La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Nobel Peace Prize for Franco/PREMI NOBEL DE LA PAU A FRANCO

Nobel Peace Prize for Franco

Vidal tancs_html_aff1209

The vice-president of the European Parliament Vidal-Quadras has called on Spanish tanks to occupy Catalonia to snuff out freedom. Below: Derek-Jan Eppink, here denouncing Berlusconi’s love-fest with despot Gaddafi, has called on Vidal-Quadras to resign as vice-president of the European Parliament and apologise to the Catalan people.

 

The European Union received the Nobel Peace Prize 2012 while the vice-president of the European Parliament called for the military occupation of Catalonia. One Dutch MEP said Spanish fascism was as unacceptable today for Europe as Franco:

Derk-Jan Eppink (Conservative): Mr. President, let me first congratulate you, Mr. Barroso and Mr. Van Rompuy for the Nobel Peace Prize. Unfortunately I cannot congratulate Mr. Vidal-Quadras (PP) because of the remarks of the vice-president of this Parliament. In Spanish television he suggested the sending of the Guardia Civil to Catalonia to deal with the moves for Catalan independence. This remark was utterly appalling. Let Catalans themselves vote on their future. Look at Prime Minister David Cameron with regard to Scottish independence. Cameron said: “OK, let’s have a referendum in 2014.” That’s the way to go about it, ladies and gentlemen! Not the army but democracy. In order to explain his remarks Mr. Vidal-Quadras sent us a letter and makes it even worse. Here is the letter and reading it Mr. President I had the impression it had been written by General Franco himself. He calls Catalan independence neither peaceful nor democratic. Well what about him? So for the winners of the Nobel Peace Prize, what are you going to do about that? And what Mr Schulz (President of the European Parliament, socialist) are you going to do about it? Not much so far. Mr. Schulz you just said. “Oh, Mr. Vidal-Quadras just expressed his private opinions. He did not speak as a vice-president.” But he did. He was announced as vice-president and he is vice-president 24 hours a day, seven days a week, isn’t he? So Mr. President please do not run away from reality. Call on your vice-president to apologise to this House, to apologise to the Catalan people and to resign. He does not reflect the dignity of his position. He is not worthy of the Nobel Peace Prize and I would say: “Sr. Vidal-Quadras ¡Verguenza! (Shame on you).”

Luis de Grandes (PP): Mr. MEP, you have spent your allotted time insulting and disqualifying based on your absolute ignorance. Do you know the Spanish Constitution? Because what the vice-president Vidal-Quadras said was nothing more and nothing less that a call to apply what the Spanish Constitution contemplates. His other comments are his own peculiar views that are totally misplaced and which I should respect but which I despise.

Derk-Jan Eppink (Conservative): The only point I wanted to make Mr. President is that I am not interfering in the internal affairs of Spain. But I do not approve of a remark of a vice-president of this Parliament suggesting that the army should be sent to a province. So put it up to the voters and not to the army. You know the history of the Guardia Civil, señor. You know it better that I do so please let’s talk about it. Let’s talk about democracy and let Catalans decide for themselves. Thank you.

http://player.vimeo.com/video/52009039?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff9933

 

Premi Nobel de la Pau a Franco

Eppink_html_430607fc

Derek-Jan Eppink, aquí denunciant el festeig de Berlusconi amb el dèspota Gaddafi, ha demanta la dimissió de Vidal-Quadras com a vicepresident del Parlament Europeu i la seva disculpa davant el poble català. Primera foto: El vicepresident Vidal-Quadras ha fet una crida perquè els tancs espanyols ocupin Catalunya i acabin amb la llibertat.

La Unió Europea ha rebut el Premi Nobel de la Pau 2012 mentre el vicepresident del Parlament Europeu feia una crida a l’ocupació militar de Catalunya. Un diputat europeu holandès ha dit que el feixisme espanyol és tan inacceptable avui per a Europa com amb Franco:

Derk-Jan Eppink (Conservador): Senyor President, en primer lloc voldria felicitar-lo i al senyor Barroso i al senyor Van Rompuy per al Premi Nobel de la Pau. Desgraciadament no puc felicitar al Sr Vidal-Quadras degut a les declaracions formulades pel vicepresident d’aquest Parlament. A la televisió espanyola ha exigit l’enviament de la Guàrdia Civil a Catalunya per fer front als moviments d’independència catalans. Aquesta crida ha estat absolutament fora de lloc. Deixeu que els catalans votin ells mateixos sobre el seu futur. Mireu el primer ministre David Cameron sobre la independència escocesa. Cameron ha dit: “D’acord, tindrem un referèndum el 2014.” Aquesta és la manera de fer-ho, senyores i senyors! No amb l’exèrcit, sinó amb la democràcia. Volent justificar les seves declaracions el Sr Vidal-Quadras ens ha enviat una carta que deixa les coses encara pitjor. Aquí està la carta i llegint-la Sr. President tenia la impressió que havia estat escrita pel propi general Franco. Diu que l’independentisme català no és ni pacífic ni democràtic. Així que que cal fer amb aquest senyor? Els guanyadors del Premi Nobel de la Pau què pensen fer? I el senyor Schulz (president del Parlament Europeu, socialista) què pensa fer? No res per ara. El Sr. Schulz acaba de dir. “Oh és que el sr. Vidal-Quadras només expressava les seves opinions privades. No parlava com a vicepresident”. Però sí que ho va fer. Va ser anunciat com a vicepresident i és vicepresident les 24 hores del dia set dies a la setmana, o no? Així que si us plau Sr. President no fugi d’estudi. Exigeixi al seu vicepresident que demani disculpes a aquesta Cambra i que es disculpi al poble català i que dimiteixi. Ell no es comporta amb la dignitat que exigeix la seva posició. Ell no és mereixedor del Premi Nobel de la Pau i jo li dic: “Sr. Vidal-Quadras ¡Verguenza!”

Luis de Grandes (PP): Sr. diputado acaba de emplear el tiempo que tenía en insultar y descalificar desde la más absoluta ignorancia. ¿Ud. conoce la Constitución Española? Porque lo que ha dicho el vice-presidente Vidal-Quadras no es ni más ni menos que se aplique lo dicho en la Constitución Española. Lo demás son singulares apreciaciones personales que no vienen absolutamente a cuento y que yo puedo respetar pero que menosprecio.

Derk-Jan Eppink (Conservative): L’única cosa que volia afegir Sr. President és que jo no estic interferint en els assumptes interns d’Espanya. Però no estic d’acord amb una declaració d’un dels vicepresidents d’aquest Parlament que exigeix que l’exèrcit sigui enviat a una província. La questió s’ha de plantejar als votants i no a l’exèrcit. Vostè sap la història de la Guàrdia Civil, senyor diputat. La sap millor que jo així que si us plau parlem-ne. Parlem de democràcia i deixem que els catalans decideixin per si mateixos. Gràcies.

http://player.vimeo.com/video/52009039?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff9933

Advertisements

15 December 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Oblideu-vos de l’Alejo i passeu un bon Nadal, seguit d’un millor any!

    Like

    Comment by Salvador | 15 December 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: