La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Independence without Corruption/INDEPENDÈNCIA SENSE CORRUPTES

Independence without Corruption

by Josep C. Verges

Inauguration in Acapulco of Hotel Encanto (Delight) of the delightful Jordi Pujol jr. (extreme right) with his parents. His daughter Merce has just married Ignacio Garcia de Quevedo, the third fortune in Mexico, all made too thanks to politics. Below: Queues in Gaudi’s Casa Batllo.

 

How can a country progress ruled by corruption? Is the crisis just bad luck and countries without just have better opportunities? Or is it that they don’t have corrupt politicians? Look at the disaster of Greece. The same disaster that Madrid will experience when it can no longer live from Catalan gold, and the same disaster that Catalonia will be without a Spring cleaning of Catalan politics. The President of the Catalan government Artur Mas should be deeply ashamed to go hand in hand with the corrupt presumed innocent Duran Lleida. Why has he not banned the entire Pujol family, starting with the Prince of Wales Oriol, until they declare where and how they have all become billionaires? Politics is not there to become rich, but to serve the people, who want to be free without being exploited by Madrid or by corrupt politicians.

 

In Barcelona it is a surprise to see the huge queues in front of Gaudi, an architect despised by progressives for anti-rationalist, that is contrary to the straight line into the future. I also visited a modernist building, but not by Gaudi and therefore without the gawking tourists. It is even more beautiful inside, restored by its owner, La Caixa. I was seeing my lawyer who does not discuss the Modern Style but modern events without prompting by me: “I have 51 employees and 47 will vote for independence!” He says this surprised because the Law is the most reactionary field in Catalonia where Justice still speaks Spanish. With Franco the Law seemed somewhat independent, but now it is the legal arm of centralism. The 600 municipalities that have held consultative referendums on independence are grouped in the Municipal Association for Independence led by the Mayor of Vic Vila d’Abadal. The Christian Democrat, who follows in the footsteps of the party founder killed by Franco Carrasco Formiguera, has been boycotted by the collaborator Duran Lleida and cannot stand for the constituent elections on 25 November. Independence is bad business for the CiU spokesman in Madrid. The municipal referendums reflected the same 90% in favor of independence that my lawyer has found in his office. Madrid’s centralist policies of plundering the Catalan colony and suppressing democracy will only reaffirm this massive percentage in favour of freedom. Given the inevitability the next question is what happens the day after. Catalan and Spanish politics are in the hands of the corrupt. How can Catalonia and Spain ever get ahead in the hands of the corrupt? Do Switzerland, Sweden or Germany have a crisis? Why did Madrid waste our taxes, and go begging to Europe, to save the PP banks Bankia and Banco de Valencia and the socialist Catalunya Caixa? Don’t we have well-run banks like Catalan La Caixa, Basque BBVA and Cantabrian Santander? None from Madrid by the way. Why does Madrid mess up the financial sector in order to save the investments of corrupt PP and socialists? My lawyer was worried: “Not a day passes without a client calling on behalf of a Pujol son or Felip Puig. And who cares I say? There is a frightening level of corruption in Catalonia, and it will be worse tomorrow!” I replied:” My dream is to see the end of corruption but I will more easily see independence.” Gaudi has left us these Modern Style gems which we can show off but he died a pauper run over by a tram. What will be left by the corrupt politicians who enrich themselves shamelesly on the wealth of the Catalans?

(“Independència sense corruptes,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 October 2012)

 

Independència sense corruptes

per Josep C. Vergés

Cues a la Casa Batlló de Gaudí. Primera foto: Inauguració a Acapulco de l’Hotel Encanto de l’encantador Jordi Pujol jr. (extrema dreta) amb els seus pares. La seva filla Mercè s’acaba de casar amb Ignacio García de Quevedo, la tercera fortuna de Mèxic, feta tota també gràcies a la política.

 

Com pot tirar endavant un país regit per corruptes? Penseu que la crisi és casualitat, que els paisos que funcionen tenen sort? No serà perquè no tenen polítics corruptes? Mireu Grècia quin desastre. El mateix desastre que serà Madrid quan no pugui viure de la pela catalana, i el mateix desastre que serà Catalunya sense una neteja a fons de la política catalana. El president de la Generalitat Artur Mas li hauria de caure la cara de vergonya d’anar de la mà del corrupte presumpte innocent Duran Lleida. Com és que no veta tota la família Pujol, començant pel Príncep de Girona Oriol, fins que no declarin d’on i com s’han fet tots multimilionaris? La política no és per enriquir-se, sinó per servir els ciutadans que volen ser lliures sense ser explotats per Madrid i pels polítics corruptes.

 

A Barcelona sorprenen les enormes cues davant Gaudí, arquitecte menystingut pels progressistes per antiracionalista, és a dir contrari a la línia recte cap al futur. Jo també visito un edifici modernista, però no gaudinià i per tant sense turistes bocabadant. Encara és més magnífic per dins, restaurat pel seu propietari, La Caixa. Visito el meu advocat que no parla de modernisme sinó d’esdeveniments moderns sense que jo li demani: “Tinc 51 empleats i 47 votaran per la independència!” M’ho diu sorprès quan l’advocacia és el sector més carca de Catalunya perquè la Justícia parla castellà. Amb Franco semblava una mica independent, però ara és el braç legal del centralisme. Els 600 municipis que han organitzat referèndums consultatius sobre la independència estan agrupats en l’Associació Municipal per la Independència presidida per l’alcalde de Vic, Vila d’Abadal. El democratacristià, que segueix les passes del fundador del partit assassinat per Franco, Carrasco i Formiguera, ha estat boicotejat pel botifler Duran Lleida i no pot anar a les eleccions constituents del 25 de novembre. La independència és mal negoci pel portaveu de CiU a Madrid. Els referèndums municipals reflectien el mateix 90% a favor de la independència que ha trobat el meu advocat al seu despatx. La política centralista de Madrid d’espoliar la colònia catalana i de reprimir la democràcia només farà confirmar aquest percentatge massiu a favor de la llibertat. Vist això la pregunta seguent és què passa el dia després. La política catalana, i espanyola, està en mans de corruptes. Com pot tirar endavant Catalunya, i Espanya, en mans de corruptes? Que tenen crisi Suissa, Suècia o Alemanya? Per què Madrid malgasta els nostres impostos, i pidola a Europa, per salvar els bancs del PP, Bankia i Banc de València, i la socialista Catalunya Caixa? Que no tenim bons bancs que funcionen com La Caixa catalana, el BBVA basc i el Santander cantàbric? Cap de Madrid per cert. Perquè Madrid emmerda el sistema financer per salvar les inversions corruptes del PP i dels socialistes? El meu advocat està preocupat: “No passa dia que un client no truqui de part d’un Pujol júnior o de Felip Puig. I a mi què? La corrupció a Catalunya és esfereidora, però pitjor serà demà!” Jo li contesto: “El meu desig és viure la fi de la corrupció, però veuré més fàcilment la independència.” Gaudí ens ha llegat aquestes joies modernistes de les quals vivim i presumim, però moria aixafat per un tramvia pobre de solemnitat. Què ens llegaran els polítics corruptes que s’enriqueixen desvergonyits amb els diners dels catalans?

(“Independència sense corruptes,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 22 octubre 2012)

Advertisements

29 October 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. I like the lead paragraph to this article. I particularly applaud the phrase ” Politics is not there to become rich, but to serve the people …”

  PS The exodos has started : already one of our Oxford alumni has left Barcelona to work in Madrid where, in his words, “there are much more chances to do things here than in Barcelona”.

  Note from the editor: Actually there are more chances in Switzerland…

  Like

  Comment by Roy | 29 October 2012 | Reply

 2. Aquest pamflet em recorda els del Vargas Llosa, els d’en Federico Jiménez Losantoslos Santos o l’Arturo Pérez-Reverte, atacant els que aquestos també ataquen. Em consta de bona tinta i la persona que m’ha informat no és, ni de bon tros, de Convergència, no hi tinc tractes amb aquesta gent, que la família Jordi Pujol està lluny de ser MULTIMILIONÀRIA, ni tants sols milionària.

  Like

  Comment by Jaume | 1 November 2012 | Reply

 3. The Horse that the Prime Minister now admits to riding galloped around in the middle of riots and pranced down the Mall on countless meaningless state occasions. And then just when the Horse thinks of putting its hooves up –wham, pensioned off to Rebekah Brooks of the Sun. Paparazzi lurking in every bush, waiting to record every misstep and broken stride. One wrong move and the editor of Britain’s best-selling newspaper is sent sprawling into a Cotswolds briar bush. Or the next Prime Minister. Or, God forbid, Rupert Murdoch. Send him flying and wake up with your own head next to you. David Cameron in jodpurs, hacking jacket and riding helmet, galloping along, explaining to Mrs Brooks how “We’re all in this together” would be his election slogan. Downing Street’s Keystone Kops efforts at suppressing by prevaricating, obfuscating and giving the general impression the Prime Minister has a nice little sideline in steed rustling. First there was no comment on whether David Cameron had ridden The Horse. Next we learnt he might have ridden The Horse. Then we were told he probably did ride The Horse. Finally he admitted he definitely did. This horseplay illustrates the ludicrous lengths politicians went to in their efforts to ingratiate themselves to senior media executives. David Cameron’s “man of the people” image may have taken a bit of knock. The media storm that is “Horsegate” shows no sign of abating. Forget Syria. Forget the economy. Just tell us more about the Horse.

  Like

  Comment by silver price | 5 November 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: