La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalans Don’t Want Caudillos/ELS CATALANS NO VOLEN CAUDILLOS

Catalans Don’t Want Caudillos

by Josep C. Verges

Winners and losers 1980-2012: Dark blue CiU, red socialists, yellow Esquerra, light blue PP, green communists, orange Ciutadans, brown CUP. Below: A manifesto for school dropouts: Stripped bare like their nudist leader at 114 words and no policies. Ciutadans, the new PP allies against democracy.

There have been ten elections held for the Catalan Parliament since the death of Franco’s fascism. In all of them CiU won but Sunday’s was their second worst result ever. However the socialists were the real losers with their worst defeat ever. The PP and the communists also failed to equal their best results. This also goes for winners Esquerra (Search 78% Catalan Vote for Referendum).

CiU: Best result 47% in 1984. Now 31% or 16 points less, but still dominate the political landscape. Their former rivals, the socialists, continue in free fall. CiU lost power in 2003 and in 2006 with better results than today.

Esquerra: Best result 16% in 2003. Now 14% or two points less. Esquerra achieved their aim to overtake the socialists and become the second party. Catching CiU will be another long and tough trek.

Socialists: Best result 38% in 1999. Now 14% or 24 points less. How the mighty have fallen! All the talk about Mas has obscured the real story of the collapse of the socialists, a ruling party in Madrid which the other one, the PP, has failed to capitalise on.

PP: The government in Madrid with an absolute majority took 13%, just shy of their best result in 1995. A long road to nowhere. Worse still, CiU governed in a minority with their support. After all the bad blood no longer possible even if theoretically their combined total gives a majority of one.

Communists: Best result 19% in 1980. Now 10% or 9 points less. The communists have slowly recovered from their bottom 4% in 1999 but have nowhere to go.

Ciutadans: Best result today with 8%. This Spanish über alles party had a manifesto of just six sentences proposing exactly nothing. Exactly nothing is what the leader likes to wear.

CUP: 4% in their first participation for this left Tea Party style movement with room to grow if socialists and communists don’t live up to their Catalan credentials.

Pro-referendum parties: 79% of the vote.

Anti-democracy parties (PP and Ciutadans): 21%

Who will win the referendum on independence? Wait and see. It wasn’t the vote this time.

Els catalans no volen caudillos

per Josep C. Vergés

Un programa per a fracassats escolars: Ben nu com el seu lider nudista amb 114 paraules i cap proposta, Ciutadans, nous aliats del PP contra la democràcia. Primera foto: Guanyadors i perdedors 1980-2012: blau marí CiU, vermell socialistes, groc Esquerra, blau cel PP, verd comunistes, taronja Ciutadans, marró CUP.

Des de la mort del feixisme de Franco hem celebrat deu eleccions al Parlament de Catalunya. A totes elles ha guanyat CiU, però diumenge és el seu segon pitjor resultat. Però els socialistes són els grans perdedors amb la seva pitjor derrota mai. El PP i els comunistes també s’han vist incapaços d’igualar el seu millor resultat. El mateix val a dir dels guanyadors Esquerra (Veure search 78% dels catalans voten referèndum).

CiU: Millor resultat 47% el 1984. Ara 31% o 16 punts menys, tot i que encara dominen el paisatge polític. Els seus vells rivals, els socialistes, continuen en caiguda lliure. CiU va perdre el poder el 2003 i 2006 amb millor resultats que avui.

Esquerra: Millor resultat 16% el 2003. Ara 14% o dos punts menys. Esquerra ha aconseguit el seu objectiu de superar els socialistes i convertir-se en el segon partit. Caçar CiU serà una altra excursió llarga i dura.

Socialistes: Millor resultat 38% el 1999. Ara 14% o 24 punts menys. Què baix han caigut els totpoderosos! Tant parlar de Mas ha difuminat que la notícia real és el col.lapse socialista, partit de govern a Madrid que l’altre, el PP, ha estat incapaç de capitalitzar.

PP: El govern de Madrid amb majoria absoluta ha obtingut el 13%, just per sota del seu millor resultat de 1995. Un llarg vagar cap enlloc. Pitjor encara, CiU governava en minoria amb el seu suport. Després de tanta mala llet, ja no és possible, tot i que en teoria el seu total combinat dóna majoria d’un diputat.

Comunistes: Millor resultat 19% el 1980. Ara 10% o 9 punts menys. Els comunistes s’han recuperat lentament del seu fons del 4% el 1999 per¡o no tenen on anar.

Ciutadans: Millor resultat l’actual del 8%. Aquest partit castellà über alles tenia un programa de només sis frases proposant purament el no res. Purament el no res és el que seu lider prefereix vestir.

CUP: 4% en la seva primera participació per aquest partit assembleari amb opcions de creixement sobretot si socialistes i comunistes traeixen les seves arrels catalanes.

Partits proreferèndum: 79% del vot.

Partits antidemocràcia (PP i Ciutadans): 21%

Qui guanyarà el referèndum d’independència? Calma i tranquil.litat. No era el vot que tocava ara.

Advertisements

27 November 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: