La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain Minus Catalonia/ESPANYA SENSE CATALUNYA

Spain Minus Catalonia

by Josep C. Verges

Spain minus Catalonia is America minus New York or England minus London. Madrid is what Brussels wants to be. Below: Spanish nationalist PP was outvoted 27 to one on the Transeuropean Transport Network. Europe rejected the red corridor to Madrid and beyond and chose the green line through Catalonia and the Mediterranean and the blue line through the Basque Country and Portugal.

 

The PP is not the PSOE. They can be more Spanish nationalist and anti-Catalan because the PP win less than half the votes of what socialists milked in Catalonia. They don’t have to worry about losing votes in Catalonia because they are taken as lost and gone. The Catalan PP in addition has no weight or independence as a party unlike the PSC who were then able to moderate Madrid’s anti-Catalan policies. What are the PP doing with their second majority? Unlike Aznar, so outspoken about his racist activism, Rajoy throws stones and hides his hand: He cancelled the enforced privatization of Barcelona airport by Europe to stop its competing with Madrid, and he dropped the Mediterranean corridor to prevent greater integration of Catalonia with Europe. No matter that European isolation also hurts Murcia and Valencia in the hands of the PP. The important thing is that Catalans do not progress.

 

It seems absurd to want to actively harm Catalonia from which Madrid obtains a third of its taxes. Catalans pay double the weight of their population. What will happen the day that a referendum confirms that Catalans want to be independent? The PP is doing everything possible to prevent it being held, but in a democracy sooner or later freedom wins. The good prospects for an independent Catalonia are well studied. Less is known about what happens with Spain minus Catalonia. Spain for starters can forget about European and world football. It would have a hard time beating Greece. The Spanish bluff is exposed by Real Madrid, with a maximum of three Spaniards and the rest are Portuguese, French Arab and German Turk mercenaries. Without Barça Spain is nothing. The same can be said of finances. Madrid could not pay its one million bureaucrats, the same number as centralist Franco when today half of public spending is managed by the regions and municipalities. And how to subsidise Spain’s Third World of big landowners and the landless in Castile, Estremadura and Andalusia? 80% of Spain gets benefits but don’t pay. They live in permanent subsidy and despise enteprise. See how Spaniards laugh at Lepe in Huelva, the European strawberry capital, and the only Andalusians with initiative (El Ejido is not in Andalusian hands). Catalan speaking Valencia and Mallorca can hardly make up for the loss of the Catalan tax bounty. They do not have the capacity to pay any higher Judensteuer, although they are equally discriminated today. In the hands of the PP for decades they have progressed only in corruption in a monoculture of agriculture and tourism, where the building bubble destroyed its marvelous beaches and fertile land. Independent Catalonia will be much more competitive than Spain. If Madrid takes revenge and gets Catalonia expelled from the euro, all the better to recover the Catalan peseta, seeing how successful Switzerland is with its franc. Spain would be immediately forced into a Greek adjustment which today it avoids thanks to the the huge Catalan surplus covering most of the Spanish structural deficit. This would mean removing half a million bureaucrats in Madrid and shutting down the eternal subsidies of monolingual Spain. Greece follows this stony path and it is not a comfortable journey. If the PP were clever, which they are not, rather than attack Catalans they should woo them. They want a competitive airport? Fantastic! They want better European connections to export more? Bravo! They want less state? How right! Catalans have nothing against Spaniards. What they hate is constant discrimination, exploitation and manipulation through laws, courts or referees. Let Catalans progress with their own enterprise. What harm do they do to Spain? What do Spanish nationalists prefer, winning Euro 2012 with Barça’s Spain or with Madrid’s Portugal?

(“Espanya sense Catalunya,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 23 March 2012)

Espanya sense Catalunya

per Josep C. Vergés

L’espanyolista PP va ser aplastada 27 a una sobre la Xarxa Transeuropea de Transport. Europa ha rebutjat el corredor vermell a Madrid i més enllà, escollint la línia verda a través de Catalunya i el Mediterrani i la línia blava a través del País Basc i Portugal. Primera foto: Espanya sense Catalunya és Amèrica sense Nova York o Anglaterra sense Londres. Madrid és el que voldria ser Brussel.les.

 

El PP no és el PSOE. Pot ser més espanyolista i anticatalà perquè treu menys de la meitat de vots dels que munyien els socialistes a Catalunya. No li perjudica perdre vots a Catalunya perquè ja els dóna per morts i enterrats; i tampoc el PP català té el pes i la independència de partit que tenia el PSC i que moderava l’anticatalanisme de Madrid. Què fa el PP amb la seva segona majoria absoluta? A diferència d’Aznar que proclamava el seu activisme racista, Rajoy tira la pedra i amaga la mà: abandona la privatització forçada per Europa de l’aeroport de Barcelona perquè no pugui competir amb Madrid, i abandona el corredor mediterrani perquè Catalunya no s’integri més amb Europa. Tant li fa que l’aillament europeu perjudica Múrcia i el País Valencià en mans del PP. L’important és que els catalans no progressin.

Sembla absurd perjudicar activament Catalunya d’on Madrid extreu un terç dels seus impostos. Els catalans paguem el doble del pes de la nostra població. Què passarà el dia que un referèndum confirmi que els catalans volem ser independents? El PP fa tots els possibles perquè no es celebri, però en democràcia tard o d’hora la llibertat guanya. Les bones perspectives de Catalunya independent estan ben estudiades. Menys es coneix què passa amb Espanya sense Catalunya. Per començar Espanya ja es pot oblidar del futbol europeu i mundial. Difícilment superaria Grècia. El bluf espanyol es veu amb el Madrid, on juga un màxim de tres espanyols i tot de mercenaris portuguesos, arabofrancesos i turcoalemanys. Sense el Barça Espanya no és res. El mateix podem dir de les finances. Madrid no podrà pagar el seu milió de funcionaris, els mateixos del centralista Franco quan la meitat de la despesa pública ara la gestiona les autonomies i municipis. I com subvencionar el tercermundisme de latifundistes i pobres de Castella, Estremadura i Andalusia? El 80% d’Espanya cobra però no paga, viu de la subvenció permanent i menysprea la iniciativa. Mireu com riuen els espanyols de Lepe a Huelva, la capital europea de la maduixa, els únics andalusos amb iniciativa (El Ejido no està en mans andaluses). València i Mallorca difícilment supliran la pèrdua de la menjadora fiscal catalana. No tenen capacitat per pagar més Judensteuer, tot i que sòn igual de discriminades. En mans del PP des de fa dècades només han progressat en corrupció dels monocultius de l’agricultura i turisme, perquè la bombolla d’especulació urbanística ha destrossat les seves meravelloses platges i generosos camps de cultiu. Catalunya independent serà molt més competitiva que Espanya. Si Madrid per revenja fa que l’expulsin de l’euro i recuperem la pesseta catalana, encara millor veient l’èxit suís amb el seu franc. Espanya en canvi es veuria obligada a un ajust grec que ara evita perquè l’enorme superàvit català tapa gran part del dèficit estructural espanyol. Vol dir eliminar mig milió de funcionaris a Madrid i tancar la subvenció eterna dels espanyols monolingues. Grècia segueix aquest dur camí i no és un viatge planer. Si el PP fos intel.ligent, que no ho és, en lloc d’atacar els catalans, els hauria de festejar. Que volem un aeroport competitiu? Fantàstic! Que volem connexions europees per exportar més? Bravo! Que volem menys estat? Tenim raó! Els catalans no anem contra els espanyols. El que odiem és la discriminació i explotació permanent i les trampes amb les lleis, els tribunals  i els àrbitres. Que els catalans progressin amb la seva pròpia iniciativa. Quin mal fem a Espanya? Què prefereixen els espanyolistes, que l’Eurocopa 2012 la guanyi l’Espanya del Barça o el Portugal del Madrid?

(“Espanya sense Catalunya,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 23 març 2012)

24 March 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. No em puc estar de felicitar-te pel (al meu parer) magnífic article d’avui. Coincideixo pràcticament en la totalitat de la teva diagnosi. Per això m’estranya que de vegades carreguis contra Catalunya per comparació amb Suïssa. La comparació només seria lícita si Catalunya fos independent. Aleshores, jo estaria amb tu. Ara, amb l’espoli fiscal més descomunal del món mundial, no puc admetre aquest tipus de comparacions, que trobo demagògiques, com trobaria demagògic comparar dos corredors en una cursa si un d’ells té lligada al peu una bola de ferro. Evidentment, la independència ens situarà als catalans davant un escenari de mil contradiccions que haurem d’anar dilucidant. Com a poble, no tenim experiència de Govern. La Generalitat no és un Govern, és semblant a una diputació tutelada. Vull creure que a la Catalunya independent s’imposarà el seny i el model serà l’austeritat suïssa, amb una mica de pòlvora mediterrània, i en tot cas lluny, ben lluny del balafiament, insensatesa i somni de grandesa espanyol.

  Nota de l’editor: No trobes que viuriem millor sense la Generalitat francoespanyola que ens ha muntat Pujol i després que la pagui un altre com sempre? De què varen servir els grandiosos edificis de Pujol de Banca Catalana. Millor hagués fet cas a Sarda Dexeus i muntat un banc que sabés sumar! Si volem anar endavant hem d’entendre la crítica, o anirem igual de malament independents. Les víctimes de veriat no es queixen i superen les dificultats. L’arbitratge del Barça va ser pitjor que del Madrid, però d’un empat treieren tres gols addicionals. El Madrid d’un empat treieren no sé quantes expulsions.

  Daniel: Sí, aquesta cosa que se’n diu Generalitat, un nom amb ressonàncies de companyia d’assegurances, ha de ser molt respectat, atès que és el Govern de Catalunya. Ha de ser tan respectat com el Govern de Suïssa. I, efectivament, pot ser més austera, tenir menys conselleries i menys cotxe oficial. A més a més, ha de ser menys espanyola, per descomptat. Però fixa’t que sempre anem a parar a problemes l’origen dels quals és la pertinença forçada a l’imperi espanyol. Per això et deia que, un cop serem independents, afrontarem molt dures proves de foc discutint quin model implanem. Aleshores jo estaré amb els que prediquen l’eficiència per comptes de la subvenció a fons perdut. Saps quin és el pressupost del MNAC (el primer museu del món en romànic i gòtic)? 11ME anuals. Saps quin és el pressupost del Reina Sofia de Madrid) 65ME. Saps el pressupost d’El Prado? Aquest no el sap ningú perquè si es fes públic hi hauria una revolta. Madrid té tres museus al mateix carrer: El Paro, el Reina Sofia i el Thyssen. I encara hem d’aguantar els del PP cantant el dinamisme del sector privat madrileny! Si em poses aquests tres museus al carrer major de Celrà, jo també esdevindré un empresari dinàmic muntant hotels de 5 estrelles. Hotels i restaurants que, és clar, viuran de la menjadora d’El Prado i el Reina Sofia subvencionats fins les orelles.

  Nota de l’editor: Portugal fa segles que és independent, però les estructures segueixen igual d’arcaiques que a Madrid. I a més no crec que cal esperar res per a governar millor. I encara que no volguem, la crisi obliga a redissenyar la Generalitat. Amb una Generalitat no jacobina, més a la nostra mida, diguem romànica no Reina Sofia, funcionarem molt millor tot i la crisi. És el que passa a Suissa on visc i no tenen res de crisi. Per cert a Barcelona hi ha més hotels de luxe que mai. Supersubvencions no fa Madrid competitiu. Jo diria que menys.

  Like

  Comment by Daniel | 24 March 2012 | Reply

 2. Independència ja!!! Tindrem el mateix conflicte d´aquí 50 anys.Com més aviat entrem al quiròfan millor.

  Like

  Comment by Frank | 24 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: