La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Barça 1714

Barça 1714

Barça stadium with the four red stripes of the Catalan flag and Barça in blue from the cards held by 98,000 spectators. Below: Messi also participated in the independence celebration scoring with this impressive shot just before the 17 minutes and 14 seconds demonstration of the second half.

The same day the PP government in Madrid wrote in desperation to Brussels for the EU to prevent a democratic referendum on independence, Catalans made sure their voice was again heard all over the world, after the massive 9/11 demonstration for independence with 1.5 million participants according to the police. Now the vast Barça stadium seating 100,000 called for independence twice at the 17 minutes 14 seconds of each half. In 1714 French and Spanish absolutists occupied Catalonia after their English ally dumped them at the Treaty of Utrecht in exchange for selling slaves to the Spanish Empire and the two baubles of Gibraltar and Minorca. The view from the capitals of the English and Spanish Empires that swapped Catalonia from freedom into tyranny:

El Mundo (Madrid): Catalan President Artur Mas welcomed the “spectacular clamour” for independence which overshadowed the football match this afternoon between Barcelona and Madrid. The classic, watched by 400 million people, was completely sidelined in what was going on on the pitch after 17 minutes and 14 seconds, in reference to 1714 when the Catalans were defeated by the Bourbon troops. The Barcelona Coliseum resounded with the cry of “independence” proclaimed by many of the 96,500 spectators. In the second half they repeated this proclamation with the same massive support.

El Pais (Madrid): The Camp Nou was covered with thousands of independence flags while fans cried “In-inde-independence” in the historic sing-song of teh supporters of sovereignty. A gigantic independence flag was deployed in the second tier with the word Independence. The Camp Nou was in full cry following the call of the Catalan ​​National Assembly, who had organised the gigantic demonstration of 9/11, to seize the international window of the classic, watched by half the world, to call for independence exactly on the 17th minute and 14 seconds of the two halves, recalling the date 1714 when Catalonia lost the War of Spanish Succession. In the warm-up a banner said in English “Catalonia —Europe’s Next State.” The cry for independence was repeated on the same minute of the second half shortly after Messi had scored his free kick past Casillas. It was not the first time it had been heard: already in the warm-up a banner in English proclaimed “Catalonia —Europe’s Next State.”, with the same motto from the 9/11 demonstration. The president of Catalonia Artur Mas, who is promoting a referendum on sovereignty, was already present at the stadium when a giant card mosaic before the game formed by the 98,000 fans recreated the four bars of the Catalan flag with the word Barça in blue.

Telegraph (London): Barca fans were going to make a grand statement in Catalonia’s greatest cathedral by brandishing cards before the game to create an extraordinary image in the form of a gigantic mosaic of the province’s La Senyera flag and that, 17 minutes and 14 seconds into each half, they were going to cry “Independencia!” to remind the whole of Spain that it was in 1714 that Catalans could last boast independence. It was dramatic stuff both to witness and hear. “Catalonia —Europe’s Next State” proclaimed the banner behind one of the goals.

The Independent (London): Let’s face it, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have been in a state of independence for a long time now: independent from their peers; existing outside the laws of football and occasionally of physics too. Such was the emotional outpouring when Messi’s set-piece put Barcelona ahead the home supporters almost forget their second half protest for independence. It came, finally, at a little later than the 17 minutes 14 seconds that mark the last time they had law-making autonomy free from Spain.

Barça 1714

Messi també ha participat en la celebració de la independència marcant aquesta impressionat xut just abans de la demostració als 17 minuts i 14 segons de la segona part. Primera foto: L’estadi del Barça amb les quatre barres de la senyera i Barça en blau de els cartolines aguantades pels 98.000 espectadors.

El mateix dia que el govern del PP a Madrid escrivia desesperat a Brussel.les perquè la UE impedeixi un referèndum democràtic sobre la independència, els catalans ens hem assegurat que la seva veu sigui escoltada per tot el món després de la massiva demostració per la independència de l’11-S amb 1,5 milions de participants segons la policia. Ara l’enorme estadi del Barça amb 100.000 espctadors ha cridat per la independència per dos cops als 17 minut 14 segons de cada meitat. El 1714 els absolutistes francesos i castellans ocuparen Catalunya després que el nostre aliat anglès ens traís al Tractat d’Utrecht a canvi de vendre esclaus a l’Imperi Espanyol i la xavalla de Gibraltar i Menorca. Com ho veuen les capitals dels imperis anglès i espanyol que intercanviaren Catalunya de la llibertat a la tirania:

El Mundo (Madrid): El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha felicitado por el “clamor espectacular” a favor de la independencia en el que se ha convertido el partido de fútbol que esta tarde ha enfrentado al Barcelona contra el Madrid. El clásico, que habrán presenciado 400 millones de personas, ha trascendido por completo de lo que sobre el césped se ha dirimido después de que en el minuto 17 y 14 segundos -en referencia a 1714, fecha de la derrota catalana ante las tropas borbónicas- en el coliseo barcelonista haya retumbado el grito de “independencia” proclamado por buena parte de los 96.500 espectadores. En la segunda mitad se ha repetido con igual y masivo resultado la multitudinaria proclama.

El Pais (Madrid): El Camp Nou se cubrió de miles de estelades mientras los aficionados gritaban in-inde-independència con la histórica cadencia coreada por los soberanistas. Una gigantesca estelada se desplegó en la segunda gradería con la palabra independència. El Camp Nou fue un clamor y acató la idea de la Assamblea Nacional Catalana, promotora de la gigantesca manifestación de la Diada, para aprovechar el escaparate del clásico, visto en medio mundo, y reivindicar la independencia justamente en el minuto 17 con 14 segundos de las dos mitades, jugando con la fecha de 1714, en la que Cataluña perdió la Guerra de Sucesión. En el calentamiento se colgó una pancarta en inglés con el lema Cataluña, nuevo Estado de Europa. El grito se repitió en el mismo minuto de la segunda mitad poco después de que Messi batiera a Casillas de falta. No fue la primera vez que se oyó: ya se escuchó en el calentamiento, cuando se colgó una pancarta, en inglés, con el lema Cataluña, nuevo Estado de Europa, el mismo del de la manifestación de la Diada. Ante la presencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, promotor del referéndum soberanista, el estadio formó antes del partido un gigantesco mosaico con 98.000 cartulinas recreando las cuatro barras de la senyera y con la palabra Barça en azul.

Telegraph (Londres): Els aficionats del Barça volien fer una gran declaració a la catedral més imponent de Catalunya mostrant cartells abans del partit creant una imatge corprenent en la forma d’un gegantí mosaic de la senyera de la província als 17 minuts i 14 segons en cada meitat amb el crit “Independència! recordant a tota Espanya que va ser el 1714 quan els catalans pogueren gaudir per últim cop de la independència. Posava la pell de gallina veure-ho i escoltar-ho. “Catalunya -pròxim Estat d’Europa”, proclamava la pancarta darrere una de les porteries.

The Independent (Londres): Una manera de mirar-ho és que Lionel Messi i Cristiano Ronaldo ja fa molt de temps viuen en un estat d’independència: independents dels seus companys, existint per sobre de les lleis del futbol i a vegades de la física també. Fou tanta la intensitat emocional quan el tir de falta de Messi posava Barcelona per davant que els aficionats locals gairebé oblidaren la seva protesta a la segona meitat per la independència. Es produí finalment amb una mica de retard dels 17 minuts i 14 segons que marquen l’última vegada que gaudiren de plena autonomia legal, lliures d’Espanya.

8 October 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política, Sport/Esports | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: