La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Worldwide Shock at Spanish Fascist Injustice/ESCÀNDOL MUNDIAL PER LA INJUSTICIA FEIXISTA ESPANYOLA

Worldwide Shock at Spanish Fascist Injustice

Pink shirted Garzon at the dig of a mass grave. Fascism rules in Madrid’s courts and now politics. Below: There is justice for 8,000 killed in Srebenica. What about Franco’s crimes against humanity with 230,000 murdered after the Spanish Civil War?

 

When Spanish Fascist Courts destroyed the Statute of Catalonia Madrid was content and the rest of the world silent. Now the lonely liberal media of Madrid is just as shocked by the Garzon judge ban. International condemnation has been unanimous, with the prestigious Die Zeit calling Spain a paradise for dictators and torturers:

“Baltasar Garzon has lost the battle with his enemies in the Spanish judicial system and in Spanish politics. A clear case, €2,520 fine. But beware, there’s something more: banned for eleven years! This is a black day for Spain’s rule of law and for human rights around the globe. Dictators and torturers have every reason to celebrate. For all sorts of sinister, sometimes highly respected figures in Spain and elsewhere in the world, it’s the best of news: The hunter has been hunted down and the danger is over. Nothing better could happen than this for drug and human traffickers, torturers and torture lawyers, dictators and terrorists, and corrupt officials at all levels of course. Champagne! Who will dare in future indicte the spiritual fathers of Guantanamo with international arrest warrants? Or an aged criminal like Chilean dictator Pinochet in the UK? Or provincial politicos literally dressed by businessmen? Socialist Gonzalez started a “dirty war” against the terrorist organization ETA approving illegal methods of justice and a cover up. Garzon made this public. His “unauthorized” investigation of human rights violations and crimes against humanity during the Franco dictatorship are also charges against him because judges argue that the amnesty in the Transtion to democracy forbade this. Garzon had ordered the opening of mass graves of the victims of Spanish Fascism, far outnumbering those of Srebrenica. The plaintiffs are well-known right-wing extremists. International law, Garzon argued, does not admit amnesties for violation of human rights and crimes against humanity. Who cares! The Supreme Court indicted him. Reed Brody of prestigious Human Rights Watch, one of the many observers at the trial: “Thanks to Garzon, Spain became world renown for the victims of violence as a symbol of justice. Now justice itself is the victim in Spain.”

(“Die Gerechtigkeit ist zum Opfer geworden. Diktatoren und Folterknechte haben Grund zum Feiern: Der international angesehene Starrichter Baltasar Garzón erhält Berufsverbot. Ein Skandal,” by Werner A. Perger, Die Zeit,  9 February 2012)

Escàndol mundial per la injustícia feixista espanyola

Hi ha justícia pels 8.000 morts a Srebenica. I quan amb els crims contra la humanitat de Franco pels 230.000 assassinats després de la Guerra Civil? Primera foto: Garzón de color de rosa a l’excavació d’una fossa comú. El feixisme mana a Madrid, als Tribunals i ara també a la política.

Quan la justícia feixista espanyola destrossava l’Estatut de Catalunya a Madrid ja els hi semblava bé i la resta del món callava. Ara els pocs mitjans liberals madrilenys s’escandalitzen per la prohibició a Garzón d’exercir de jutge. La condemna internacional és unànim, amb el prestigiós Die Zeit qualificant Espanya de paradís dels dictadors i torturadors:

“Baltasar Garzón ha perdut la batalla amb els seus enemics del sistema judicial i política espanyola. Un cas clar, €2.520 de sanció. Però compte, hi ha alguna cosa més: prohibició durant onze anys! És un dia negre per l’Estat de dret a Espanya i pels drets humans a tot el món. Els dictadors i torturadors tenen tots els motius per celebrar. Per a tota mena de figures sinistres, sovint de gran renom a Espanya i altres parts del món, és la millor de les notícies: el caçador ha estat caçat i el perill s’ha allunyat. Res millor podria passar als traficants de drogues i de persones, als torturadors i els seus advocats, als dictadors i terroristes, i als funcionaris corruptes a tots els nivells. Xampany! Qui s’atrevirà en el futur a imputar als pares espirituals de Guantánamo amb ordres de captura internacional ¿O a un criminal com el vell dictador xilè Pinochet al Regne Unit? O als polítics provincians, literalment vestits per empresaris? El socialista González va iniciar una “guerra bruta” contra l’organització terrorista ETA aprovant mètodes il·legals de justícia i el seu encobriment. Garzón ho va destapar. La seva investigació “no autoritzada” de les violacions de drets humans i crims de lesa humanitat durant la dictadura de Franco són càrrecs addicionals  contra seva perquè els jutges argumenten que l’amnistia de la Transició a la democràcia ho prohibeix. Garzón havia ordenat l’obertura de fosses comunes de les víctimes del feixisme espanyol, molt més nombroses que les de Srebrenica. Els demandants són ben coneguts extremistes de dreta. El dret internacional, Garzón argumenta, no admet amnisties per violació de drets humans i crims de lesa humanitat. Tant i fa! El Tribunal Suprem l’ha processat. Reed Brody, de la prestigiosa Human Rights Watch, un dels molts observadors en el judici: “Gràcies a Garzón, Espanya s’havia fet mundialment famosa per les víctimes de la violència com un símbol de la justícia. Ara la justícia mateixa és la víctima a Espanya.”

(“Die Gerechtigkeit ist zum Opfer geworden. Diktatoren und Folterknechte haben Grund zum Feiern: Der international angesehene Starrichter Baltasar Garzón erhält Berufsverbot. Ein Skandal,” per Werner A. Perger, Die Zeit,  9 febrer 2012)

Advertisements

10 February 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Very good! Do you know the extraordinary book El genocidi franquista a València. Les fosses silenciades del cementiri? It was published by the Forum per la Memòria del País Valencià in 2008 and contains the details of 25,000 victims buried under Valencia municipal cemeterybetween 1939 and 1945. Amazingly, Paul Preston’s book on the Spanish holocaust doesn’t even mention it…

    Note from the editor: Preston used to be the darling of the Francoists but his last book has not been well received by them except for not calling it crimes against humanity as if Holocaust wasn’t the same.

    Henry: But I’m amazed how little publicity has been given to the absolutely massive mass graves in Valencia…

    Like

    Comment by Henry | 10 February 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: