La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

America More Bankrupt than Spain/AMÈRICA MÉS BANCARROTA QUE ESPANYA

America More Bankrupt than Spain

Obama isn’t working. Romney’s basic math to winning. Below: Germany owes $2.7 trillion, the UK $1.9 trillion and Spain $0.9 trillion compared to $15.1 trillion the US.

 

The US has a bigger debt than the eurozone and the UK combined, almost 50% greater per head. The eurozone owes $33,000 per head while Americans owe $48,000 per head. Troubled Spain owes a mere $20,000 per head for a total three times less than Germany, the biggest debtor in Europe, and 17 times less than America.

The Senate Budget Committee released a chart clearly showing that America’s debt is greater than the combined debt of the entire Eurozone and the UK. America’s debt is $15.1 trillion, while the Eurozone and the U.K. has a combined debt of $12.7 trillion for 2011. The Eurozone is larger, so US debt per capita also exceeds the Eurozone’s. The US has a population of 313 million, the Eurozone 331 million, the UK 62 million and Spain 46 million. Republican presidential candidate Mitt Romney frequently warns that the United States should not become like Greece: “We need to rein in government and unleash the extraordinary vitality and creativity of the American people. We must not wait to suffer a crisis like Greece’s or Portugal’s to right the ship of state.”

(“America’s Debt Is Greater than Entire Eurozone’s (and U.K.’s) Combined Debt,” by Daniel Halper, The Weekly Standard, 10 April 2012)

Amèrica més bancarrota que Espanya

Alemanya deu $2,7 bilions, Regne Unit $1,9 bilions i Espanya $0,9 bilions comparat amb $15,1 bilions d’Amèrica. Primera foto: Obama no funciona. La matemàtica bàsica de Romney per guanyar.

 

Amèrica té un deute més gran que l’eurozona i el Regne Unit junts, gairebé un 50% més per cap. L’eurozona deu $33.000 per càpita, mentre que els americans deuen $48.000 per càpita. La problemàtica Espanya només deu $20.000 per càpita, tres vegades menys en total que Alemanya, el major deutor d’Europa, i 17 vegades menys que Amèrica.

 El Comitè de Pressupost del Senat ha donat a conèixer un gràfic que mostra clarament que el deute americà és més gran que el deute conjunt de tota l’eurozona i Regne Unit. El deute d’Amèrica és de $15,1 bilions, mentre que l’eurozona i el Regne Unit tenen un deute conjunt de $12,7 bilions el 2011. L’eurozona és més gran, així que el deute americà per càpita també és superior al de l’eurozona. Amèrica té una població de 313 milions, l’eurozona de 331 milions, el Regne Unit, 62 milions i Espanya, 46 milions. El candidat presidencial republicà Mitt Romney sovint adverteix que els Estats Units pot acabar com Grècia: “Hem de frenar el govern i alliberar l’extraordinària vitalitat i creativitat del poble americà. No podem esperar a patir una crisi com la de Grècia o Portugal per a redreçar la nau d’Estat.”

(“America’s Debt Is Greater than Entire Eurozone’s (and U.K.’s) Combined Debt,” per Daniel Halper, The Weekly Standard, 10 abril 2012)

11 April 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. O vice versa? USA paga 3.8% para levantar fondos a 30 anos, mientras Espana paga 6% por un plazo mas corto. No es la cantidad de deuda, es la fe de los prestamistas. Como la belleza de las mujeres! Yo personalmente duermo mejor si no tengo deudas. En USA eso corresponde a la segunda presidencia de Clinton ? Ahora Obama es un socialista y derrochador, quien propone robar a los ricos……

    Like

    Comment by David | 13 April 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: