La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Expelled by Duran and Pujol for Denouncing Corruption/EXPULSATS PER DURAN I PUJOL PER DENUNCIAR LA CORRUPCIÓ

Expelled by Duran and Pujol for Denouncing Corruption

by Josep C. Verges

RobafavesEduard Cardona (left), author Josep C. Verges and publisher Josep Maria Orteu (right) at the presentation of All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia at Robafaves bookshop in Mataro. Cardona was the only signer to Pujol not expelled, only suspended, by Duran because he was the remaining historic member of the incorruptible Christian Democrats of Carrasco, shot by Franco. Below: Angela Merkel called for Kohl’s resignation because of the corruption of the German Christian Democrats and today she is in charge. Duran and Pujol expelled those who denounced the corruption of the Catalan Christian Democrats.

Duran is not a man of his word, pretends he is not responsible and refused to resign after his Cristian Democrat party pled guilty in court of stealing from the Catalan unemployed and taxpayers and from Europe. Worse still former Catalan president Pujol disgracefully has not apologized for failing to control his government from these crooks. I was expelled from the Christian Democrats for denouncing corruption. So were, at Pujol’s request, the signatories with me of a letter to him not to name Duran as secretary general of CiU.

 

The editor of Diari de Girona Jordi Xargayo as usual is right on the subject (Notes on the Employment Case, 13 January). Although I would question whether it is the Employment Case or the Tourism Case or the Pallerols Case or the Justice Case, which never came to trial (with the minister today’s President of Parliament Nuria de Gispert!) It is not even the Christian Democrat Case, but rather the Duran Case. Jordi Xargayo reminds us that Duran knew everything that went on in his one-man party. Former Catalan president Pujol has greatly disappointed the gullible masses with his shameful defence of the corrupt presumed innocent. I see a rocky future for CiU if president Mas remains silent as if nothing had happened. His partner has just pled guilty in court to stealing from the unemployed and from taxpayers. How despicable! The general secretary of Convergencia, Oriol Pujol jr. is about to be indicted for corruption. Does Mas wants to remain linked to the Christian Democrats, the party of crooks and liars? If Duran knew nothing he must resign for incompetence. If he is a man of his word he must resign as he promised. And if he does not do so, Artur Mas must start getting heads to roll because what future does he have with the corrupt presumed innocent Duran and Pujol? Jordi Xargayo compares the case of German Chancellor Helmut Kohl who funnelled funds to finance the Christian Democrats. General secretary Angela Merkel promptly denounced publicly the corruption and called for his resignation. She now runs the party, Germany, and indeed, Europe. This is exactly the opposite of what goes on in Catalonia where the corrupt remain in power. I myself was expelled for denouncing the corruption of all Duran’s men to the anti-corruption prosecutor. Then president of Catalonia and CiU Jordi Pujol had the barefaced cheek to forward the Merkel-style letter signed by a dozen party members to his partner Duran for him to expel them too. Pujol still defends Duran today. Does he then support that his party stole from the unemployed and from taxpayers? Are both birds of a feather?

(“Notes del cas Duran,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 January 2013)

Expulsats per Duran i Pujol per denunciar la corrupció

per Josep C. Vergés

Merkel Kohl

Angela Merkel va demanar la dimissió de Kohl per la corrupció de la Unió alemanya i avui mana. Duran i Pujol expulsen els denunciants de la corrupció de la Unió catalana. Primera foto: Eduard Cardona (esquerra), l’autor Josep C. Vergés i l’editor Josep Maria Orteu (dreta) presentant Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya a la llibreria Robafaves de Mataró. Cardona fou l’únic signant a Pujol no expulsat, només suspès, per Duran al ser l’únic membre històric de la Unió incorrupte de Carrasco, afusellat per Franco.

Duran no té paraula ni responsabilitat i es nega a dimitir despès que el seu partit unipersonal Unió hagi admès al jutge que robava als aturats i als contribuents catalans i a Europa. A sobre rep el suport vergonyós de l’expresident Pujol, que ni s’ha disculpat per no haver controlat la Generalitat d’aquests lladres. Jo vaig ser expulsat d’Unió per denunciar la corrupció, i, a instàncies de Pujol també els que signaren amb mi una carta al president Pujol perquè no anomenés Duran secretari general de CiU.

 

El director de Diari de Girona Jordi Xargayó com sempre l’encerta (Notes del cas Treball, 13 gener). Potser precisaria que no és el cas Treball ni el cas Turisme ni el cas Pallerols ni el cas sense imputar de Justícia (llavors en mans de la presidenta del Parlament Núria de Gispert!) ni tan sols el cas Unió, sinó el cas Duran. Jordi Xargayó ens recorda que Duran ho sabia tot i que Unió és un partit unipersonal. L’expresident Pujol ha deixat a molts crèduls decebuts amb la seva defensa vergonyosa del corrupte presumpte innocent. Veig un mal futur per a CiU si el president Mas segueix callat com si no passés res. El seu soci acaba de declarar-se culpable davant el jutge de robar diners dels aturats i dels contribuents. S’ha de ser miserable! El secretari general de Convergència, Oriol Pujol fill, està a punt de ser imputat per corrupció. Vol seguir Mas lligat a Unió, el partit dels lladres i dels barruts? Si Duran no sabia res que dimiteixi per incompetent. Si té paraula, que dimiteixi com va prometre. I si no vol que Artur Mas talli caps perquè quin futur tindrà amb els corruptes presumpte innocents Duran i Pujol? Jordi Xargayó recorda que el canceller alemany Helmut Kohl va desviar diners per finançar el partit cristiademòcrata. La secretària general Angela Merkel va ser la primera en denunciar la corrupció exigint públicament que dimitís i avui ella mana al partit i Alemanya, per no dir Europa. Aquí passa exactament el contrari, manen els corruptes. Jo mateix vaig ser expulsat per denunciar al fiscal anticorrupció la corrupció de tots els homes de Duran. El llavors president de la Generalitat i de CiU Jordi Pujol va tenir la santa barra d’enviar la carta merkeliana signada per una dotzena de militants al seu soci Duran perquè els expulsés també. Pujol segueix defensant Duran. Li sembla bé que robés als aturats i als contribuents el seu partit? Que calcen del mateix peu?

(“Notes del cas Duran,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 gener 2013)

Advertisements

15 January 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. I see that you have at last been vindicated re Duran!

    Like

    Comment by James | 18 January 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: