La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

16 Billion Stolen Every Year/16 MIL MILIONS ROBATS CADA ANY

 16 Billion Stolen Every Year

by Josep C. Verges

A blue legged Catalan fowl from Prat de Llobregat, before losing its feathers at the hands of Spanish nationalists. Below: Angel de la Fuente finds a big joke what Spanish nationalists steal, but he is also robbed because he lives in Catalonia: “Patriotic fervour has curious effects on the rules of logic. The starting point is the €16 billion supposedly stolen by Spain from Catalonia every year, €2,195 per Catalan. This Catalan fiscal deficit is just a vulgar chicken.”

Spanish nationalists were caught napping in their war against Catalans. The world has woken up to Catalan discrimination after the 1.5 million strong demo on 9/11 and the Barça-Madrid match with 400 million hearing on TV Catalan calls for independence. Madrid, hard pressed to find a collaborator, makes use of Angel de la Fuente, in colonial service in Catalonia, to make fun of the billions stolen every year by Madrid.

“In the long run an independent Catalonia would be ​​poorer without Spain,” argues the Asturian Angel de la Fuente. This should be put in context. The institute he belongs to is the sole research centre in Catalonia controlled by Madrid. Angel de la Fuente has not published a single line in Catalan since his first article in 1994, despite being based in a Catalan university. Of the 92 publications he participated in, 52 were in Spanish, 50 in English and zero in Catalan. The international scientific assessment NEP show only 2 were on public finance, on which he now pontificates as an expert. 98% of his publications have nothing to do with the fiscal pact which he dismisses so negatively. Readers can judge his scientific capacity to evaluate the many taxes Catalans pay to Madrid and the crumbs Spanish nationalists return at the web page of the U.S. Federal Reserve at ideas.repec.org

(“No és or tot el que relluu,” by Josep C. Vergés and “A llarg termini una Catalunya independent seria més pobre que integrada a Espanya,” by Angel de la Fuente, Diari de Girona, 7 and 10 October 2012)

16 mil milions robats cada any

per Josep C. Vergés

Angel de la Fuente s’en riu del que els espanyolistes roben, però també li roben a ell que viu a Catalunya: “El fervor patriótico tiene efectos curiosos sobre las reglas de la lógica. El punto de partida son los €16 mil millones que supuestamente España roba a Cataluña cada año, €2.195 por catalán. El déficit fiscal catalán es un vulgar pollo del montón.” Primera foto: Pollastre pota blava de raça catalana del Prat de Llobregat, abans de ser desplomat pels espanyolistes.

Els espanyolistes han estat enxampats de sesta en la seva guerra contra els catalans. El món s’ha adonat de la discriminació catalana després de la gran manifestació d’1,5 milions l’11-S i del partit Barça-Madrid amb 400 milions escoltant les crides catalanes a la independència. Madrid, amb feines i treballs ha trobat un botifler, Angel de la Fuente, de servei colonial a Catalunya perquè menystingui els milers de milions robats cada any per Madrid.

“A llarg termini una Catalunya independent seria més pobre que integrada a Espanya,” argumenta l’asturià Angel de la Fuente. Cal posar-se en context. L’institut on està adscrit és l’únic centre de recerca controlat per Madrid a Catalunya. Angel de la Fuente no ha publicat ni una sola línia en català des del seu primer article el 1994, tot i estar domiciliat en una universitat catalana. De les 92 publicacions en que ha col.laborat, 52 són en castellà, 50 en anglès i zero en català. La valoració científica internacional NEP mostra que només 2 són sobre finances públiques, on presumeix ara d’expert. El 98% de les seves publicacions no tenen res a veure amb el pacte fiscal sobre el qual opina tan negativament. Els lectors poden consultar la seva capacitat científica a valorar els molts impostos que paguem els catalans a Madrid i les engrunes que ens tornen els espanyolistes a la pàgina de la Reserva Federal Americana a ideas.repec.org

(“No és or tot el que relluu,” per Josep C. Vergés i “A llarg termini una Catalunya independent seria més pobre que integrada a Espanya,” per Angel de la Fuente, Diari de Girona, 7 i 10 octubre 2012)

Advertisements

10 October 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: