La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Raisa The Horse Bites Cameron/L’EUGA RAISA MOSSEGA CAMERON

Raisa The Horse Bites Cameron

The redhead and the brunette: Murdoch’s Rebekah and the police’s Raisa. Below: Straight from the horse’s mouth: Cameron and Murdoch.

 

The Horse called Raisa is no longer just a horse. It has now joined Sir Peter Viggers’ Duck House and Monica Lewinsky’s Blue Dress as accessories in a political scandal. David Cameron has been caught riding with Rupert Murdoch’s scandal tainted right hand Rebekah Brooks on a retired police horse loaned to her by the police who failed to investigate the phone hacking scandal in News International, the world’s largest media empire.

The Horse that the Prime Minister now admits to riding galloped around in the middle of riots and pranced down the Mall on countless meaningless state occasions. And then just when the Horse thinks of putting its hooves up –wham, pensioned off to Rebekah Brooks of the Sun. Paparazzi lurking in every bush, waiting to record every misstep and broken stride. One wrong move and the editor of Britain’s best-selling newspaper is sent sprawling into a Cotswolds briar bush. Or the next Prime Minister. Or, God forbid, Rupert Murdoch. Send him flying and wake up with your own head next to you. David Cameron in jodpurs, hacking jacket and riding helmet, galloping along, explaining to Mrs Brooks how “We’re all in this together” would be his election slogan. Downing Street’s Keystone Kops efforts at suppressing by prevaricating, obfuscating and giving the general impression the Prime Minister has a nice little sideline in steed rustling. First there was no comment on whether David Cameron had ridden The Horse. Next we learnt he might have ridden The Horse. Then we were told he probably did ride The Horse. Finally he admitted he definitely did. This horseplay illustrates the ludicrous lengths politicians went to in their efforts to ingratiate themselves to senior media executives. David Cameron’s “man of the people” image may have taken a bit of knock. The media storm that is “Horsegate” shows no sign of abating. Forget Syria. Forget the economy. Just tell us more about the Horse.

(“Why the long face, Mr Cameron?” by Dan Hodges, The Daily Telegraph, 2 March 2012)

L’Euga Raisa mossega Cameron

Paraula d’euga: Cameron i Murdoch. Primera foto: La pèl roja i la bruna: La Rebekah de Murdoch i la Raisa de la policia.

 

L’Euga anomenada Raisa no és un simple cavall. Ja forma part, amb la Caseta d’Ànecs de Sir Peter Viggers i el Vestit Blau de Monica Lewinsky, dels accessoris d’un escàndol polític. David Cameron ha estat enxampat anant a cavall amb la mà dreta de Rupert Murdoch, la Rebekah Brooks embolicada en escàndol, sobre un cavall retirat de la policia que li havia deixat la mateixa policia que no havia investigat l’escàndol d’escoltes il.legals a l’imperi mediàtic més gran del món, News Inernational.

L’Euga que el primer ministre ara reconeix haver muntat, havia galopat encerclant manifestants i fet cabrioles per l’avinguda del Mall en innombrables ocasions absurdes d’Estat. I just quan l’Euga pensava en penjar les seves peülles amb la jubilació- catacrac l’envien de retirar amb Rebekah Brooks del Sun, amb els paparazzi a l’aguait a cada arbust esperant registrar cada pas en fals i tota pèrdua de ritme. Un moviment en fals i la directora del diari anglès de més venda aniria volant als brucs de Cotswold. O el pròxim primer ministre. O, Déu no ho vulgui, Rupert Murdoch. Enviar-lo pels aires seria despertar-se l’endema amb el teu propi cap al costat teu. David Cameron, vestit de cavaller amb pantalons bufats, jaqueta de camp i casc, explicant a galop al costat de la senyora Brooks que “Tots estem al mateix paquet” serà el seu lema electoral. Downing Street, amb tot l’aspecte de policies desastre de Keystone, ha fet uns esforços patètics per suprimir la noticia a base de contemporitzar, ofuscar i donar la impressió generalitzada que el primer ministre es dedicava en paral.lel al prou profitós robatori de cavalls. Primer deia que no comentaria res sobre si David Cameron havia muntat l’Euga. A continuació ens assabentem que podria haver muntat l’Euga. Llavors se’ns diu que probablement va muntar l’Euga. Finalment ell mateix admet que sí ho va fer. Aquesta pallassada il.lustra fins a quin punt tan absurd els polítics arriben en els seus esforços per congraciar-se amb els executius dels grans mitjans de comunicació. La imatge de David Cameron com a “home del poble” ha rebut una patacada. La tempesta dels mitjans en el que anomen “Cavallgate” no mostra signes de disminuir. Oblideu-vos de Síria. Oblideu-vos de l’economia. Només volem saber-ho tot sobre l’Euga.

(“Why the long face, Mr Cameron?” per Dan Hodges, The Daily Telegraph, 2 març 2012)

Advertisements

2 March 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Sport/Esports | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: