

6 February 2012 - Posted by | Sport/Esports |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: