La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Murderous Left/L’ESQUERRA ASSASSINA

The Murderous Left

by Timothy Snyder

23 checas -sacas in Madrid- emptied and murdered in Paracuellos under security head Santiago Carrillo, communist leader in democracy. Like the fascists he never answered for the 8,000 in this mass grave the size of Srebenica. Below: Franco’s Carnival of Death. His 150,000 murders dwarf the comunists’ and anarchists’ 50,000 as Paul Preston shows in the Spanish Holocaust.

 

The Republic was a state, concerned with the rule of law. After the coup, all of the left-wing parties—socialists, communists, Trotskyites, anarchists—created their own checas (a Soviet term) and hit squads to eliminate internal enemies. But the government itself supported the people’s tribunals that replaced the murder units. The greatest single massacre was in Paracuellos as Franco’s forces were approaching Madrid. This terrible atrocity points up a basic difference: Franco’s forces did not usually even take prisoners (Search Mass Murderer Franco).

 

The most violent political force in the Republican zone were the anarchists. Beyond the reach of the government, and bountifully armed, they ran the most murderous of the checas, including one squad that decorated their murder van with skulls and their uniforms with death’s heads. They burned corpses to avoid investigation and identification. They and the communists killed each other in significant numbers. Preston places the violence of the Spanish Civil War at the center of modern Spanish history. After Franco’s victory, Franco would systematically exaggerate the extent of Soviet influence.

(“Savagery,” by Timothy Snyder, The New Republic, 29 March 2012)

(The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain, by Paul Preston, 2012)

L’esquerra assassina

per Timothy Snyder

 

El carnaval de la mort de Franco. Els seus 150.000 assassinats empetiteixen els 50.000 dels comunistes i anarquistes, com demostra Paul Preston a l’Holocauste Espanyol. Primera foto: 23 txeques -sacas a Madrid- buidades i assassinades a Paracuellos sota el cap de seguretat Santiago Carrillo, líder comunista de la democràcia. Igual que els feixistes mai ha estat imputat pels 8.000 en aquesta fossa comú del tamany de Srebenica.

 

La República era un Estat preocupat per l’imperi de la llei. Després del cop d’Estat, tots els partits de l’esquerra -socialistes, comunistes, trotsquistes, anarquistes- crearen les seves pròpies txeques (paraula soviètica) i patrulles de la mort per eliminar l’enemic interior. Però el govern pròpiament donaria suport als tribunals populars que reemplaçaren les bandes asssassines. La massacre més gran de la guerra fou a Paracuellos quna les forces de Franco s’apropaven a Madrid. Aquesta atrocitat terrible marca una diferència bàsica: les tropes de Franco habitualment no feien presoners (Veure search Franco, assassí en massa).

 

La força política més violenta de la zona republicana foren els anarquistes. Més enllà del control del govern, i fortament armats, menaren les txeques més assassines, incloent un esquadró que decorava la seva camioneta assassina amb cranis i els seus uniformes amb caps de mort. Cremaven els cadàvers per dificultar la investigació i identificació. Ells i els comunistes es mataren entre si en quantitats significatives. Preston situa la violència de la Guerra Civil espanyola com a central per la història moderna espanyola. Després de la seva victòria, Franco va exagerar sistemàticament l’abast de la influència soviètica.

(“Savagery,” per Timothy Snyder, The New Republic, 29 març 2012)

(L’holocaust espanyol. Odi i extermini durant la Guerra Civil i després, per Paul Preston, 2012)

Advertisements

7 April 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: