La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Tax Inspect Duran/INSPECCIÓ FISCAL A DURAN

Tax Inspect Duran

The Chicago Way: Mafia godfather Al Capone ended up in to jail for not paying taxes. Below: The Catalan Way: Only 1.5% has been recovered from the vanished millions. Duran’s faithful friend, the Andorran Fidel (Faithful) Pallerols still has not been tried after more than ten years criminally indicted. Did Duran have accounts in tax haven Andorra?

Investigative journal El Triangle interviews Josep C. Verges about his call for Duran to justify how he paid back his bank credits and have him undergo a tax inspection (Search Duran Pays in Black and White).

You stated that the income declared by Duran failed to cover his mortgage payments. Where did he get his money from then?

You should ask him that question. He declared three properties and three credits, one of them as he says of €150 million. I’ll be generous and assume he was wrong and meant €150,000, which he returned at amazing speed. As Parlamentarian and secretary general of CIU he is paid a maximum of €10,000 per month while his expenses are €15,000 merely returning the principal on the mortgage.

 Like you say, the numbers don’t add…

On top he stays in Madrid in a luxury suite at the Palace Hotel which charges €800 a day. Where does he get this money? Since we have a surfeit of tax inspectors in Barcelona, I think it would be worthwhile they undertake an inspection of Mr. Duran to make him explain how the credits were returned.

 Duran has said more than once that CiU is a Catalan lobbyist in Madrid. This would explain many things.

What I am certain is that the luxury suite he has at the Palace, in front of Congress, is not to receive Parlamentarians but other types of persons. I cannot believe it is a love nest, because he is a married man and undoubtedly he is very faithful.

 In 2010 you were convicted to pay €4,000 for some comments you made about the leader of UDC. Do you believe he is untouchable?

He wanted my book “All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia” banned, but the Supreme Court did not touch a single comma. They only found against me because a journalist had asked me if Duran offered 400 million [pesetas] to shut me up and I asked him ironically if these came from his account in Andorra. They said this cannot be said. But it would be instructive if they investigated whether he has had a bank account in Andorra over the last ten years. In fact, the trial has been pending for years of his Andorran friend in charge of handling the missing money of the unemployed Catalans [He refers to the Employment Case]. It should be worth our while to get to the bottom of this.

 What interests do you believe Duran defends in Madrid?

This year I don’t think he has had much time to be a lobbyist, because he has spent it in obtaining a pardon for the only ones in his Christian Democrat party sentenced to go to jail for corruption. I believe he has invested many hours for this endeavour with Rajoy and Co. Maybe now he will be more of a lobbyist, but I don’t understand why it should be so. Doesn’t he represent all Catalans and shouldn’t he do things openly? In exchange for what does he do all this?

 This returns us to the issue of income…

In 2010, in the middle of the crisis, he bought a villa on the Costa Brava and I don’t know of many people who bought one in 2010. And with a mortgage of €600,000.

 Without his Madrid post, he could not behave this way?

When he was in Barcelona all the various corruption scandals developed in the ministries controlled by his party. I’m not sure we would better off with him here. The EU gave millions to retrain unemployed Catalans, which mostly disappeared and has never been returned.

 We are talking of someone who has been for three decades heading a party. Did this help irregular behaviour?

Here we have a really shameful party system. It is the antithesis of open elections. Allied party Convergencia has also never reformed. These immobilist parties run by these people make it very difficult over the long run to improve things. Instead of asking people to make sacrifices, they should make sacrifices themselves. Why do we have so many ministries? Switzerland which is our size only has seven. We don’t need so many official cars or huge salaries for politicians. Duran must undergo a tax inspection.

 («Duran i Lleida hauria de justificar com ha tornat els crèdits» L’autor del llibre ‘Tots els homes de Duran, la corrupció política a Catalunya’, torna a la càrrega contra el líder d’Unió Democràtica i demana que se li faci una inspecció fiscal,” by Marc Font, El Triangle, 13 June 2012)

 http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/06/_duran_i_lleida_hauria_de_justificar_com_ha_tornat_els_credits_30527.php

 

Inspecció fiscal a Duran

La manera catalana: només 1,5% recuperat dels milions desapareguts. El fidel amic de Duran, l’andorrà Fidel Pallerols encara no ha estat jutjat després de més de deu anys imputat criminal. Tenia Duran comptes al paradís fiscal d’Andorra? Primera foto: La manera de Chicago: el padrí de la màfia Al Capone acabaria a la presó per no pagar impostos.

La revista investigadora El Triangle entrevista Josep C. Vergés sobre la seva crida que Duran justifiqui com ha tornat els crèdits bancaris i que se li faci una inspecció fiscal (Veure search Duran cobra en blanc i negre).

Afirma que els ingressos declarats per Duran no arriben a cobrir les seves despeses hipotecàries. D’on treuria, aleshores, els diners?

La pregunta li hauries de fer a ell, però ell mateix declara tenir tres propietats i tres crèdits, un d’ells segons diu ell mateix és de €150 milions. Sent generosos, i suposant que s’ha equivocat, són €150.000, que hauria tornat a una velocitat sorprenent. Com a diputat i secretari general de CiU cobra un màxim de €10.000 al mes i té unes despeses només de tornar la hipoteca de €15.000.

Pel que diu, els números no surten…

I a sobre a Madrid viu en una suite de luxe de l’Hotel Palace que cobra €800 al dia. D’on treu aquests diners? Ja que tenim tants inspectors d’Hisenda a Barcelona, crec que valdria la pena que li fessin una inspecció al Sr. Duran i justifiqués com ha tornat els crèdits.

Duran ha assegurat en alguna ocasió que CiU fa de lobby català a Madrid. Això podria explicar moltes coses.

El que estic segur és que la suite que té al Palace, just davant del Congrés, no és per rebre diputats, sinó un altre tipus de gent. No crec que sigui tampoc per aventures amoroses, perquè és un home casat i suposo que deu ser molt fidel.

Al 2010 el van condemnar amb €4.000 per uns comentaris que va fer sobre el líder d’UDC. Creu que és una figura intocable?

Ell volia que prohibissin el meu llibre “Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya” però el Tribunal Suprem no en va tocar ni una coma. Només em van condemnar perquè el periodista em va preguntar si Duran m’havia ofert 400 milions [de pessetes] perquè callés i vaig demanar-li irònicament si venien del seu compte d’Andorra. I diuen que això no es pot dir. Però no estaria malament que demanessin si des de fa 10 anys té algun compte corrent a Andorra. De fet, des de fa uns anys hi ha un judici pendent amb un amic seu andorrà, que és el que feia els moviments amb els diners desapareguts dels aturats catalans [fa referència al cas Treball]. Potser seria interessant que això es destapés.

Quins interessos creu que Duran defensa a Madrid?

Aquest any no sé si ha tingut temps a fer gaire de lobbista, perquè s’ha dedicat a què perdonessin els únics condemnats a presó ferma per la corrupció d’Unió Democràtica. I em sembla que ha dedicat moltes hores a aquesta feina amb el Rajoy i companyia. Potser ara farà més de lobbista, però no entenc perquè ho ha de fer. No ha de representar tots els catalans i fer les coses obertament? A canvi de què les fa?

Això ens retorna al tema dels ingressos…

El 2010, en plena crisi, es va comprar una torre a la Costa Brava i no sé quanta gent coneixem que se’n va comprar una el 2010. I amb un crèdit hipotecari de €600.000.

Sense el seu paper a Madrid, no podria actuar d’aquesta manera?

Quan va ser a Barcelona van gestar-se els diversos escàndols de corrupció en les conselleries que controlava Unió. No sé si és millor que estigui fora d’aquí. La UE va donar milions per la formació dels aturats catalans, però molts van desaparèixer i no s’han tornat.

Parlem d’una persona que porta tres dècades al capdavant d’un partit. Això facilita certes pràctiques irregulars?

Aquí tenim un sistema de partits que realment fa vergonya. És l’antítesi d’unes eleccions obertes. Convergència tampoc s’ha reformat. Són partits immobilistes i al final és molt difícil que les coses millorin amb aquesta gent. En comptes de demanar sacrificis a la gent, que se sacrifiquin ells. Per què hem de tenir tantes conselleries? Suïssa que és de la nostra mida només en té set. No necessitem tants cotxes oficials ni sous immensos dels polítics. S’ha de fer una inspecció d’hisenda al Duran.

(«Duran i Lleida hauria de justificar com ha tornat els crèdits» L’autor del llibre ‘Tots els homes de Duran, la corrupció política a Catalunya’, torna a la càrrega contra el líder d’Unió Democràtica i demana que se li faci una inspecció fiscal ,” per Marc Font, El Triangle, 13 juny 2012)

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/06/_duran_i_lleida_hauria_de_justificar_com_ha_tornat_els_credits_30527.php

Advertisements

13 June 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

 1. EXCELENTISIMO .QUERIDO Y ADMIRADO ¡¡¡ SEÑoR BARON DE CORBÓ —-apocrifo ¡¡¡ of course ¡¡¡¡

  excelente e insuperable su breve pero escrito , a la altura de Cervantes …………… que los escritos de los catalanes no superan la altura de los garbanzos………el escritor gris y mediocre .que se da mucha importancia personal , ( un tal ..J.C.V . ) dicen de el que es periodista , economista …… pero solo es un comediante …escritor ……poco o nada de credito …….leido el libro de Aristoteles ” El Arte Poetica ” dice que …los de comarcas .-…… y de comarcas dice que deriva comediantes …..y esos que escriben en Gerona —-comarcas ——- pues son comicos —-comediantes …….. para no tener en cuenta ¡¡¡.encima ..fueron educados por : piratas , borrachos y pederastas ………entendamos esto y seamos benevolentes ……. aunque esten siempre por debajo de nuestra preclara y noble altura ……….. no merece la pena seguior ………….

  ¡¡¡Bravo ¡¡ Señor Baron ¡¡¡¡¡ …..le cedere la corona de laurel que me dieron la excelsas Musas ¡¡¡¡¡

  et in Arcadia ego —————

  Nota de l’editor: Cervantes no era anticatalà. Tot el contrari, l’únic escriptor en castellâ que parla bé dels catalans. Llegeix-lo que faràs cultura.

  Like

  Comment by Con -dé -de -Durall | 14 June 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: