La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spanish Tanks Occupy Catalonia/TANCS ESPANYOLS OCUPEN CATALUNYA

Spanish Tanks Occupy Catalonia

Spanish nationalists are calling on tanks to overrun Barcelona like the Soviets overran Prague, but it is not a good idea to fight freedom with tanks unless Spain wants to collapse like the Soviets. Below: The vice-president of the European Parliament Vidal Quadras wants the military to suppress democracy. Despite more than 40,000 letters of protest, the president of the European Parliament, the German socialist Martin Schulz, finds that just a”personal opinion.” As personal as Hitler and Franco’s!

 

The vice-president of the European Parliament, the PP’s Vidal Quadras, has called on the Spanish militarized police, the Guardia Civil, to occupy Catalonia. The PP spokesman for Spaniards abroad, Jose Manuel Castelao, has called for the rape of the rule of law in order to invade Catalonia: “Laws are like women, both are there to be violated.” Franco’s heirs are no joke, so here are the instructions when Spanish tanks snuff out democracy in Catalonia, and, by the way, Spain:

To all Spanish military forces occupying Catalonia with tanks:

1. The tanks entering Barcelona via the Diagonal must park in Passeig de Gracia and those entering via the Meridiana must do so in Passeig de Sant Joan.

2. Tanks parked double will be towed away by the municipality.

3. Please have your Visa ready. Spaniards do not know what a toll is because they have none in their country, but here motorways are strictly tollways.

4. It is advisable to travel more than 3 in a tank to benefit from a discount if you have tele payment.

5. You are warned that non-payment of a toll is subject to a fine of 100 euros.

6. All tanks in the Spanish nationalist expedition must have passed their current road test. Otherwise the Catalan police will fine and immobilize the vehicle.

7. Top up with gas oil. Catalonia has the highest prices in the peninsula.

8. A direct route to the port will be marked to facilitate the embarkation of tanks into German ships. However you are warned that they are under charter and Spain is delinquent in payments.

Tancs espanyols ocupen Catalunya

El vicepresident del Parlament Europeu Vidal Quadras vol que els militars suprimeixin la democràcia. Malgrat les més de 40.000 cartes de protesta, el president del Parlament Europeu, el socialista alemany Martin Schulz, ho troba simplement una ”opinió personal.” Tan personal com la d’Hitler i Franco! Primera foto: Els espanyolistes volen que els tancs envaeixin Barcelona com feren els soviètics a Praga, però no és una bona idea lluitar contra la llibertat amb tancs almenys que Espanya vulgui enfonsar-se com els soviètics.

El vicepresident del Parlament Europeu, Vidal Quadras del PP, ha fet una crida a la policia militaritzada espanyola, la Guàrdia Civil, perquè ocupi Catalunya. El portaveu del PP dels espanyols a l’estranger, José Manuel Castelao, demana acabar amb l’Estat de dret per a envair Catalunya: “Las leyes son como las mujeres: están para violarlas.” Els hereus de Franco no són cap broma així que tot seguit les instruccions per quan els tancs espanyols acabin amb la democràcia a Catalunya, i, de pas, Espanya:

A totes les forces militars espanyoles que ocupin Catalunya amb tanc:

1. Un cop a Barcelona els tancs que entrin per la Diagonal hauran d’aparcar al Passeig de Gràcia, els que entrin per la Meridiana ho faran al Passeig de Sant Joan.

2. Els tancs aparcats en doble fila se’ls emportarà la grua municipal.

3. Prepareu la Visa. Els espanyols no sabeu el que és un peatge perquè al vostre país no n’hi ha, però aquí les autopistes són de pagament obligatori.

4. És recomanable que vingueu més de 3 en un tanc, així us faran descompte si teniu Teletac.

5. Recordeu que el fet de no pagar un peatge tindrà una multa de 100 euros.

6. Tots els tancs participants en l’excursió espanyolista han de dur la ITV al dia. En cas contrari els Mossos us poden multar i immobilitzar el vehicle.

7. Feu bona previsió de gasoli. Catalunya és on es ven més car de tota la península.

8. S’habilitarà una ruta directe al port per facilitar l’embarcament dels tancs en vaixells alemanys. Recordeu que són llogats i que Espanya no està al corrent del pagament.

Advertisements

6 October 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: