La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

La Caixa Has No Master/LA CAIXA NO TÉ AMO

La Caixa Has No Master

Money has no colours: Five flags at La Caixa headquarters: Joan Miro company logo, Barcelona, Spain, Catalonia and Europe. Below: UFO landing: Banco Santander Madrid headquarters by Irish American Kevin Roche. In fact the bank is run from distant Santander in a building by Catalan architect Josep Oriol.

 

Money has no master quoted Karl Marx. Certainly the top moneyman has no master as Catalan La Caixa shows. Savings banks did not all go under in the financial crisis and building bubble. La Caixa kept growing and is now Spain’s biggest bank, overtaking Santander and BBVA. The three top banks are not from Madrid, but from Catalonia, Cantabria and the Basque Country.

La Caixa has become Spain’s biggest bank after CaixaBank bought Banca Civica for €977 million euros. Banca Civica itself was formed by combining the four troubled savings banks Cajasol, Caja Navarra, Caja Canarias and Caja Burgos. The merged bank will have 14 million customers, €342 bilion in combined assets, deposits of €179 bilion and loans totalling €231 bilion. Following the merger, CaixaBank will be the market leader in Catalonia, Andalusia, Navarre, the Balearic Islands and the Canary Islands. The Barcelona-based bank La Caixa, which has a majority stake in CaixaBank, will retain 61%. “The merger will help to consolidate the restructuring of the Spanish banking sector, by creating a leading bank in the Spanish financial system with an extensive regional presence, which will help support the country’s economic development,” the bank said.

(“CaixaBank becomes Spain’s biggest bank by assets,” BBC, 27 March 2012)

 

La Caixa no té amo

OVNI a terra: seu del Banc Santander a Madrid per l’irlandès americà Kevin Roche. En realitat el banc es dirigeix des de la llunyana Santander en un edifici de l’arquitecte català Josep Oriol. Primera foto: El diner no té colors: cinc banderes a la seu de La Caixa: el logotip d’empresa de Joan Miró, Barcelona, Espanya, Catalunya i Europa.

El diner no té amo com citava Karl Marx. Certament, el cap més adinerat no té amo, com mostra La Caixa catalana. Les caixes d’estalvis no han caigut totes per la crisi financera i la bombolla immobiliària. La Caixa ha seguit creixent i ara és el banc més gran d’Espanya, superant el Santander i BBVA. Els tres bancs principals no són de Madrid, sinó de Catalunya, Cantàbria i País Basc.

 

La Caixa s’ha convertit en el banc més gran d’Espanya després de comprar CaixaBank la Banca Cívica per €977 milions. Banca Cívica havia estat formada per la combinació de quatre caixes d’estalvis amb problemes: Cajasol, Caja Navarra, Caja Canarias i Caja Burgos. El banc resultant de la fusió tindrà 14 milions de clients, €342 mil milions en actius combinats, dipòsits de €179 mil milions i préstecs per un total de €231 mil milions. Després de la fusió, CaixaBank serà el líder del mercat a Catalunya, Andalusia, Navarra, Balears i Canàries. La seu a Barcelona de La Caixa, que té una participació majoritària en CaixaBank, retindrà el 61%. “La fusió ajudarà a consolidar la reestructuració del sector bancari espanyol, mitjançant la creació d’un banc líder en el sistema financer espanyol, amb una àmplia presència regional, que ajudarà a donar suport al desenvolupament econòmic del país”, diu el banc.

(“CaixaBank becomes Spain’s biggest bank by assets,” BBC, 27 març 2012)

Advertisements

29 March 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: