La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

King Juan Carlos Still WWF President/EL REI JOAN CARLES ENCARA PRESIDEIX WWF

King Juan Carlos Still WWF President

King Juan Carlos went big game hunting with Franco. WWF coexisted with Fascism for seven years and kept silent for 44 years about the Fascist Monarch killing bears, buffalo and elephants. Instead of kicking him out, they hope he will resign. Below: WWF is a Fascist organization as shown by its continued ban of Catalan, Basque and Galician, official languages since democracy. WWF loves Catalans like their president, King Juan Carlos, loves elephants.

Elephant King Juan Carlos’ big game and accidental sex safari with his lover “Princess” Corinna has not changed anything at WWF, still proudly proclaiming him the honorary president of WWF Spain. The WWF commitment (Search The Elephant King Juan Carlos):

 

“WWF is committed to people living in harmony with nature, creating a better future for wild life every day. From elephants to polar bears we fight to secure a better future for our animals. In November 1968 a group of people concerned about nature in Spain planted the seeds of what later became the Spanish branch of WWF, one of more than 100 member countries worldwide of WWF. Declared of Public Interest since its inception and under the Honorary Presidency of His Majesty King Juan Carlos I, WWF performs a wide and effective work for the conservation of nature. His Majesty has held the honorary presidency, a symbolic position, since his involvement in the founding of the organization, then known as ADENA in Spain in 1968. He has no direct involvement in the day-to-day operations of WWF in Spain or elsewhere. WWF also reaffirms its commitment to the conservation of wild elephants, a commitment we have held since WWF’s founding 50 years ago. WWF is combating the biggest threats that elephants face in the wild, including poaching and habitat loss. We work with the governments, local communities and non-governmental partners in the countries where elephants roam to secure a future for this powerful symbol of nature. Decades of hard work by WWF and other conservation groups has resulted in large and expanding populations of elephants in southern Africa, including Botswana, where some 300,000 elephants now roam across the sub-region.“

(http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/)

El rei Joan Carles encara presideix WWF

WWF és una organització feixista, com ho demostra que manté la prohibició del català, basc i gallec, llengües oficials des de la democràcia. WWF estima tant els catalans com el seu president, el Rei Joan Carles, estima els elefants. Primera foto: El rei Joan Carles ja anava de caça major amb Franco. WWF va coexistir amb el feixisme durant set anys i ha mantingut silenci durant 44 anys sobre els óssos, búfals i elefants morts pel Monarca del Movimiento. En lloc de destituir-lo, encara esperat la seva renúncia.

L’accidentat safari de caça major i sexe del rei elefant Joan Carles amb la seva amant, la “princesa” Corinna, no ha fet canviar res a WWF, encara orgullosament proclamant-lo president d’honor d’WWF Espanya. El compromís d’WWF  (Veure search El rei elefant Joan Carles):

“WWF està compromesa en que les persones visquin en harmonia amb la naturalesa, creant dia a dia un futur millor per a la vida salvatge. Dels elefants als óssos polars lluitem per assegurar un futur millor per als nostres animals. El novembre de 1968 un grup de persones preocupades per la natura espanyola plantaren la llavor del que més tard seria la secció espanyola d’WWF, per a convertir-se en un dels més de 100 països membres d’WWF a tot el món. Declarada d’Utilitat Pública des del seu origen i sota la Presidència d’Honor de Sa Majestat El Rei Joan Carles I, realitza una àmplia i eficaç tasca en favor de la conservació de la natura. Sa Majestat exerceix la presidència d’honor, un càrrec simbòlic. Ja va participar en la fundació de l’organització, llavors coneguda com ADENA, a Espanya el 1968. No participa directament en l’operació dia a dia d’WWF a Espanya o en qualsevol altre lloc. WWF reafirma de nou el seu compromís amb la conservació dels elefants salvatges, un compromís que ha mantingut WWF des de la seva fundació fa 50 anys. WWF lluita contra les amenaces més grans que enfronten els elefants en la naturalesa, inclosa la caça furtiva i la pèrdua d’hàbitat. Treballem amb els governs, les comunitats locals i ONGs associades en els països on els elefants viuen per assegurar un futur per a aquest poderós símbol de la naturalesa. Les dècades d’ardu treball de WWF i d’altres grups de conservació ha donat lloc a grans poblacions en expansió d’elefants al sud d’Àfrica, com a Botswana on uns 300.000 elefants circulen a través de la sub-regió.“

(http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/)

Advertisements

20 May 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. […] King Juan Carlos Still WWF President/EL REI JOAN CARLES ENCARA PRESIDEIX WWF « La República Catala….   Tags: Spanish Monarchy « Spectre of bailout looms as ba… […]

    Like

    Pingback by Catalans Abroad - King Juan Carlos Still WWF President/EL REI JOAN CARLES ENCARA PRESIDEIX WWF « La República Catalana | 20 May 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: