La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Drowned by bureaucracy/OFEGATS PER BUROCRÀCIA

Drowned by bureaucracy

Addam Briddock rescued for free the seagull that 25 firemen, paid by taxpayers, didn’t want to. Below: Philip Surridge died while the fire brigade stood by hearing his cries for help. His mother asked: “Why couldn’t humanity just take over?”

Bureaucrats are so protected they are not allowed to carry out their duty to save people from drowning. A seagull had to be rescued by a member of the public when the fire brigade refused to wade into waist high water. Several deaths by drowning have happened while the police did nothing.

It looked like a major emergency –25 firemen standing at the water’s edge assessing the life-threatening situation before them. Struggling for survival was the victim they had come to rescue…a seagull. The firemen were then barred from going into the 3ft-deep water because it was judged to be a health and safety risk. As crews from five fire engines stood beside the pond in London, it fell to a member of the public to pull on his waders and rescue the bird, which was caught up in a plastic bag. Five engines from three stations had been sent: ‘We are not willing to put the lives of our firefighters at risk for the sake of a seagull. At any incident we need to make sure we have enough staff on hand in case something goes wrong and to ensure that our firefighters, and the public, are safe at all times.’ The rescue was finally carried out by Adam Briddock. He managed to bring the herring gull to shore in minutes using just waders and a safety line. In 2011 Simon Burgess drowned in a 3ft deep lake when a policeman and a paramedic were ordered not to rescue him. Health and safety rules stopped them going more than ankle-deep. The police officer was sent a message from the control room saying that ‘under no circumstances’ could he go in the water. In 2009, Philip Surridge died after firefighters refused to rescue him from a frozen lake. He screamed ‘Don’t let me die’, but the crew did not go in because they were not trained in water rescue. Surridge’s mother said: ‘The fire brigade condemned my son to his death. My son was still alive. Why couldn’t humanity just have taken over?’ In 2008, Karl Malton drowned in 18in of water when a senior fire officer stopped his men after a ‘risk assessment’ was carried out. The father-of-three’s body remained face down in the water for three hours after a decision was made to send for a ‘water rescue team’ based more than 50 miles away. Relatives arriving at the scene said they found emergency workers sitting around drinking tea. In 2007 Jordan Lyon, ten, drowned in a pond after police officers said they did not have ‘major incident training’. By the time a trained officer had arrived, Jordan was already dead.

(“Elf ‘n’ safety bird brains! 25 firemen who scrambled to rescue a seagull from a 3ft-deep pond refused to wade in because of regulations – leaving it to Joe Public to save the bird. Emergency crews forced to watch as bird centre volunteer dons waders and rescues bird from waist deep waters. Health and safety rules prevented firefighters from risking their lives in the shallow pond. It is the latest in a string of incidents in which health and safety rules have left 999 crews powerless during an emergency,” by Eleanor Harding and Mark Duell, The Daily Mail, 12 April 2012)

Ofegats per burocràcia

Philip Surridge moria mentre els bombers miraven escoltant els seus crits d’ajuda. La seva mare pregunta: “Per què no podien fer-se càrrec per simple humanitat?” Primera foto: Addam Briddock rescata gratis la gavina que 25 bombers, pagats pels contribuents, s’han negat a fer.

Els buròcrates estan tan protegits que no se’ls permet complir el seu deure de salvar la gent que s’ofega. Una gavina ha estat rescatada per un ciutadà del carrer quan els bombers s’han negat a entrar a l’aigua que cobria fins a la cintura. Diverses morts per ofegament s’han produit mentre la policia no feia res.

Semblava una greu emergència -25 bombers de peu vora l’aigua avaluant la situació davant seu de perill per la vida. Lluitant per la supervivència hi havia la víctima que havien vingut a rescatar…una gavina. Els bombers no van fer res perquè no podien entrar en aigua de menys d’un metre de profunditat, ja que podia ser un problema de salut i risc per a la seva seguretat. Mentre els equips de cinc camions de bombers feien el mut al voltant de l’estany a Londres, un ciutadà normal es va posar les seves botes de pesca i rescatava l’ocell que s’havia embolicat amb una bossa de plàstic. Cinc camions de tres estacions de bombers havien estat enviats: “No estem disposats a posar les vides dels nostres bombers en situació de risc pel bé d’una gavina. En qualsevol incident ens hem d’assegurar que tenim el personal suficient a mà en cas que alguna cosa vagi malament i per assegurar que els nostres bombers, i el públic, estan fora de perill en tot moment.” El rescat el va dur a terme finalment Adam Briddock. Va portar a terra la gavina argentada en qüestió de minuts utilitzant només botes de pesca i una línia de seguretat. El 2011, Simon Burgess, s’ofegava en un llac de menys d’un metre de profunditat quan un policia i un paramèdic reberen ordres de no rescatar-lo. La normativa de salut i seguretat no permetia anar per aigua per sobre dels turmells. L’oficial de policia va rebre un missatge des de la sala de control dient que “en cap cas” podia anar a l’aigua. El 2009, Philip Surridge moria després que els bombers es negaren a rescatar-lo d’un llac gelat. Cridava ‘No em deixeu morir”, però els homes no entraren a l’aigua perquè no estaven entrenats en rescat aquàtic. La mare de Surridge va dir: “El cos de bombers ha condemnat el meu fill a la mort. El meu fill estava encara viu. Per què no podien fer-se càrrec per simple humanitat?” El 2008, Karl Malton s’ofegava en dos pams d’aigua quan un oficial de bombers prohibia actuar als seus homes després de dur a terme una “avaluació de risc.” El pare de tres romandria cap avall a l’aigua durant tres hores després que prengués la decisió de demanar l’ajut d’un “equip de salvament aquàtic” a més de 50 quilòmetres de distància. Els familiars que arribaren a l’escena explicaren que trobaren el personal d’emergència asseguts pels marges prenent el te. El 2007, Jordan Lyon de deu anys es va ofegar en un estany després que agents de la policia digueren que no tenien “la formació per incident major”. Quan un policia capacitat va arribar, Jordan ja era mort.

(“Elf ‘n’ safety bird brains! 25 firemen who scrambled to rescue a seagull from a 3ft-deep pond refused to wade in because of regulations – leaving it to Joe Public to save the bird. Emergency crews forced to watch as bird centre volunteer dons waders and rescues bird from waist deep waters. Health and safety rules prevented firefighters from risking their lives in the shallow pond. It is the latest in a string of incidents in which health and safety rules have left 999 crews powerless during an emergency,” per Eleanor Harding i Mark Duell, The Daily Mail, 12 abril 2012)

Advertisements

13 April 2012 - Posted by | Politics/Política |

1 Comment »

  1. Sheer madness!!!!

    Like

    Comment by Ian | 13 April 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: