La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Frozen Warmers/ELS ESCALFADORS GLAÇATS

The Frozen Warmers

 Bush fire

Australians boil in wild-fire inducing Eucaliptus forests. Why not plant better trees? Below: A happy freezing 2013!

Global warmers are having a tough winter, with only the relief of Australian bush fires to distract their growing depression. There has been no global warming for 15 years and even the high priestess Met Office has downgraded its increasingly ridiculous and unscientific predictions, admitting there will be no global warming in the near future.

 

The Met Office in the UK failed to predict its infamous ‘barbecue summer’ washout of 2009, the snowbound winter of 2010 and the floods of 2012. But no embarrassment comes close to matching the latest. Apparently in the desperate hope no one would notice, it has finally conceded what other scientists have known for ages: there is no evidence that global warming is happening. The Met Office quietly readjusted its temperature projections on Christmas Eve. Until then, it had been confidently predicting temperature rises of at least 0.2 °C per decade. Its latest chart, however, tells a very different story: no more global warming is expected till at least 2017. They’re panicking. All the predictions they’ve been making about man-made global warming these past 20 years have started to come crashing about their ears. The Met Office has acted as cheerleader for climate change alarmism, claiming its state-of-the-art computer models left no doubt: man-made global warming was a very real threat. The 2008 Climate Change Act was passed by an overwhelming majority, the most expensive legislation in history committing the UK to £18 billion a year for the next 40 years in extra spending to decarbonise the economy. But what if CO2 isn’t the culprit? What if all the expensive job-killing measures are a spectacular waste of money? If so, the Met Office will be not just risibly incompetent, but an active menace both to the integrity of science and to wellbeing. Hence its defiant attempts to argue that nothing has changed: “The fact the new model predicts less warming globally for the coming 5 years does not necessarily tell us anything about long-term predictions of climate change for the coming century.” In other words, never mind that global warming stopped in 1997, it will come back one day, we’re just not quite so sure when. This latest embarrassment comes just days after the Met Office was lambasted for yet another misleading claim, about the recent flooding. It said this is part of a growing national trend towards extreme weather, as also heavily promoted by the BBC and Channel 4. The UK is apparently experiencing more rain by volume and intensity. As is clear from the Met Office’s own data dating back to 1766 — there has been nothing particularly abnormal about the recent rain.  Not only were 1768 and 1872 wetter than the supposed record-breaking year of 2012, but also the Met Office overlooked two very dry years (2003 and 2011) to prove its narrative that the past ten years have been the ‘wettest decade ever’. The very notion of extreme weather is unscientific. Any period in history gives an example of an unusual weather event. Somewhere in the world, a weather record is being broken almost every day. This is normal. What’s not normal is to impose on it some kind of invented trend. This happened when the scorching Australian heat wave that has caused bushfires was linked to global warming. The Met Office has subscribed to this sort of stance since 1990 when it became politicised under John Houghton, the fanatical believer in the great global warming religion, who was also responsible for setting up the IPCC. It became an article of faith that not only was man-made global warming real and dangerous, but that it was the primary job of the Met Office to spread the alarmist gospel. The tragedy is that the Met Office thinks weather forecasting is beneath it. Climate change is more glamorous. And the Met Office’s obsession with climate change has wreaked havoc with its medium to long-term forecasting. That infamous ‘barbecue summer’ and its inability to foresee last November’s floods were the result of the same major flaw in its system: its computer models are all programmed on the assumption that as global CO2 levels increase, so will global warming. This means they’re continually predicting warmer weather in contradiction of all the real world evidence. The Met Office has abused its position to promote ideology at the expense of scientific integrity.

(“The crazy climate change obsession that’s made the Met Office a menace. This week it has admitted there is no evidence that ‘global warming’ is happening. The Met Office quietly readjusted its temperature projections on its website on Christmas Eve), by James Delingpole, Daily Mail, 10 January 2013)

Els escalfadors glaçats

snow 13

Un feliç 2013 congelat! Primera foto: Australians escaldats pels boscos d’eucaliptus piròmans. Per què no planten arbres millors?

Els escalfadors globals viuen un hivern molt dur, que només els incendis forestals australians alleugen la seva creixent depressió. No hi ha hagut cap escalfament global els darrers 15 anys i fins i tot la gran sacerdotessa Met Office ha rebaixat les seves prediccions creixentment ridícules i gens científiques, admetent que no hi haurà escalfament global en el previsible futur.

 

La Met Office anglesa va errar amb el seu infame “estiu barbacoa” de 2009, tot pluja, amb l’hivern glaçat de 2010 i amb les inundacions de 2012. Però cap ridícul supera el darrer escàndol. Segurament a la desesperada i confiant que ningú s’adonés, finalment ha acceptat el que altres científics saben des de fa anys: que no hi ha cap prova que tingui lloc un escalfament global. La Met Office ha reajustat d’amagat les seves projeccions de temperatura la nit de Nadal. Fins ara, havia anat dient amb suficiència que hi hauria un augment de temperatura d’almenys 0,2 ºC per dècada. La seva darrera taula, però, explica una història molt diferent: no s’espera cap escalfament global almenys fins al 2017. Estan presos de pànic. Totes les prediccions que havien realitzat sobre l’escalfament global per l’home els darrers 20 anys s’han anat ensorrant davant seu. La Met Office ha estat la gran promotora de l’alarmisme sobre el canvi climàtic, afirmant que els seus models per ordinador d’última generació no deixaven el més mínim dubte: l’escalfament global per l’home era una amenaça ben real. La Llei de Canvi Climàtic de 2008 va ser aprovada per una aclaparadora majoria, la legislació més cara de la història que compromet el Regne Unit a £18 mil milions a l’any durant els pròxims 40 anys en despesa addicional per descarbonitzar l’economia. Però, i si el CO2 no és el culpable? Què passarà si totes les cares mesures destructores d’ocupació resulten una pèrdua monstruosa de diners? Si és així, la Met Office no haurà estat només vergonyosament incompetent, sinó una veritable amenaça per a la integritat de la ciència i del benestar. Per això els seus actuals desesperats intents per sostenir que res ha canviat: “El fet que el nou model prediu menys escalfament global per als propers 5 anys no necessàriament vol dir res sobre les prediccions a llarg termini de canvi climàtic per al proper segle.” En altres paraules, no importa que l’escalfament global s’aturés el 1997 perquè algun dia o altre tornarà, encara que no saben quan serà. Aquest última relliscada es produeix pocs dies després que la Met Office fos criticada per una predicció més que enganyosa sobre les recents inundacions. Afirmava que això era degut a la creixent tendència d’Anglaterra a anar cap a condicions meteorològiques extremes, cosa també fortament promoguda per la BBC i Channel 4. El Regne Unit està experimentant, diuen, més pluja en volum i en intensitat. Però com es pot veure en les pròpies dades de la Met Office que disposa des de 1766, no hi ha hagut res especialment anormal en les recents pluges. Tant 1768 com 1872 foren més plujosos que el suposat any rècord de 2012, i a sobre la Met Office ha passat per alt dos anys molt secs (2003 i 2011) per mantenir la seva narrativa de que els darrers deu anys han estat “la dècada més humida mai.” El propi concepte de clima extrem no és científic. Qualsevol període de la història dóna algun exemple d’un fenomen meteorològic poc comú. En algun lloc del món, un rècord meteorològic se supera gairebé cada dia. Això és la normalitat. El que no és normal és voler imposar-li alguna mena de tendència imaginària. És el que ha succeït amb l’onada de calor abrasador d’Austràlia que ha provocat incendis forestals i que han estat atribuits a l’escalfament global. La Met Office segueix aquest mena de línia des de 1990, quan es va polititzar sota John Houghton, fanàtic creient de la religió universal de l’escalfament global, i que també fou qui va crear l’IPCC de l’ONU. Es va imposar l’article de fe que no només l’escalfament global per l’home era real i perillós, sinó que la tasca principal de la Met Office era difondre l’evangeli alarmista. La tragèdia és que la Met Office creu que la predicció del temps és poca cosa per a ella. El canvi climàtic és més glamurós. L’obsessió de la Met Office pel canvi climàtic ha causat estralls en els seus pronòstics a mig i llarg termini. Aquell infame “estiu barbacoa” i la seva incapacitat per preveure les inundacions del novembre passat són el resultat directe de la mateixa greu fallida en els seus anàlisis: els seus models per ordinador estan programats amb el supòsit que a mesura que augmenten els nivells globals de CO2, hi haurà més escalfament global. Això vol dir que estan contínuament preveient un clima més càlid que queda contradit per totes les dades del món real. La Met Office ha abusat de la seva posició per promoure una ideologia a costa de la seva integritat científica.

(“The crazy climate change obsession that’s made the Met Office a menace. This week it has admitted there is no evidence that ‘global warming’ is happening. The Met Office quietly readjusted its temperature projections on its website on Christmas Eve), per James Delingpole, Daily Mail, 10 gener 2013)

Advertisements

10 January 2013 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: