La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Nationalist Drug in London 2012/LA DROGA NACIONALISTA A LONDRES 2012

The Nationalist Drug in London 2012

by Josep C. Verges

Keep the Aspidistra Flying: The mayor of London Boris Johnson looks the perfect Bullingdon fool, waving not one but two flags stuck on a high wire. Below: Alex Fabregas battles South Africa while cross-dressing as Spain.

Spaniards are not nationalists. Only the others are, like Catalans or Englishmen. Look how disgustingly nationalist London was. Much, much more so than twenty years ago Barcelona. Spaniards could not really celebrate 1992 because it was a Catalan Olympics. Although Spain won four times more gold medals than ever before or since, 13 of 22 in total. In London 2012 only 3 golds for a total of 17. The same goes for football. When Barça plays dressed as Spain, they are Olympic Champions in 1992, double European Champions in 2008 and 2012 and World Champions in2010. Catalans win medals dressed as Spain but they do not feel the colours. London, unlike Barcelona in ​​Spain, is the English capital and celebrated like mad its 29 gold medals from a total of 65, something never won before. The drug of nationalism is very potent, both in Catalonia and in England. Not in Spain, because Spaniards are not nationalists.

Hockey player Alex Fabregas said what the majority of Catalans think, that he would prefer to play for Catalonia rather than Spain. The former president of the Spanish Tennis Federation, Spanish Fascist Llorens, reacted furiously, calling for their common club, the Polo, to expel him: “Fabregas said that playing for Spain he did not feel anything when defending the colors of Spain, because he can only feel the colors of Catalonia. This produced such a great revulsion in me that I called the president of Polo Club and I told Mr. Bonet that we (sic) must expel this man from the club. All those who want a Catalan team are stupid and completely wrong.” The poshest club in Barcelona quickly contradicted their former vice-president: “The Royal Polo Club will never question the opinions of Fabregas nor will they have consequences. Mr. Llorens is an old man who finds it hard to retire. He is not a board member and cannot speak on behalf of Polo Club. We have ten thousand members and the club is apolitical. Our members hold all sorts of opinions. Some might say to Fabregas in Catalan: “I really liked what you said” and others will tell him in Spanish: “I hated what you said.” The official statement pointedly changes languages pro and con. And there are those who argue that the Olympics are apolitical. Spanish-only apolitical. Catalans have a nation just like Spaniards. But it not the same nation because Spanish nationalists reject the existence of Catalonia. This is the main cause that Spain has suffered under three centuries of despotism since the Franco-Spanish invasion of 1714. Catalonia is the only European country still under military occupation. Catalans may win the medals, but we will never be Spanish nationalists. We could be Spanish if Spain was like it was before centralism or like Switzerland is still today, respecting its four nationalities. But Catalans can never be Spanish when the capital of Spanish nationalists, Madrid, steals from Catalans and keeps lying about medals. The Olympic mantra is that the competing nations have nothing to do with nationalism, as they have nothing to do with drugs too. How come then that Taiwan cannot appear under its own name, when sport is not politics, and how come China won so many medals, when it is not nationalist and the communist dictatorship obviously does not cheat with drugs, just like communist Germany didn’t, although now we know of their drug use for decades before competing. The solution about Spain is the disappearence of the team. Spaniards keep preaching to Catalans that they are not nationalists. So they should be just as happy as Catalans are now not having a team and forming part of Team Europe. A European golf team has existed for many years and regularly beats the Americans with great success and patriotic passion, even when playing in England. Europe has been the big winner in London, with 311 medals, triple second placed America with 104. Gold also doubles the USA with 93 against 46. When the tiresome English finally leave Europe, this will not affect European dominance over Americans, with double the medals. Whether England or China take drugs or not, the drug of nationalism that is, Team Europe will continue on top. Team Europe would put an end to Spanish nationalism in London, just like the euro is putting an end to political corruption in Madrid, now that like Catalonia they cannot print money to pay their debts. Spaniards must pratice what they preach and prove that they are really not nationalists!

(“La droga nacionalista a Londres 2012,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 August 2012)

La droga nacionalista a Londres 2012

per Josep C. Vergés

Àlex Fàbregas batallant contra Sudàfrica disfressat d’Espanya. Primera foto: Nacionalisme d’alta volada: l’alcalde de Londres Boris Johnson demostra que és el perfecte idiota de Bullingdon, onejant no una sinó dues banderes trabat en un cable.

Els espanyolistes no són nacionalistes. Només ho són els altres, ja siguin catalans o anglesos. Només cal anar a Londres, fastigosament nacionalista. Molt, molt més que Barcelona vint anys abans. Els espanyolistes no podien celebrar el 1992 una festa tan catalana. Aixó sí Espanya aconseguia quatre vegades més medalles d’or que mai, 13 d’un total de 22. A Londres 2012 només 3 d’or d’un total de 17. Igual que el futbol. Quan juga el Barça disfressat d’Espanya, resulta campiona olímpica el 1992, bicampiona d’Europa 2008 i 2012 i campiona del món 2010. Els catalans disfressats d’Espanya no senten els colors, però guanyen les medalles. Londres, a diferència de Barcelona amb Espanya, és la capital anglesa i celebra embogida les seves 29 medalles d’or d’un total de 65, cosa que no havia passat mai. La droga del nacionalisme és molt potent, tant a Catalunya com a Anglaterra. A Espanya no, perquè els espanyolistes no són nacionalistes.

El jugador d’hoquei herba Àlex Fàbregas ha dit el que pensem la majoria, que prefereix jugar amb Catalunya i no amb Espanya. L’expresident de la Federació Espanyola de Tennis, el franquista Llorens, ha reaccionat furiós, exigint que el club dels dos, el Polo, l’expulsi: “Fàbregas ha dit que quan defensa Espanya no sent gens els colors d’Espanya, que només sent els colors de Catalunya. Aixó m’ha produit una repugnància tan gran que he trucat el president del Polo i he dit al Sr. Bonet que aquest senyor l’expulsarem (sic) del club. Tots aquests que demanen seleccions catalanes són estúpids i estan completament equivocats.” El club més pijo de Can Fanga ràpidament ha desmentit el seu exvicepresident: “En cap moment el Reial Club de Polo planteja que les opinions de Fàbregas tinguin consequències. Llorens és un senyor gran que li costa retirar-se. No és membre de la junta i no pot parlar en nom del Polo. Tenim deu mil socis i el club és apolític. Els nostres socis pensen de totes les maneres. Hi haurà qui li dirà a Fàbregas: “Em va agradar molt” i d’altres li diran: “No me gustó nada.” Així canviant d’idioma! Per què després diguin que les Olimpíades són apolítiques. Apolítiques espanyolistes. Els catalans tenim una pàtria, igual que els castellans. No és la mateixa pàtria perquè els espanyolistes neguen l’existència de Catalunya. Per aixó Espanya ha patit tres segles de despotisme des de la invasió franco-castellana de 1714. Catalunya és l’únic país d’Europa encara ocupat militarment. Els catalans guanyem medalles, però mai serem castellans. Seriem espanyols si Espanya fos com era abans dels centralisme i com és Suissa avui, respectant les quatre nacionalitats. Però no ho serem mai quan l’únic que sap fer la capital espanyolista, Madrid, és robar els nostres diners i mentir sobre les medalles. La cançoneta olímpica és que l’esport representant els Estats no té res a veure amb el nacionalisme, com tampoc té res a veure amb les drogues. Per aixó Taiwan no pot figurar amb el seu nom, perquè esport no és política i per aixó Xina guanya tantes medalles, perquè no és nacionalista i la seva dictadura comunista segur que no fa trampes amb les drogues, com tampoc ho feia l’Alemanya comunista quan ara sabem que utilitzaven drogues des de dècades abans de la competició. La solució a l’equip d’Espanya és que desapareixi. Els espanyolistes no paren de sermonejar-nos que ells no són nacionalistes. Així que estaran igual de feliços com estem ara els catalans de no tenir selecció pròpia i a partir d’ara formar part de la selecció d’Europa. Fa molts anys que existeix al golf l’equip d’Europa, que guanya regularment els americans amb gran èxit i passió patriòtica europea, fins i tot quan juga a Anglaterra. Europa ha estat la gran triomfadora a Londres, amb 311 medalles, triplicant el segon classificat, Amèrica, amb 104. D’or també dobla els USA amb 93 contra 46. El dia que marxin els pesats anglesos d’Europa no afectarà aquest domini europeu i seguirem doblant els americans. Per moltes drogues que prenguin a Xina o a Anglaterra, drogues nacionalistes evidentment, l’equip d’Europa seguiria triomfant. I acabariem així amb l’espanyolisme de Londres, com l’euro està liquidant la corrupció política a Madrid que, igual que Catalunya, ja no pot imprimir bitllets per pagar deutes. Que demostrin amb fets els espanyolistes que ells no són nacionalistes!

(“La droga nacionalista a Londres 2012,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 agost 2012)

Advertisements

15 August 2012 - Posted by | Politics/Política, Sport/Esports | ,

1 Comment »

  1. ¡¡este articulo me ha gustado mucho ¡¡¡ ya era hora ¡¡¡¡ que escribias cada bodrio ….¡¡¡
    asi ¡¡ sigue en esta linea ¡¡¡ y al final pintaras el Guernika …¡¡salutacions ¡¡¡

    Like

    Comment by jordi | 18 August 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: