La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain Risk Joins Greece and Portugal/RISC ESPANYOL COM GRÈCIA I PORTUGAL

Spain Risk Joins Greece and Portugal

Spain as near to bottom Greece as Germany to top Norway. Below: Switzerland as close to number one as Venezuela to the last in the index.

 

The world’s largest wealth fund manager, BlackRock, in its April index for sovereign credit risk, puts Spain in the bottom ten with Greece and Portugal. USA, UK and France join Russia as troubled economies.

Best risk:

1. Norway

2. Singapore

3. Sweden

4. Switzerland

5. Finland

6. Taiwan

7. Canada

8. Germany

9. Chile

10. Australia

Increased risk:

15. USA

20. Russia

24. UK

27. France

Worst Risk:

39. India

40. Spain

41. Argentina

42. Hungary

43. Italy

44. Ireland

45. Venezuela

46. Egypt

47. Portugal

48. Greece

 The BlackRock Sovereign Risk Index (BSRI) assesses sovereign credit risk of 48 countries. The BSRI uses more than 30 quantitative measures, complemented by qualitative insights from third-party sources. The index breaks down the data into four main categories that each count toward a country’s final BSRI score and ranking: Fiscal Space (40%), Willingness to Pay (30%), External Finance Position (20%) and Financial Sector Health (10%). Fiscal Space includes metrics such as debt to GDP, the debt’s term structure, tax revenues and dependency ratios. Willingness to Pay measures a government’s perceived effectiveness and stability, and factors such as corruption. External Finance Position includes exposure to foreign currency debt and the state of the current account balance. Financial Sector Health gauges the strength of the banking system.

(BlackRock Sovereign Risk Index, by BlackRock Investment Institute, Quarterly Update, April 2012)

Risc espanyol com Grècia i Portugal

Espanya tant a prop de l’últim, Grècia, com Alemanya del primer, Noruega. Primera foto: Suissa tant a prop del número 1 com Veneçuela del darrer de l’índex.

El gestor de fons de riquesa més gran del món, BlackRock, en el seu índex d’abril de risc del deute sobirà situa Espanya entre els pitjor deu amb Grècia i Portugal. USA, Anglaterra i França s’ajunten a Rússia com a economies problemàtiques.

Millor risc:

1. Noruega

2. Singapur

3. Suècia

4. Suissa

5. Finlàndia

6. Taiwan

7. Canadà

8. Alemanya

9. Xile

10. Austràlia

Risc creixent:

15. USA

20. Rússia

24. Anglaterra

27. França

Pitjor risc:

39. Índia

40. Espanya

41. Argentina

42. Hongria

43. Itàlia

44. Irlanda

45. Veneçuela

46. Egipte

47. Portugal

48. Grècia

L’índex de risc del deute sobirà BlackRock Sovereign Risk Index (BSRI) avalua el risc del crèdit sobirà de 48 països. El BSRI utilitza més de 30 mesures quantitatives, complementades amb informació qualitativa de fonts de tercers. L’índex analitza les dades en quatre categories principals, i cadascuna compta en la puntuació final i classificació BSRI d’un país: espai fiscal (40%), disposició a pagar (30%), posició financera externa (20%) i salut del sector financer (10%). L’espai fiscal inclou mètrica tipus deute respecte el PIB, estructura de termini del deute, ingressos fiscals i proporció de beneficiaris. La disposició a pagar mesura l’eficàcia i estabilitat percebuda d’un govern, i factors com la corrupció. La posició financera externa inclou l’exposició al deute en moneda estrangera i l’estat de la balança per compte corrent. Els indicadors de salut del sector financer avaluen la fortalesa del sistema bancari.

(BlackRock Sovereign Risk Index, per BlackRock Investment Institute, Quarterly Update, abril 2012)

Advertisements

21 May 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia | ,

1 Comment »

  1. Sempre pintes Suïssa com si fos un paradís, però no ha estat sempre un paradís fiscal?

    Nota de l’editor: Els bancs aplicaven als estrangers les mateixes normes que amb els suissos. Declarar és responsabilitat individual, no dels bancs. El mateix passa amb el tren on no hi ha barreres. Atenes també té un metro sense barreres, però el 95% no paga.

    Like

    Comment by Henry | 21 May 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: