La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

One Thousand Posts/MIL ARTICLES

One Thousand Posts

by Josep C. Verges

Welcome to the Falkland Islands. The sign is almost as big as Port Stanley, the smallest capital in the world, with 2,115 inhabitants. The other 800 inhabitants live in the rest of East Falkland island and 777 more islands of the archipelago. Below: King Juan Carlos’ Whore, the most read post all-time, was only published 21 April 2012. Juan Carlos at an official dinner in Stuttgart with his lover “Princess” Corinna.

God Is Not Dead: Higgs Boson False Alarm was post number one thousand in La Republica Catalana. My thanks to the thousands of readers in several platforms, plus the unknown many who are re-sent the news comments. Internet opens up the world and little more than half the readers come from Catalonia and Spain. The rest are mostly from Europe and the USA, but readers from 94 countries are represented in just one platform, including two from the Falkland Islands (Malvinas) as WordPress quaintly puts it. Which side are they on?

La Republica Catalana is posted on several platforms on the web but WordPress provides a country breakdown since 25 February 2012. There are no details on Catalonia or other stateless nations like Scotland, although Gibraltar and even the European Commission are identified on their own. How many readers are there in non-Catalan speaking Spain? An important question since the blog is bilingual Catalan-English. Hard to know of the 58% located in Spain and Andorra. The European Union, Switzerland, Norway and Iceland provide 21% of the readers and another 14% come from the US and Canada. The rest of the world is poorly represented in number of readers: 3% Latin America and the Caribbean, 2% Asia, Australia and New Zealand, 1% the Middle East, including Israel, Turkey and North Africa, and less than 1% for Eastern Europe and black Africa. Freedom seems to interest most those who are free. Of course different alphabets make it more likely that the West is by far the main source of readers.

 

Mil articles

per Josep C. Vergés

“La puta del rei Joan Carles,” l’article més vist de tots, només ha estat publicat el 21 abril 2012. Joan Carles en un sopar oficial a Stuttgart amb la seva amant, la “princesa” Corinna. Primera foto: Benvinguts a les illes Falkland. El cartell és quasi tant gran com Port Stanley, la capital més petita del món, amb 2.115 habitants. Els altres 800 habitants viuen a la resta de l’illa de Falkland Oriental i les 777 altres illes de l’arxipèlag.

 

Déu no ha mort: falsa alarma del bosó d’Higgs ha estat l’article número mil de La República catalana. El meu agraïment als milers de lectors en les vàries plataformes, més els molts desconeguts que reben reenviat   els comentaris al dia. Internet obre el món i poc més de la meitat des lectors provenen de Catalunya i Espanya. La resta vénen principalment d’Europa i Estats Units, però lectors de 94 paisos surten representats en una sola plataforma, inclosos dos de les Illes Falkland (Malvinas), com WordPress cucament ho posa. A quina banda estan?

La República catalana surt penjada en vàries plataformes a la xarxa, però WordPress facilita una estadística per països des del 25 febrer 2012. No surten detallada Catalunya o altres nacions sense estat com Escòcia, tot i que Gibraltar i sorprenent la Comissió Europea són identificats individualment. Quants lectors hi ha a l’Espanya que no parla català? Pregunta important quan la revista surt bilingüe en català i anglès. Dificil de saber on es troben el 58% de lectors d’Espanya i Andorra. La Unió Europea, Suissa, Noruega i Islàndia aporten el 21% dels lectors i un altre 14% prové d’USA i Canadà. La resta del món queda mal representat en nombre de lectors: 3% Amèrica llatina i el Carib, 2% Àsia, Austràlia i Nova Zelanda, 1% Orient Mitjà, inclós Israel, Turquia i Nordàfrica, i menys de l’1% per Europa oriental i Àfrica negra. La llibertat sembla interessar més a aquells que són lliures. És clar que els diferents alfabets fan més probable que l’Occident sigui de lluny la font principal de lectors.

Advertisements

13 July 2012 - Posted by | Culture/Cultura |

6 Comments »

 1. Felicitats.

  Like

  Comment by Joan | 13 July 2012 | Reply

 2. Congratulations!

  Like

  Comment by Roger | 13 July 2012 | Reply

 3. Salutacions cordials.

  “Desterrada la justícia, que és vincle de les societats humanes, mor també la llibertat…” (Lluís Vives, 1492-1540).

  Like

  Comment by F. Xavier Rotllan | 13 July 2012 | Reply

 4. Enhorabona!

  Like

  Comment by Xavier Seguí | 13 July 2012 | Reply

 5. escribirendo desde Valencia , ordenador prestado –conexion etc —–¡¡pues nada ¡¡ Josep ¡¡ enhorabuena ¡¡ felicidades ¡¡¡ por esos mil articulos ¡¡¡¡ solo recordarte que : calidad o cantidad ? por lo visto , lo tuyo es un exito ¡¡ CUANDO HABLAS DE PUTAS ¡¡¡ —-piensalo ¡¡ y dedicate ¡¡¡¡…………que veo que te gusta , eso de tener exito ……si no tienes mas exito es porque no escribes en Aragones ¡¡un cordial saludo ¡¡

  Like

  Comment by Jordi | 13 July 2012 | Reply

 6. LA REPUBLICA CATALANA HA COMPLERT ELS MIL DIES.
  Nul.la dies sine línea, mil dies de diari català amb versió anglesa simultània. Déu n’hi dó. La independència, de què es parla, comença amb el treball de cadascú. Si les persones no valoren en els seus actes la llibertat, la crítica i l’amistat, deu ser imposible que s’arribi a la independència i que se sostingui. GRÀCIES a l’autor i editor Josep C. Vergés que ens mostra aquest ordre necessari.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 14 July 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: