La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Valencia PP’s Greek Bankruptcy/FALLIDA GREGA DEL PP VALENCIÀ

The Valencia PP’s Greek Bankruptcy

by Gabriela Verges

 

All show and no content: The bankrupt Centre d’Investigació Príncep Felip CIPF of the Valencia PP. Below: Ferrari crosses a Calatrava bridge in the ruinous Valencia Formula 1 race. Valencia’s favourite son in fact lives in Zurich where he studied at the ETH.

Spain is following the Greek path to bankruptcy with the new PP government in Madrid refusing to cut back bureaucracy while forcing painful cutbacks on the people, like the CIPF, founded in 2002 by PP run Valencia. Nature criticizes: “The flagship biomedical facility built in the days of the last economic boom is now going bust, a casualty of Spain’s deep spending cuts and poor management. The waste in funding and human resources will be tremendous.”

The Valencia PP makes others suffer the crisis:

1) 108 staff fired out of a total 258, including 78 research scientists. The remaining 150 had their pay cut by 38%.

2) 14 research projects shut down including cancer, Parkinson and Alzheimer.

The Valencia PP enjoys the grand life:

3) Golf tournament in Castelló de la Plana: €3 million.

Covering up the Valencia PP disasters:

4) Calatrava towers cancelled for €15 million.

5) Valencia Formula 1 rights bought for €1 plus €30 million debt.

Fallida grega del PP valencià

per Gabriela Vergés

Ferrari travessant un pont de Calatrava a la ruinosa carrera de fòrmula 1 de València. El fill predilecte de València en realitat viu a Zurich on va estudiar a l’ETH. Primera foto: Tot exhibició i cap contingut: El Centre d’Investigació Príncep Felip CIPF en bancarrota del PP valencià.

Espanya va camí de la fallida grega amb el nou govern del PP a Madrid negant-se a reduir la burocràcia mentre força retallades doloroses al país, com passa amb el CIPF, fundat el 2002 per la feu del PP a València. Nature critica: “L’emblemàtica instal.lació biomèdica construida en temps del passat bum econòmic ara està en fallida, víctima de les fortes retallades de la despesa a Espanya i de la mala gestió. La pèrdua de diners i de recursos humans és terrible.”

El PP de València fa patir als altres la crisi:

1) Personal acomiadat 108 d’un total de 258, inclosos 78 investigadors. Els 150 restants han sofert una retallada salarial del 38%.

2) 14 línies de recerca anul.lades sobre càncer, Pàrkinson i Alzheimer.

El PP de València gaudeix de la gran vida:

3) Torneig de Golf a Castelló de la Plana: €3 milions.

El PP valencià encobreix els desastres:

4) Torres de Calatrava cancel.lades per €15 milions.

5) Drets de la fórmula 1 de València comprats per €1 més €30 milions de deute.

6 March 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: