La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Climate Guru Gleick Impersonated Astronaut Schmitt/EL GURU DEL CLIMA GLEICK VA SUPLANTAR L’ASTRONAUTA SCHMITT

Climate Guru Gleick Impersonated Astronaut Schmitt

by Josep C. Verges

The moon is not made of cheese: another lie debunked by Apollo 17 astronaut Harrison Schmitt. Below: Say global warming is a myth!: Ethical science by global warmer Peter Gleick.

Self-confessed climate fraud Peter Gleick impersonated astronaut Harrison Schmitt to obtain authentic documents from the Heartland Institute with which to produce the fake memo in his spectacularly backfired attempt at payback for Climategate to the critics of man-made global warming (See The Climate Warmer Watergate).

Peter Gleick of the Pacific Institute is a leading and strident voice in the global warmer movement. His spat with Apollo 17 astronaut and New Mexico senator Harrison Schmitt, and with the Heartland Institute did not start one month ago as he claims in his “confession” to deflect serious criminal and civil prosecution, but one year ago. In The Huffington Post of 8 February 2011 Gleick attacked Schmitt and Heartland for exposing that Arctic sea ice was higher in 1989: “Is this a joke? I wish. This was said by ex-astronaut and New Mexico’s energy secretary Harrison Schmitt, self-described climate denier. Wrong. Wrong. Wrong and wrong. That’ a bad dishonest no-no. Scientists destroy their reputations when they do this (since inevitably other scientists find out).” Heartland commented the same day: “Gleick has deceitfully changed the terms of the discussion. Gleick should admit the charge was false.” One year later another spat when Schmitt was among 16 scientists signing a Wall Street Journal article: “No need to panic about global warming. There’s no compelling scientific argument for drastic action to decarbonise the world’s economy.” Gleick furiously criticised in his Forbes column the “scientists,” in inverted commas as he put them, who dared question his man-made global warming. The same day he started his impersonation of astronaut Schmitt to obtain documents from Heartland which two weeks later he confessed about. The high priest of ethics in the global warmer movement has now resigned as the American Geophysical Union ethics commissar. One year earlier he had predicted his own undoing when he warned about the destructive effect of lies on scientists.

El guru del clima Gleick va suplantar l’astronauta Schmitt

per Josep C. Vergés

Atreveix-te a dir que l’escalfament global és un mite!: Ciència ètica segons l’escalfador global Peter Gleick. Primera foto: La lluna no està feta de formatge: una altra mentida desmuntada per l’astronauta de l’Apollo 17 Harrison Schmitt.

L’autoconfès defraudador del clima Peter Gleick va suplantar l’astronauta Harrison Schmitt per obtenir els documents autèntics de l’Institut Heartland amb què fabricar la nota falsa en el seu intent fallit espectacularment de venjar-se de Climagate anant contra els crítics de l’escalfament global per l’home (Veure El Watergate dels escalfadors ).

Peter Gleick, del Pacific Institute és una veu destacada i estrident del moviment global escalfador. La seva disputa amb l’astronauta de l’Apollo 17 i senador de Nou Mèxic Harrison Schmitt, i amb l’Institut Heartland, no va començar fa un mes com afirma en la seva “confessió” per desviar la seva greu situació penal i civil, sinó fa un any. A l’Huffington Post del 8 febrer 2011 Gleick atacava Schmitt i Heartland per haver destapat que el gel marítim de l’Àrtic era més elevat el 1989: “És això una broma? Què més voldria. Això ho ha dit l’exastronauta i secretari d’energia de Nou Mèxic Harrison Schmitt, que s’autonomena negacionista del clima. Malament. Malament. Molt malament. Això és una cosa deshonesta que mai s’ha de fer. Els científics destrueixen la seva reputació quan ho fan (ja que, inevitablement, altres científics ho descobreixen.” El mateix dia comentava Heartland: “Gleick practica l’engany quan canvia els termes de la discussió. Gleick ha d’admetre que l’acusació és falsa.” Un any més tard, una altra picabaralla quan Schmitt és un dels 16 científics que signen un article del Wall Street Journal: “No cal entrar en pànic sobre l’escalfament global. No hi ha cap argument científic de pes per a prendre mesures dràstiques de descarbonitzar l’economia mundial.” Gleick furiosament critica a la seva columna de Forbes els “científics”, entre cometes com ell els posa, que s’atreveixen a questionar el seu escalfament global per l’home. El mateix dia comença la seva suplantació de l’astronauta Schmitt per obtenir documents de Heartland, com dues setmanes més tard confessa. El gran sacerdot de l’ètica del moviment global escalfador ha dimitit com a comissari d’ètica de la Unió Geofísica Americana. Un any abans havia predit la seva pròpia ruïna quan advertia sobre l’efecte destructiu de les mentides per als científics.

Advertisements

27 February 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: