La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran Resign/ LA DIMISSIÓ DE DURAN

Duran Resign

by Josep C. Verges

Xile girl

A Chilean in her national colours, au naturel above the belt. Duran has fled to Chile. The Paris mademoiselles, so democratic below the belt, were too close to home. Below: Sign up for Duran’s resignation at: http://www.facebook.com/Leo24Robledo/posts/132345276929046

 

The latest corruption trial of all Duran’s men, the Pallerols Case, ended with a slap on the face to citizens. The Christian Democrats confessed to stealing our taxes (and 45% from Europe) and the party already has twenty convicted criminals. Not a single one has gone to jail, some for the absurdity that a sentence of less than two years does not count; the Christian Democrat president Ignasi Farreres because the Supreme Court found he is so stupid he did not know what he was signing as Employment Minister; and the only two who had to go behind bars were pardoned by Rajoy. Only 1.5% of the stolen €760 million has been returned. In other words Catalans have recovered €10 million and all Duran’s men have pocketed €750 million. What could we do today with €750 million!

 

Xavier Horcajo, who investigated for El Pais the corruption of all Duran’s men, and women, explains: “The trial comes 16 years late, in what was one of the dirtiest political corruptions ever in this country although we have an encyclopaedia to choose from: Stealing the money for the unemployed. When the Andorran Fidel Pallerols accounts were searched, real incunabula turned up: Invoices for luxury spending implicating Duran. Of the 102 centres that were funded 42 were linked to leaders and activists.  Duran’s sister-in-law Cristina Colls was found to have been paid a salary by Pallerols. What was really creepy was the encounter I had with her. She said I had ruined her career. What did I expect, that she should not be paid at the end of the month? I told her that she could not be financed publicly from various academies and work in the party. Then she told me that Duran was a womanizer and her father had asked her to leave her job and control the situation by watching Duran closely to save the marriage of her own sister. Duran was in a state of permanent frenzy devoted to the most exclusive pleasures, paid by others, such as Fidel Pallerols. In his accounts there were bills from Hotel Georges V in Paris or expensive raincoats from Aramis, the elitist fashion store in Barcelona. And even other assignations unsuitable for a Christian Democrat. The saying goes that they are Christians from the waist up and simply democrats from the waist down, but Duran broke all boundaries. Invoices paid by Pallerols credited two ladies, two Parisian mademoiselles, for their stay in Barcelona. The Christian Democrat leader picked them up at the airport in the party car, with the misfortune of encountering his in-laws at the exit. The girl arrivals from Paris exhibited such thrusting and outrageous breasts, that they asked what he was doing with these stupendous women. The invoices, which is what counts, are there in black and white. One mademoiselle had to buy in Barcelona a piece of lingerie, perhaps because the jumellage or union was more violent than expected. Some 50 Christian Democrat leaders received millions. It was the essential compensation, explained those in court, for their sacrifice to politics, a kind of premium received from the taxes of citizens.” Spanish justice has not done any justice, the corrupt have not returned the money stolen from Catalans (and Europeans), and politicians enjoy impunity as if Catalonia was a Third World country. The two Christian Democrat leaders, Duran and Sanchez Llibre, have not even been tried and escaped having to testify as witnesses because the trial has not been held in the Pallerols Case. The criminals accepted their symbolic sentences and the Christian Democrat party has given back a symbolic tuppence to the Catalan Government on account of the €750 million stolen. Duran will not be questioned about what he was doing in Paris at the Hotel Georges V, whether the luxury raincoats were his size or whether the Parisian mademoiselles were Christian Democrats. When I published “All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia,” of which the Supreme Court has not touched a single comma, Duran promised publicly that he would resign if the Courts found that the Christian Democrats had stolen any money. Now that the Christian Democrats have admitted to the judge that they stole our taxes, Mr. Duran be honest for once in your life and resign.

 (“La dimissió de Duran,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 January 2013)

La dimissió de Duran

per Josep C. Vergés

duran dim

Signa la dimissió de Duran a: http://www.facebook.com/Leo24Robledo/posts/132345276929046. Primera foto: Una xilena amb els colors nacionals, al natural de cintura cap amunt. Duran ha fugit a Xile. Les mademoiselles de París, tan demòcrates de cintura cap avall, cauen massa a prop.

 

El darrer judici per corrupció de tots els homes de Duran, el Cas Pallerols, ha acabat amb una bufetada als ciutadans. Unió ha admès que robava els nostres impostos (i 45% d’Europa) i ja sumem una vintena de condemnats criminals d’Unió. Ni un ha anat a la presó, uns per l’absurditat que penes sota dos anys no compten; el president d’Unió Ignasi Farreres perquè el Tribunal Suprem diu que és un babau que no sap el que signa com a conseller de Treball; i els dos únics que havien d’anar entre reixes han estat indultats per Rajoy. Només 1,5% ha estat tornat dels €760 milions robats. Els catalans hem recuperat €10 milions i tots els homes de Duran s’han embutxacat €750 milions. Què faríem ara amb €750 milions!

 

Xavier Horcajo, que va investigar a El Pais la corrupció de tots els homes, i dones, de Duran, explica: “El judici arriba 16 anys tard d’una de las més brutes corrupcions polítiques vistes en aquest país, i això que en tenim per fer-ne una enciclopèdia: manllevar els diners destinats als aturats. A l’andorrà Fidel Pallerols, en les seves comptabilitats, trobaren veritables incunables: factures sumptuàries que implicaven a Duran. Dels 102 centres finançats 42 estaven lligats a dirigents i militants. La cunyada de Duran, Cristina Colls, apareix com a receptora d’un salari de Pallerols. Veritablement esperpèntica va ser la trobada que vaig mantenir amb ella. Deia que jo havia arruïnat la seva carrera. Què volia, que no cobrés a final de mes? Jo li vaig contestar  que no podia ser que cobrés d’uns centres i estigués treballant en un partit. Llavors ella em va confessar que Duran era un faldiller i que el seu pare li havia demanat que deixés el seu treball i controlés la situació col·locant-se al costat de Duran per marcar-lo de prop en benefici del matrimoni contret precisament amb la seva germana. Duran era pur frenesí i es lliurava als plaers més exclusius que altres pagaven per ell, com Fidel Pallerols. En la comptabilitat apareixen factures de l’hotel Georges V de París o gavardines caríssimes de l’elitista botiga de moda Aramis de Barcelona. I fins i tot altres picardies no aptes per a un democristià. Sempre s’ha dit que són cristians de cintura cap amunt i simplement demòcrates de cintura cap avall, però Duran supera tots els límits. Les factures pagades per Pallerols acrediten que dues senyoretes, dues mademoiselles parisenques, van pernoctar a Barcelona. Una de les mademoiselles va haver d’adquirir a Barcelona una peça de llenceria femenina, potser perquè el jumellage, l’agermanament, va ser més violent del previst. Uns 50 dirigents d’Unió van rebre milions. Era el complement necessari, explicaven els jutjats, per sacrificar-se fent política, una mena de prima que cobraven dels impostos dels ciutadans.” La justícia espanyola no ha fet justícia, els corruptes no han tornat els diners robats als catalans (i europeus), i els polítics gaudeixen d’impunitat, com si Catalunya fos un país tercermundista. Els dos màxims responsables d’Unió, Duran i Sánchez Llibre, ni tan sols han estat jutjats i s’han escapolit de declarar com a testimonis perquè el judici al Cas Pallerols no s’ha celebrat a l’acceptar els criminals les seves penes simbòliques i Unió el retorn simbòlic de quatre rals a la Generalitat a compte dels €750 milions evaporats. Duran no haurà de respondre del què feia a París a l’hotel Georges V, de si les gavardines d’Aramis eren de la seva talla o de si les mademoiselles de París eren militants democristianes. Quan jo vaig publicar “Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya,” del qual el Tribunal Suprem no ha tocat ni una sola coma, Duran prometia públicament que dimitiria si la justícia demostrava que Unió havia robat diners. Ara que Unió ha admès al jutge que robava els nostres impostos, Sr. Duran sigui honest per un cop a la seva vida i dimiteixi.

(“La dimissió de Duran,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 gener 2013)

Advertisements

11 January 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

4 Comments »

 1. Els diaris parlen de 750.000 euros 0.75 Milions. És correcte?

  Nota de l’editor:Depèn com es compten els imports robats. Unió va desviar una petita quantitat per pagar l’estructura de partit, però s’ha demostrat que el 75% dels ajuts foren falsos i la meitat de les “empresses” de dirigents del partit i les altres d’amics de Duran com Palleorls o CEAC. Pallerols va tenir la precaució de filmar i comptabilitzar tot el que pagava a Duran i Sanchez Llibre, que no han estat ni jutjats ni han declarat.

  Like

  Comment by jcasadella57 | 11 January 2013 | Reply

 2. Sembla que tenies raó en els teus treballs contra la corrupció.

  Like

  Comment by Josep Maria | 14 January 2013 | Reply

 3. carta al periodista catalan “chocolate con nata” (suizo) J.V. ¡¡HOLA Chocolate con nata¡¡¡¡¡¡ ya ves ¡¡ 16 años despues ………todo tu bravo discurso contra Duran ……lo han retorcido como han querido y todo ha acabado en casi nada de nada ¡¡¡¡¡¡se han choteado y burlado de TOTS ELS CATALANS¡¡ y ahora viene la preguntita: ¿Cuando seamos independents ……sera gentuza como ese Duran quien nos gobernara? Ahora lo serio: La Independencia se logra con una espada en la mano y en la otra las riendas de un caballo…………………¡¡los catalanes lo van a hacer por internet, twitter,,,,,,,,¡¡pa descojonarse ¡¡¡¡Dije que estaba pensando en emigrar………….hay un proyecto, ya en estudio y en marcha, nos vamos a New Zeland, a fabricar vinos con Beatriz………sera un acto poetico: 

  DOLÇA CATALUNYA
  PATRIA DEL MEU COR ¡¡¡
  QUI DE TU S´ENLLUNYA
  ¡¡¡RECOLLONS ¡¡QUINA SORT ¡¡¡

  Nota de l’editor: Hola xocolata a l’espanyola! Aquí a Suissa d’un suís en diuen melange, és a dir barretxa. No confondre amb Ibarretxe, que els catalans som una barreja, com mostra l’aragonès Duran, d’Alcampell, Osca. Queda clar que amb la justícia espanyola no acabarem mai amb la corrupció. Però queda també clar que tothom sap que hi ha corruptes perquè ho denunciem. Et recordo que tu també surts (criticant Duran) al meu llibre Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya. Bona sort a Nova Zelanda! L’avantatge de Suissa és que per a prendre un suís al carrer Petritxol només tardo 1 hora i vint minuts, vaja com anar amb Renfe a Vic.

  Like

  Comment by jordi durall | 14 January 2013 | Reply

 4. El llibre de Vergés va sortir el desembre 2000. Aquells que desconeixien el cas o han estat sorpresos per la ràpida solució del judici oral, senyalat en principi fins l’abril que vé, tenen a mà el millor llibre resum, que pel seu ordre esdevé un manual de consulta. És també una prova de l’honor d’Unió quan un nombre dels seus socis no ha dubtat en enfrontar-se a la corrupció des del primer moment encara que s’hagués generat a casa. El Sr. Duran LLeida va denunciar l’autor del llibre en creure que se l’atacava injustament. La primera Sentència només trobà pecaminosa la portada del llibre, però després dels recursos ni això. NIHIL OBSTAT, podeu llegir tranquils. Fins i tot la Sentència d’aquest cas declara que ” el Sr. Vergés cumplió con su compromiso ético como militante, ciudadano y periodista”. Va ser expulsat per Unió governada per Duran. I les expulsions i suspensions per aquest motiu seguirien.

  Like

  Comment by Eduard Cardona i Romeu | 14 January 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: