La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Failed State France/FRANÇA, ESTAT FRACASSAT

Failed State France

by Josep Huguet

 

The French Revolution: Its causes: statism; its victims: the French; its effects: more statism. Below: Jacques Attali (right) organised the bicentennial of the French Revolution in 1989 for President Mitterrand’s “grandeur” (left).

 

France is in pre-revolutionary crisis like 1780, with the poor poorer, the rich richer, and the privileged bureaucracy strangling government for its own enrichment. Spain is already a failed state, but France is next. Obama is on the wrong track with his big government in America(Search Obama, French like Hollande):

 

“Despite the expectations created by French President François Hollande, there are no credible reform proposals to out an end to the endemic French troubles. I was thinking about this on reading Jacques Attali’s latest article. Attali, an outspoken reformist and a liberal socialist, warned in his blog in L’Express of today’s similarities to the situation of pre-revolutionary France in the late 18 C. Attali said that just like the 1780s, France is over-indebted with weak growth, the poor go hungry, and the rich get richer ever more ostentatiously, while the rentier class controls political power to protect its privileges. As in the 1780s, Attali adds, it is known what must be reformed: more social mobility, expansion of an information culture, removal from power of the ruling rentier class, promotion of technical progress…and other reforms that penalise all forms of conservatism: encourage entrepreneurship, less and more effcient government, exports made more competitive and the promotion of social justice. Attali attacks the French egalitarian obsession as false and which only leads to the triumph of a majority for mediocrity while only the elite financial bureaucracy rise ever higher in the pecking order. Attali, like other European intellectuals, warns that there is little time left for those in power. Decisions must be taken to confront a population that demands solutions but at the same time is unwilling to change the way of life enjoyed until now. Interesting thoughts from a French intellectual I admire. His proposals in his report to Sarkozy have lost none of their force and can be fully applied in our own context. What a contrast to the mobilistation of the Spanish regime elites, with collaborators in Catalonia such as Duran Lleida and Chacon, warning of the forthcoming Flood that will drown us all. And they say this from one archaic boat crumbling apart, with holes in the keel, rudderless, and without fuel from the Catalan tank. Why not charter more flexible vessels of a new design where each complement of sailors has to work hard at rowing its own craft?”

(“Ara França,” by Josep Huguet, Diari de Girona, 10 November 2012)

 

França, estat fracassat

per Josep Huguet

 

Jacques Attali (dreta) va organitzar el bicentenari de la Revolució Francesa el 1989 per a la “grandeur” del president Mitterrand. Primera foto: La Revolució Francesa: El seu origen: l’estatalisme; les seves víctimes: els francesos; els seus efectes: més estatalisme.

 

França viu una crisi prerevolucionària com els 1780, amb els pobres empobrits, els rics enriquits i la burocràcia privilegiada escanyant l’estat per al seu propi enriquiment. Espanya ja és un estat fracassat , però França li va al darrere. Obama pren un mal camí amb el seu estatalisme a Amèrica (Veure search Obama, francès com Hollande):

 

“Malgrat les expectatives creades pel president francès François Hollande, no hi ha una proposta reformista sòlida que posi fi als mals endèmics francesos. Reflexionava respecte a això, amb motiu de l’aparició del darrer article de Jacques Attali. Attali, reformista de pedra picada, socialista liberal, en el seu bloc a L’Express alertava de les similituds de la situació prerevolucionària de la França de finals de segle XVIII amb la d’ara. Diu Attali que igual que el 1780, França es troba: sobreendeutada, amb creixement feble, els pobres no mengen quan tenen gana, i els més rics es fan ostentosament més rics. I la capa que viu de rendes vitalícies és la que està adequadament introduïda al poder polític perquè aquest protegeixi els seus privilegis. Igual que el 1780, afegeix Attali, les reformes són conegudes: mobilitat social, promoció de l’economia del coneixement, apartament de les classes dirigents rendistes, assimilar totes les possibilitats del progrés tècnic… I sempre amb reformes que penalitzin totes les formes de conservadorisme. Cal fomentar l’esperit empresarial, l’alleujament de l’Estat perquè sigui eficient, reduir el cost dels productes exportables, promoure la justícia social. Attali ataca l’obsessió falsament igualitarista francesa que provoca el triomf de la mediocritat majoritària, mentre només les elits burocràtiques financeres pugen cada cop més amunt en l’escalafó. Attali, com altres intel·lectuals europeus, avisa que queda poc temps als governants. Que han de prendre decisions de canvi davant d’una població que demana alhora sortides però és renuent a plantejar-se canvis en la vida que coneixien fins ara. Bones reflexions d’un intel·lectual francès que admiro -els seus plantejaments de l’informe Sarkozy són totalment vigents i aplicables a les nostres latituds. Mentrestant, aquí les elits del règim mobilitzades, ara amb el suport de Duran i Lleida i de Chacón, continuen insistint a abordar el diluvi universal que ens ve, des d’una sola barca d’estructures arcaiques, que té foradada la quilla i ha perdut el timó, i a la qual se li ha esgotat el combustible procedent del dipòsit català; en comptes de noliejar diverses embarcacions més àgils, de nova concepció, on cada grup de mariners s’hagi d’esforçar a remar.”

(“Ara França,” per Josep Huguet, Diari de Girona, 10 novembre 2012)

Advertisements

10 November 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: