La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain Is Barça’s La Masia/ESPANYA ÉS LA MASIA DEL BARÇA

Spain Is Barça’s La Masia

Eleven world class players from La Masia. Captain Puyol is injured and, on the right, Messi has double nationality and plays for Argentina. Below: Portugal and Real Madrid peacock Ronaldo congratulates himself as equal to Barça’s Messi, Villa, Pedro, Xavi, all in one, but he failed to make Fifa’s top three last season and was outscored by Messi in Spain and Europe this year.

 

Spain play Italy in their first game defending their 2008 Euro title won in Switzerland and Austria with the same Barcelona team that also won the World Cup in 2010. Meanwhile Spanish nationalists support Portugal, the backbone of their centralist Real Madrid. Swiss paper NZZ analyses why Spain succeeds with Barça while Real Madrid must buy foreign players with no room for local talent.

 

It’s no coincidence. Seven players from the Spanish team which was 2010 World Champion come from the same football school: Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc and Pedro. In 2011, three of the FC Barcelona team-mates monopolised the award for the world’s best footballer among themselves: Messi, Xavi and Iniesta – all three were from the same talent pool known as La Masia. No wonder that two such diverse personalities as Spain managers Luis Aragones and Vicente del Bosque for 2008 and 2010 found success with a virtually identical game system -just practising the Barça school of attacking football. At one time, the Seleccion was called Furia Roja, because it was generally unsuccessful with its impetuous nature. But Aragones and del Bosque were wise enough to base the team on the clearly finer Barça style. The Masia, Catalan for farmhouse, came in 1953 into the possession of FC Barcelona when the Camp Nou was built next door. In 1979 the Masia became a soccer boarding school for as early as eleven or twelve years olds and since then, year in and year out, elite players have emerged from this school. The most famous are still at FC Barcelona. This is the main difference with La Fabrica, the football school of Real Madrid. Apart from goalkeeper Iker Casillas there is no other home grown player today in the Madrid top team. Two contrasting models: Home-grown players, also linked emotionally to the club, or a team built up of purchases. But while FC Barcelona last season integrated another new generation of its own young players into the first team and won four out of six trophies, the most coveted titles went straight to the clubs who have in recent years made the loudest noise in the transfer market: Real Madrid, Manchester City and Chelsea. So maybe these huge investments actually pay off? Another difference is in playing style. The word most often heard in connection with the Barça school is philosophy. Which probably means the vision of the game and play concept which led Barça to the top by winning the 2006, 2009 and 2011 Champions League and Spain to its two titles in 2008 and 2010. The antithesis of this game system is Chelsea, who retreat into the box before striking back. Is the time of spectacular and at times sterile attacking football already at an end? Has the Masia school had its day? No, the squad for the European Championship is a clear indication that Spain, in its treacherous group with Italy, Croatia and Ireland, has no intention of betraying the Masia school. Just as the fame of the farmhouse reached its peak, the building was closed in 2011, replaced by the new five-storey steel and glass Barça training centre. Unlike other football systems, more than a system it is a style which entrances a worldwide audience. It is based on the paradox that the ball is played as quickly as possible but still remains in Barça possession at an average of 70%. The game of position and individual technique forms a large part of the Barcelona football school. Pure power and physically imposing players have nothing to say here; technique and vision of the game are almost everything. Basically it is a development of Dutch football, already introduced in the 1970s by Rinus Michels in Barcelona. Johan Cruyff led the first peak of play which Louis van Gaal squandered, despite winning a few titles, and Frank Rijkaard perfected before Guardiola. The fact that the Barça school has led the Spanish team to the biggest successes has its piquancy because of Spanish centralism. As shown by the Camp Nou hosting only 5 times a Spain international match, the last in 1987, while Madrid’s Bernabeu stadium has hosted Spain on 36 occasions, seven times more.

(“Die rote Furie auf dem Bauernhof. Spanien folgt weiterhin dem in Barças Fussballschule La Masia entwickelten Stil,” by Markus Jakob, NZZ, 8 June 2012)

Espanya és la Masia del Barça

El paó de Portugal i Real Madrid Ronaldo s’autofelicita com l’igual de Messi, Villa, Pedro i Xavi del Barça, tots junts, però va fracassar la darrera temporada de ser un dels tres millors jugadors de la Fifa i ha esta superat en gols aquest any per Messi a Espanya i Europa. Primera foto: Onze jugadors de categoria mundial de la Masia. El capità Puyol està lesionat i a la dreta Messi té doble nacionalitat i juga per Argentina.

Espanya juga Itàlia en el seu primer partit en defensa del seu títol de l’Euro 2008 guanyat a Suissa i Àustria amb el mateix equip del Barcelona que també va guanyar la Copa del Món 2010. Contrasta que els espanyolistes donen el seu suport a Portugal, columna vertebral del seu centralista Real Madrid. El diari suís NZZ analitza per què Espanya triomfa amb el Barça mentre el Real Madrid es veu forçat a comprar jugadors estrangers i no deixa lloc a les seves pròpies promeses.

 

No és cap coincidència. Set jugadors de la selecció espanyola Campiona del Món 2010 provenen de la mateixa escola de futbol: Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc i Pedro. El 2011, tres jugadors del FC Barcelona han monopolitzat el premi al millor futbolista del món: Messi, Xavi i Iniesta – els tres sorgits de la mateixa fàbrica de talent coneguda com la Masia. No és d’estranyar que dues personalitats tan diverses com seleccionadors d’Espanya, Luis Aragonés i Vicente del Bosque, trobaren el 2008 i 2010 l’èxit amb un sistema de joc pràcticament idèntic al que practica l’escola de futbol atacant del Barça. La Selecció se la coneixia com Furia Roja perquè en general fracassava pel seu caràcter eixelebrat. Malgrat el pes del passat Aragonés i del Bosque han estat prou llestos per basar l’equip en l’estil clarament més evolucionat del Barça. La Masia va arribar el 1953 a mans del FC Barcelona al construir el Camp Nou al seu costat. El 1979 la Masia es converteix en una escola de futbol per a nois a partir dels onze o dotze anys i, des d’aleshores, any rere any, han sorgit jugadors d’elit d’aquesta escola. Els més famosos juguen al FC Barcelona. Aquesta és la principal diferència amb La Fábrica, l’escola de futbol del Reial Madrid. Tret del porter Iker Casillas no hi ha cap jugador de casa que jugui avui en el primer equip del Madrid. Dos models antagònics: el planter vinculat a més emocionalment al club, o un equip construït de les compres. Però mentre el FC Barcelona la temporada passada integrava una altra nova generació de jugadors joves propis al primer equip i guanyava quatre dels sis trofeus, els títols més cobejats anaven directament als clubs que els darrers anys han fet més soroll en el mercat de fitxatges: Reial Madrid, Manchester City i Chelsea. Així que potser aquestes grans inversions en realitat paguen? Una altra diferència és l’estil de joc. La paraula que més s’escolta en relació amb l’escola del Barça és filosofia. Probablement significa la visió i el concepte de joc que ha portat el Barça al cim, guanyant la Lliga de campions 2006, 2009 i 2011 i Espanya els seus dos títols de 2008 i 2010. L’antítesi d’aquest sistema de joc és el Chelsea, que es tanca al darrera esperant el contraatac. Haurà ja passat el moment de l’espectacular i, de vegades estèril, futbol d’atac? Ha tingut el seu dia ja l’escola de la Masia? No, la llista de convocats per al Campionat d’Europa és una clara indicació que Espanya, en el seu grup explosiu amb Itàlia, Croàcia i Irlanda, no té cap intenció de trair l’escola de la Masia. Quan la fama de la casa de pagès arriba al seu punt àlgid, l’edifici es tanca el 2011, substituït pel nou centre d’entrenament del Barça de cinc plantes d’acer i vidre. A diferència dels altres sistemes de futbol, més que sistema és un estil que enlluerna una audiència mundial. Es basa en la paradoxa que la pilota es juga el més ràpid possible, però encara roman en possessió del Barça en una mitjana del 70%. El joc de posició i la tècnica individual formen la base de l’escola de futbol de Barcelona. La força pura i els jugadors físicament imponents no tenen res a dir aquí, perquè tècnica i visió del joc ho són gairebé tot. Bàsicament es tracta d’un desenvolupament del futbol holandès, ja introduït en la dècada dels setanta per Rinus Michels al Barcelona. Johan Cruyff va liderar el primer moment àlgid de joc que Louis van Gaal va malmetre, tot i guanyar uns quants títols, i Frank Rijkaard perfeccionar abans de Guardiola. El fet que l’escola del Barça ha portat l’equip espanyol als més grans èxits té el seu picant pel centralisme espanyol. Com demostra que el Camp Nou ha estat seu 5 vegades a partits internacionals d’Espanya, l’última el 1987, mentre que l’estadi Santiago Bernabéu de Madrid ha rebut Espanya en 36 ocasions, set vegades més.

 (“Die rote Furie auf dem Bauernhof. Spanien folgt weiterhin dem in Barças Fussballschule La Masia entwickelten Stil,” per Markus Jakob, NZZ, 8 juny 2012)

Advertisements

10 June 2012 - Posted by | Sport/Esports |

1 Comment »

  1. a ganarle a italia

    Like

    Comment by lolo | 10 June 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: