La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Europe and Madrid Against Catalonia/EUROPA I MADRID CONTRA CATALUNYA

Europe and Madrid Against Catalonia

by Josep C. Verges

Nobel Peace Prize Europe will not be complicit with any Spanish ethnic cleansing of Catalans. Below: On the Spanish Race Day, that is Columbus Day for civilized people, the PP counterdemonstrated the huge independence rally of 9/11, but managed only 6,000 in Barcelona’s central Plaça Catalunya against 1,5 million. In the background Madrid owned Corte Ingles.

Rajoy and the PP continue to refuse to negotiate a minimal tax agreement after the massive Catalan demonstration for justice and freedom, but the foreign media is already outlining what an independent Catalonia would look like. There are two questions, or rather three: Europe, Madrid and the rest of Spain. The answer to all three is more favourable to Catalonia than Spanish nationalists wish for.

The Catalans already voted in a referendum to join Europe, so Europe can hardly exclude Catalans. Supposing, however, that they do. Catalonia could return to the Catalan peseta and adjust productivity to the reality of the global and Spanish crisis. Access to the euro was at 166 pesetas and Catalonia could devalue to 250 pesetas for example. Catalonia is an export economy and with a favorable rate would make inroads in the international market. Does Europe want a second even more competitive Switzerland, because the peseta to begin with would not be as prestigious as the franc? Switzerland has incorporated all European laws, including Schengen unlike England. Catalonia would not suffer any disadvantage being like Switzerland, which has yet to undergo any crisis, in contrast to the eurozone. I doubt that Europe wants to establish the precedent that a major economy, the size of Austria, can progress and triumph. The next to follow would be the English. Europe is certain to negotiate an agreement with Catalonia, ignoring the hate speech of Spanish nationalists. Who are these Spanish nationalists? They are almost exclusively from Madrid, and not even all Madrid, because the rest of Spain needs the locomotive Catalonia and also its counterweight to centralism. How will Valencia and Andalusia export: through the not exactly friendly Basque Country? Two thousand added kms round trip multiplying the cost of paraffin coated oranges and plastic cucumbers? The first pressure on Madrid will be from the rest of Spain demanding a rapid agreement with Catalonia. And Madrid? The Spanish nationalist capital has the same one million bureaucrats of the despot Franco, but remember they do not work. The bulk of the administration is decentralized in the autonomous regions. Madrid is a cardboard empire. It also has a Trojan horse in the former monopolies and large companies. Real Madrid president Perez is a billionaire thanks to the public contracts secured in Catalonia by the now instant millionaire Roca Junyent. Does he want to retire, not from Real Madrid, but from constructing Catalonia? El Corte Ingles has big centres in Catalonia. Will it close doors and leave the field open to French hypermarkets? Santander and BBVA banks have big interests in Catalonia. Will they abandon banking in Catalonia to their great rival La Caixa? And what about the Madrid monopolies that Europe has forced to be privatized? Iberia and Renfe are almost out because of their incompetence, but do Endesa and Telefonica also want to pack their bags? The major companies in Madrid will force Madrid to reach a settlement. One of the surprises after 1.5 million Catalans called for independence on 9/11 was the reaction of European, Madrid and, of course, local entrepreneurs. All want Madrid to negotiate with the Catalans. The reactionary Spanish business association CEOE has kept its distance from the even more blinkered PP of Rajoy and demanded a settlement. This means that if Catalonia votes for independence, which I should remind everyone depends on Catalans in a democracy, the major employers in their Madrid stadium boxes will force the Spanish nationalist government, whether PP or PSOE, to make peace with Catalonia. Independent or not, Catalonia will get a settlement, because Spanish nationalists have no alternative but to accede to the reasoned demands of the rest of Spain, of Europe and of the Madrid that really works.

(“Europa i Madrid contra Catalunya?” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 October 2012)

Europa i Madrid contra Catalunya

per Josep C. Vergés

El Dia de la Raça espanyola, és a dir el 12 d’octubre per a la gent civilitzada, el PP volia contestar l’enorme demostració independentista de l’11-S, però només aconseguia reunir 6.000 a la Plaça de Catalunya al cor de Barcelona contra 1.5 milions. Al fons el madrileny Corte Inglés. Primera foto: L’Europa Nobel de la Pau no voldrà ser còmplice d’una neteja ètnica espanyola de catalans.

Mentre Rajoy i el PP segueixen negant-se a negociar un acord de mínims fiscal després de la massiva manifestació catalana per la justícia i la llibertat, els mitjans estrangers ja esbossen com serà una Catalunya independent. Aquí hi ha dues preguntes, o més aviat tres, a fer: Europa, Madrid i la resta d’Espanya. La resposta a totes tres és més favorable a Catalunya del que els espanyolistes desitgen.

Els catalans ja hem votat en referèndum formar part d’Europa així que difícilment Europa pot excloure els catalans. Suposem, però, que ho fa. Catalunya podria tornar a la pesseta catalana i ajustar la seva productivitat a la realitat de la crisi mundial i espanyola. Accedirem a l’euro a 166 ptes i podríem devaluar a 250 ptes per exemple. Catalunya és una economia molt exportadora i amb un canvi favorable faria estralls al mercat internacional. Vol Europa una segona Suissa encara més competitiva, al no ser la pesseta d’entrada tan prestigiosa com el franc? Suissa ha incorporat tot el dret europeu, inclòs Schengen que Anglaterra no té. Catalunya no patiria cap desavantatge de quedar com Suissa, que encara és hora que pateixi la crisi, a diferència de l’eurozona. Jo dubto que Europa vulgui assentar el precedent que una economia important, de la mida d’Àustria, marxa i triomfa. Els següents serien els anglesos. Segur que Europa negocia un acord amb Catalunya, no fent cas a renecs espanyolistes. Anem a aquests espanyolistes. Són quasi exclusivament madrilenys, i no tots, perquè la resta d’Espanya necessita Catalunya per tirar endavant i com contrapès al centralisme. Com s’ho faran valencians i andalusos per exportar: passar pel País Basc, no precisament massa acollidor? Faran dos mil kms addicionals d’anada i tornada, multiplicant el cost de les taronjes amb parafina i els cogombres de plàstic? La primera pressió contra Madrid serà de la resta d’Espanya que exigirà un ràpid acord amb Catalunya. I Madrid? La capital espanyolista té el mateix milió de funcionaris del dèspota Franco, però cal recordar que no funcionen. El gruix de l’administració està descentralitzada a les autonomies. Madrid és un imperi de cartró pedra. A més té el cavall de Troia dels exmonopolis i grans empreses. El president Pérez del Real Madrid és multimilionari gràcies a l’obra pública catalana que li aconseguia l’avui milionari instantani Roca Junyent. Vol plegar, no del Real Madrid, sinó de construir Catalunya? El Corte Inglés té grans centres a Catalunya. Vol tancar portes i deixar la via oberta als grans centres comercials francesos? BBVA i Santander tenen grans negocis a Catalunya. Deixaran les finances catalanes en mans del seu gran rival La Caixa? I què dir dels monopolis madrilenys que Europa ha obligat privatitzar? Renfe i Iberia ja tenen mig peu fora per incompetents, però Endesa i Telefònica també volen fer les maletes? Els grans empresaris obligaran Madrid a pactar. Una de les revelacions després dels 1,5 milions de catalans cridant per la independència l’11-S ha estat la reacció dels empresaris europeus, madrilenys i, com no, lectors de La Vanguardia. Tots volen que Madrid negocii amb els catalans. La carca Ceoe s’ha desmarcat de l’encara més retrògada PP de Rajoy exigint un acord. Això vol dir que si Catalunya vota independència, cosa que recordaré depèn dels catalans en una democràcia, els grans empresaris de les llotges del Bernabeu forçaran el govern espanyolista de torn, PP o PSOE tant hi fa, que signi la pau amb Catalunya. Independents o no, tindrem un acord perquè no els hi queda més remei als espanyolistes que accedir a la demanda assenyada de la resta d’Espanya, d’Europa i del Madrid que realment funciona.

(“Europa i Madrid contra Catalunya?” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 octubre 2012)

 

Advertisements

15 October 2012 - Posted by | Politics/Política |

3 Comments »

 1. You are right to say “the English” would follow. I am sure you know that the proportion of the voters in favour of Scottish independence is greater in England than in Scotland. An old Cambridge friend of mine, years ago but by that time he was running his family business, said once: “All these peripheral places… If this country were a business we would have spun them off years ago.” I wonder whether David Cameron’s agreement to let 16 year olds vote in the referendum is a cynical move to get rid of all those labour voters north of the border.

  Note from the editor: The map of England will of course change drastically if the Scots go free, but fiscal and political competition north of the border will then mean that a lot of current English anti-Europe policies might also have to be shelved.

  Like

  Comment by Charles | 16 October 2012 | Reply

 2. Com sempre, molt encertat el teu criteri. El Kw francès surt més barat que l’espanyol, no? Els francesos i alemanys, paguen menys de telèfon que els espanyols, no? Seriem més competitius i ells perdrien una important quota de mercat. Ens intenten espantar, perquè en realitat la por la tenen ells. Sense Catalunya, Espanya no es res. Sense Espanya, Catalunya és més.

  Nota de l’editor: L’únic on potser els “guanyem” és en corrupció… si solucionem aquest greu problema Catalunya pot anar molt bé. En realitat jo veig el problema futur diferent: viure al costat d’un Estat fracassat estil grec farà que tinguem onades d’immigració espanyola com als anys seixanta. Això sí estarem millor preparats per integrar-los

  Vicenç Tens raó. Estic convençut que separar-nos d’Espanya faria que fossim més transparents. Ara, amb l’excusa del discurs identitari, es tapen masses coses.
  Espanya està podrida i tot el que estigui amb ella també.

  Like

  Comment by Vicenç | 16 October 2012 | Reply

 3. Josep, Pitjor. Avui el ministre de justícia (?) Gallardón amenaça amb destituir Mas del seu càrrec com a President de Catalunya. Mira el diari el País. Anem bé.

  Comentari de l’editor: La justícia espanyola….

  Like

  Comment by Salvador | 16 October 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: