La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Great Dictator Assad/EL GRAN DICTADOR ASSAD

The Great Dictator Assad

Spain’s Fascist Monarchy, installed by Franco, welcome Syria’s Fascist dictator Assad and his English wife. Below: Hitler and the love of his love Blondi. Eva Braun hated her rival, but Hitler was disconsolate after murdering the German shepherd.

 

The Guardian has got hold of more than 3,000 emails giving insight into the personal life of the heir to the Great Dictators. Unlike Hitler or Stalin, we see him at play while Bashar al-Assad of Syria is still gleefully pounding his own people into bloodied tatters. It is unsettling that this monster –and a man who blows apart a city simply to keep his job is a monster– has human sentiment. More than that, he sounds almost ordinary. He loves his wife. He has terrible taste in music. He plays with his iPhone. Evil is banal, but great evil does not reveal its banality until after its destruction. Discovering, even as he murders his own people, that Assad is ordinary, perhaps not that bright, makes the slaughter even worse. It would be much nicer to think that murderers are not like us.

In April 1945, Adolf Hitler – with the Allied forces closing in on his bunker, and Benito Mussolini’s battered corpse swinging from an Italian lamppost – was left distraught by the death of his dog. This paragon of moral evil, the closest to a perfect villain that human history can provide, became inconsolable; the man who had six million Jewish people murdered and set three continents alight, had human feelings, if not about actual humans. Admittedly this touching scene is slightly spoiled by the fact that Blondi died at the hands of Dr Werner Haase, Hitler’s personal physician, at Hitler’s orders: he was testing the cyanide pills which would shortly afterwards kill Hitler and Eva Braun. Hitler had been a “dog person” as Joseph Goebbels reported: “He has bought himself a young German Shepherd dog called “Blondi” which is the apple of his eye. It was touching listening to him say that he enjoyed walking with this dog so much, because only with it could he be sure that it would not start talking about the war or politics. One notices time and time again that the Führer is slowly but surely becoming lonely.” Joseph Stalin, another of the great mass murderers, enjoyed Hollywood Westerns and Charlie Chaplin and was an extraordinarily accomplished billiards player. Assad managed to set up a US email address, circumventing the sanctions on Syria to allow him to buy music and apps through iTunes. After his assault on Homs reached its most savage peak, with artillery killing hundreds and destroying a hospital, he emailed his English wife Asma with the lyrics of a country and western song by Blake Shelton: I’ve been a walking heartache. I’ve made a mess of me. The person that I’ve been lately ain’t who I wanna be but you stay here right beside me. Watch as the storm goes through and I need you.”

(“Bashar al-Assad’s country and western emails reveal the horrible truth: murderers are just like the rest of us,” by Tom Chivers, The Daily Telegraph, 15 March 2012)

El Gran Dictador Assad

 

Hitler i l’amor de la seva vida Blondi. Eva Braun odiava la seva rival, però Hitler estava desfet després d’assassinar el seu pastor alemany. Primera foto: La Monarquía del Movimiento, instaurada per Franco, dóna la benvinguda al dictador feixista de Síria Assad i la seva dona anglesa.

El Guardian ha aconseguit més de 3.000 emails que destapen la vida privada de l’hereu dels Grans Dictadors. A diferència de Hitler o Stalin el veiem distraient-se en directe mentre Bashar al-Assad de Síria alegrement apallissa el seu propi poble fins a la última gota de sang. Resulta inquietant que aquest monstre -i un home que bombardeja una ciutat simplement per mantenir el seu lloc de treball és un monstre- té sentiments humans. Més que això, sembla gairebé normal. Estima la seva dona. Té un gust horrible en música. Juga amb el seu iPhone. El mal és banal, però el gran mal no revela la seva banalitat fins després de la seva destrucció. Descobrir, mentre assassina el seu propi poble, que Assad és un home corrent, potser no massa llest, fa que la massacre sigui encara pitjor. Seria molt millor creure que els assassins no són com nosaltres.

 

L’abril 1945 Adolf Hitler -amb les forces aliades acostant-se al seu búnquer, i el cadàver apallissat de Benito Mussolini penjant d’un fanal italià- va quedar desconsolat per la mort del seu gos. Aquest símbol del mal moral, el més proper a un vilà perfecte que la història humana pot proporcionar, estava desfet. L’home que feia assassinar sis milions de jueus i cremava tres continents, tenia sentiments humans, si no per a éssers humans reals. És cert que aquesta escena commovedora queda lleugerament malmesa pel fet que Blondi moria a mans del doctor Werner Haase, el metge personal de Hitler, per ordre d’Hitler: estava provant les pastilles de cianur que poc després matarien a Hitler i Eva Braun. Hitler era un “home de gossos”, com Joseph Goebbels escrivia: “S’ha quedat un cadell de pastor alemany anomenat Blondi que és la nineta dels seus ulls. Va ser commovedor escoltar com deia que li  agradava tant anar a caminar amb el gos perquè només amb ell podia estar segur que no començaria a parlar de la guerra o de la política. Cada cop més te n’adones que el Führer s’està poc a poc quedant sol.” Stalin, un altre dels grans assassins en massa, era aficionat a les pel.lícules de l’oest d’Hollywood i Charlot i un jugador de billar extraordinàriament brllant. Assad ha aconseguit establir una adreça de correu electrònica a Amèrica per eludir les sancions a Síria que li permet comprar música i aplicacions a través d’iTunes. Quan el seu assalt d’Homs arriba al seu punt més salvatge, amb l’artilleria matant a centenars i destruint un hospital, envia per email a la seva dona anglesa Asma la lletra d’un tema country de Blake Shelton: T’he fet patir tot el dia. M’he fet un embolic de mi mateix. La persona que he estat últimament no és qui vull ser, però tu t’has quedat aquí al meu costat mirant com la tempesta passa de llarg. I et necessito.”

(“Bashar al-Assad’s country and western emails reveal the horrible truth: murderers are just like the rest of us,” per Tom Chivers, The Daily Telegraph, 15 març 2012)

Advertisements

16 March 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: