La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Messi Schadenfreude

Messi Schadenfreude

Messi had a headache before the match and took an aspirin, aspirin maker Bayer will be pleased to know, before destroying Bayer Leverkusen, the German vice-champion. Below: Daily Telegraph asks whether Messi is the greatest player ever, among photos of Pele, Maradona, Zidane and Cruyff. The Portuguese of the Spanish nationalists, Cristiano Ronaldo, is nowhere to be seen. Madrid may be unaware that Messi holds double nationality because he is Catalan by residence, with an Argentinian and a Spanish passport.

Aspirin maker Bayer suffered a crippling headache with the worst ever defeat in European football, 10-2 over two matches with Barça against Bayer Leverkusen in the Champions League quarterfinal. Messi scored in the return leg a European record of five goals in their 7:1 rout. The German press picks up the pieces:

Die Welt: 1:7 Leverkusen disgraced German football. Never before has a German club been so disgraced in the Champions League as Bayer Leverkusen are beaten by FC Barcelona.

Bild: Five goals! A record in the Champions League! The God of soccer mocks with goals the beginners’ squad from Germany. A debacle for Leverkusen but a treat for any football fan. Leverkusen sports director Rudi Voeller: “Messi is already at the same level as Pele and Maradona.”

Süddeutsche Zeitung: A lesson with Messi: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. At half time a double-digit defeat threatened Bayer Leverkusen, and at the final whistle it was the worst disaster in European history: 7-1.

Der Spiegel: Messi’s Goal Gala. God destroyed Leverkusen. It was a humiliation executed by the best footballer in the world. Bayer was completely overwhelmed in the Champions League by a supernatural Lionel Messi. For Leverkusen the big question is whether the 7-1 lesson by Barcelona produces a lasting trauma.

FAZ: Messi plays with Leverkusen. Leverkusen says goodbye to the Champions League with a painful defeat. Bayer experienced an evening very much in need of an aspirin after their 7-1 thrashing by Barcelona.

Tagesspiegel: FC Barcelona in the past several years has become such a dominant team in international club football that against this Barcelona no miracle seemed in any way possible. Leverkusen was definitely completely overwhelmed and suffered the worst embarrassment ever. The team of Lionel Messi and Xavi was for Bayer more than just one size too big. Barcelona radiated a supernatural grand enthusiasm and was far too dominant for the German vice-champions to even hint at a challenge. The Catalans won the second round leg of the Champions League with a sobering 7-1. The Argentine is the icing on the cake of a fantastic football team. This was a 90-minute Messi Gala. The Argentine dribbled as usual at great speed in the penalty area using three frozen Leverkusen players as his slalom poles and placed the ball to the cheers of the fans so securely into the lower left corner as if it were child’s play. Leverkusen never could face up to Barcelona and the Catalans did with their rivals whatever they wished.

Messi Schadenfreude

Daily Telegraph pregunta si Messi és el més gran jugador mai entre fotos de Pelé, Maradona, Zidane i Cruyff. El portuguès dels espanyolistes Cristiano Ronaldo ni surt. Per si no ho saben a Madrid Messi té doble nacionalitat al ser català per residència, amb passaport argentí i espanyol. Primera foto: Messi tenia mal de cap abans del partit i va prendre una aspirina, cosa que alegrarà el fabricant d’aspirines Bayer, abans de destruir el vicecampió alemany Bayer Leverkusen.

El fabricant d’aspirines Bayer ha patit un mal de cap paralitzant amb la pitjor derrota de la història del futbol europeu, 10-2 en els dos partits entre Barça i Bayer Leverkusen als quarts de final de la Lliga de Campions. Messi ha marcat en el partit de tornada un récord europeu de cinc gols en la seva humiliació per 7 a 1. La premsa alemanya busca entre la destrossa:

Die Welt: 7 a1: Leverkusen fa caure en desgràcia el futbol alemany. Mai abans un club alemany havia caigut tan en desgràcia a la Lliga de Campions com el Bayer Leverkusen derrotat pel FC Barcelona.

Bild: Cinc gols! Un récord a la Lliga de Campions! El Déu del futbol es burla amb gols de l’equip de principiants d’Alemanya. Un desastre per al Leverkusen, però un regal per a qualsevol aficionat al futbol. El director esportiu del Leverkusen Rudi Voeller: “Messi ja està al mateix nivell que Pelé i Maradona.”

Süddeutsche Zeitung: Una lliçó amb Messi: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. La mitja part amenaçava amb una derrota de dos dígits al Bayer Leverkusen, i al final del partit va resultar el pitjor desastre en la història europea: 7 a1.

Der Spiegel: Gala de gols de Messi. Déu ha destruit Leverkusen. Va ser una humiliació executada pel millor futbolista del món. Bayer va estar completament desbordat a la Lliga de Campions per l’ésser sobrenatural Lionel Messi. Per a Leverkusen, la gran pregunta és si la lliçó del 7 a1 del Barcelona produirà un trauma permanent.

FAZ: Messi juga amb el Leverkusen. Leverkusen s’acomiada de la Lliga de Campions amb una dolorosa derrota. Bayer va patir una nit molt necessitada d’aspirina després de la seva pallissa 7 a 1 pel Barcelona.

Tagesspiegel: El FC Barcelona en els darrers anys s’ha convertit en un equip tan dominant en el futbol de clubs internacional que contra aquest Barcelona cap miracle semblava ni remotament possible. Definitivament Leverkusen va quedar completament desbordat patint la pitjor correcció mai. L’equip de Lionel Messi i Xavi va ser pel Bayer més d’una mida massa grossa. Barcelona irradiava un gran entusiasme sobrenatural i fou massa dominant perquè els alemanys subcampions insinuessin qualsevol mena de repte. Els catalans van guanyar el partit de tornada de la Lliga de Campions amb un alliçonador 7 a 1. L’argentí era la guinda del pastís d’un equip de futbol fantàstic. Aquesta va ser una gala de 90 minuts de Messi. L’argentí va regatejar com sempre a gran velocitat a l’àrea tres jugadors congelats del Leverkusen que ell feia servir de pals d’eslàlom fins col.locar la pilota entre els aplaudiments dels seguidors de forma tan segura al cantó inferior esquerra com si es tractés d’un joc de nens. Leverkusen mai va poder plantar cara al Barcelona i els catalans van fer amb els seus rivals el que volien.

 

Advertisements

8 March 2012 - Posted by | Sport/Esports |

2 Comments »

  1. Tienes razón: Messi estaba dopado ayer. Bromas aparte Messi me encanta. Estuve en el campo y aparte de ser el mejor es una buenísima persona y gran deportista. Abrazo

    Like

    Comment by Uli | 8 March 2012 | Reply

  2. if u ever love somebody,. like this comment

    Like

    Comment by הובלת | 20 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: