La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Rajoy Pardons Duran’s Corruption/RAJOY INDULTA LA CORRUPCIÓ DE DURAN

Rajoy Pardons Duran’s Corruption

by Josep C. Verges

 

Knowing smile of shaggy pardoner Rajoy to unpardonable baldie Duran. Below: Politico Duran tried to beat up journalist Gemma Nierga after she had him promise he would resign with proof of corruption. Despite multiple jail terms and two pardons, he hasn’t.

Duran personally confirmed to me his corruption. Duran has taken good care of his own. His right hand Sanchez Llibre, despite his indictment, never went to trial. The trial of his faithful (Fidel) friend from Andorra Fidel Pallerols has not taken place for 12 years. The prison sentence of Ignasi Farreres, president of his party, was revoked because “he did not know what he was signing” as Minister of Employment. The dozen convicted minor fry never went to jail. And now he has negotiated with corruptible PP the pardons of Sanchez Llibre’s brother in law and the general secretary of the Employment Ministry who were not even in jail. It is quite revealing that Duran was the first to demand a law to stop trials of political corruption (Seach Two Corrupt Duran Men Pardoned).

 

I publicly exposed Duran’s corruption in 1998 without mentioning names: “The leader of a certain party violates minimal ethical standards by pocketing black money which vanishes in the process. Party leaders surround themselves with people without principles who leave honesty aside.” A few days later Duran hurriedly approached me: “I read your article and I did not like it at all you comparing me (with corrupt socialists).” I was left open-mouthed. Nowhere in the article had I written Duran’s name or that of his party, but the details were so exact that Duran remembered them as though I had made the whole world know about his corruption! When I told Fidel Masreal of Radio Barcelona how Duran had betrayed himself, he reminded me that in “All the President’s Men” exactly the same thing happened when one of those involved in Richard Nixon’s corruption identified himself with an article where his name was never mentioned. Corruption starts right at the top with Duran, who is directly tied to eight organizations that received 3 billion in public subsidies, mostly earmarked for the unemployed. The foundation organising his travel, FECEI, received 626 million and is managed by Victor Manuel Lorenzo Acuña, the brother in law of Sanchez Llibre who was pardoned. How laughable that Duran was relentless with socialist corruption: “In Spain many are accused, few are indictment and none punished. People should resign.” Resignation is precisely what Nierga Gemma wanted to know in Radio Barcelona. Duran countered that if a single euro was found to have been diverted he would be answearable. But first it had to be proven. He then went into a convoluted explanation full of lame excuses, mentioning how hurt he felt with one individual. “You mean Mr. Verges?” Gemma Nierga asked. “I refuse to speak about this man- he cried in a rage- because he has no official position and no proof!” Gemma Nierga: “Mr. Duran please don’t get up from your chair and threaten me waving your arms!” The dozen unappealable criminal convictions and two pardons confirm all this corruption. Now Duran must resign as he promised and as he demanded of the corrupt socialists.

(“L’indult als corruptes de Duran,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 March 2012)

 

Rajoy indulta la corrupció de Duran

per Josep C. Vergés

El politicastre Duran volia apallissar la periodista Gemma Nierga quan ella li feia prometre que dimitiria amb proves de corrupció. Tot i les múltiples condemnes a presó i dos indults, no ho ha complert. Primera foto: Somriure còmplice del perdonavides Rajoy al pelat imperdonable Duran.

 

La corrupció de Duran me la va confirmar ell personalment. Duran cuida dels seus. La seva mà dreta Sànchez Llibre, tot i sera inculpat, mai ha anat a judici. El judici al seu fidel amic andorrà Fidel Pallerols porta 12 anys sense celebrar-se. La condemna a presó del president del seu partit Ignasi Farreres ha estat anul.lada perquè “no sabia el que firmava” com a conseller de Treball. La dotzena de condemnats menors no han ingressat a presó. I ara ha gestionat amb el PP fungible l’indult del cunyat de Sànchez Llibre i del secretari de Treball, que tampoc eren a presó. No deixa de ser revelador que fos Duran el primer que demanés una llei de punt final per acabar amb els judicis a la corrupció política (Veure search Indult a dos corruptes de Duran).

 

La corrupció de Duran la vaig publicar sense dir noms el 1998: “El líder d’un partit qualsevol incompleix els mínims ètics enbutxacant-se diner negre que desapareix pel camí. Els que manen es rodejen de gent sense principis que aparquen l’honestedat.” Pocs dies després Duran se m’acosta ràpid: “Ja he llegit el teu article i no m’ha agradat gens que em comparis (amb socialistes corruptes).” Vaig quedar amb la boca oberta. Enlloc de l’article sortia el nom del seu partit o de Duran, però els detalls que explicava eren tan exactes que Duran ho recordava com si hagués denunciat la seva corrupció als quatre vents! Quan li explicava a Fidel Masreal de Ràdio Barcelona com es va delatar Duran, ell em recordava que a “Tots els homes del president” passa exactament el mateix, quan un implicat en la corrupció de Richard Nixon s’identifica amb un article on no sortia per res el seu nom. La corrupció comença a dalt de tot amb Duran, relacionat directament amb vuit organismes que han rebut uns 3 mil milions en subvencions públiques, la majoria destinades als aturats. La fundació Fecea que organitza els seus viatges ha rebut 626 milions, gestionats per Víctor Manuel Lorenzo Acuña, el cunyat de Sánchez Llibre que ha estat indultat. Fa riure que Duran era implacable amb la corrupció socialista: “A Espanya es denuncia molt, es persegueix poc i no es castiga res. Falten dimissions.” Dimissió precisament és el que li demana Gemma Nierga a Ràdio Barcelona. Duran afirma que si troben un sol euro desviat que li demanin explicacions. Primer que ho demostrin. Comença una enrevessada explicació de mal pagador, molt dolgut contra una persona. “Vol dir el Sr. Vergés?” pregunta Gemma Nierga. “No vull parlar d’aquest senyor -crida enfurismat- que no té cap càrrec ni cap prova!” Gemma Nierga: “Sr. Duran no s’aixequi de la cadira i m’amenaci amb els braços enlaire!” La dotzena de criminals condemnats en ferm i el doble indult confirmen la seva corrupció. Ara falta la dimissió que va prometre Duran i que exigia abans als socialistes corruptes.

(“L’indult als corruptes de Duran,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 març 2012)

 

Advertisements

18 March 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. L’indult no és el mateix que una amnistia. Tant de bo s’aconsegueixi fer-lo complir i treure’n tot el profit. Ho vaig dir des d’el primer dia. L’indult facilita la RECONCILIACIÓ, que un servidor reclama i seguirà reclamant, en base a tres punts:
  1.- Apartament dels càrrecs dels que governaven o presidien Unió quan es produiren els delictes.
  2.- Anul.lació dels expedients contra les persones que vàrem denunciar els fets, que  ara ja són delictes declarats per Sentència ferma, indiscutida gracies a l’indult.
  3.- Retorn a les normes i estatuts de democràcia interna del partit,  d’abans de les modificacions del Sr. Duran Lleida.
  Pensem que els fets delictius eren negats abans pels condemnats i pels que després han tramitat l’indult i que va  fer falta recollir proves que omplien una vintena d’expedients, com es podia veure els dies de la vista. Encara que els condemnats  estan obligats a no tornar a apropiar-se de més calés durant un temps respectable i que han de retornar tot el que havien mangat al seu propietari, o sigui a la Generalitat de Catalunya, presidida suara pel Sr. Artur Mas. Benvolgut President no perdis ni un minut.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 19 March 2012 | Reply

 2. Quina vergonya l’indult. L’ús de l’indult fa miques la independència dels poders. Aquesta conxorxa dels polítics –recorda l’indult de Sáenz del Santander- és el que més indigna la gent.

  Like

  Comment by Xavier | 19 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: