La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Pujol Family Public Profits/ELS NEGOCIS PÚBLICS DELS PUJOL

The Pujol Family Public Profits

Pujol fam

The Pujols in the seventies before owning Catalonia. From left: Mireia, Marta, Jordi jr., Jordi Pujol sr., Oleguer, Josep, Marta Ferrusola, Oriol and Pere. Below: Oriol collapsed in his race with elder brother Jordi jr, on who will be indicted first for corruption.

Jordi Pujol was ruined when he was elected president of Catalonia. The bankruptcy of Banca Catalana never came to trial despite his indictement when already the Catalan president. Today his sons are multimillionaires from their contracts with the Catalan government. A very Spanish political family of private profiteers.

Jordi Pujol sr.: “Your house will be photographed front and back, your porter will be interrogated about when you come and go, they’ll find who put the plants on your balcony, if you have any, and anything you may officially own will be listed, searched and investigated.” In 1995, when the minister Jaume Roma resigned for corruption, the then unknown Artur Mas who replaced him got this blunt warning. Pujol also complained that the business deals of his children while in power were criticised. In his 23 years in power there were endless public contracts awarded to the companies of his children. These commissions “smelled of corruption,” said then-Attorney General Eligio Hernandez.

Jordi jr.: Under investigation after a complaint by his girlfriend. His first public contract dates back to 1991, when Natural Stone was commissioned to lay 100,000 m2 of marble in the airport. Jordi jr is a partner and vice-president of Natural Stone Marketing Centre and his wife Merce Girones CEO. Jordi Puig, the brother of current minister Felip, is a manager. These marbles later had to be replaced due to their poor quality. Jordi jr. moved his business activities to Mexico during the seven years of the three party coalition. As soon as CiU regained power in 2010 he was back in Barcelona.

Oriol: The general secretary and spokesman for CiU could be the first of the seven brothers to be indicted, for the ITV case. In 1993 Oriol was the head of the presidential cabinet of his father and later moved through several ministries as director general until in 2000 he was appointed general secretary in Industry by his uncle, the minister Antoni Subira. From that time date the relationships that led him to intervene in the ITV case. Just like his father with Banca Catalana he believes that the criminal investigation against him is an attack on Catalonia.

Josep: While Oriol was at Industry the multinational Lear left Cervera leaving 1,200 unemployed after benefitting from numerous subsidies. The consultant advising the closure was Europraxis with Josep as director. Manager since 2010 the capital declared is €18 million. Josep was made a director of Associacio Mutua thanks to Josep Lluis Vilaseca, secretary of sport. The relationship with Pujol dates to Banca Catalana. They were both indicted together. Among his friends is the financier John Rosillo, who fled in 2002 after being convicted of tax evasion to six years in prison for a murky urban requalification operation at the Barcelona waterfront. Josep spent his honeymoon in the Rosillo estate in Panama.

Pere: He also benefitted from government contracts in 2000 and 2001 through Entorn Enginyeria i Serveis with Pere as CEO and Carles Sumarroca, president, an intimate of Pujol. His wife Marta Ferrusola and Sumarroca’s set up Hidroplant. Among its clients Barça and several contracts from the port of Barcelona.

Marta: The architect received direct commissions from the government, never clarified despite the several requests from the opposition.

Marta Ferrusola: The loss of power (and assets) in 2003 was not in her plans: “The government was stolen from us. It’s like coming home and finding your cupboards rifled and everything taken.”

(“Aromas corruptos en el clan Pujol. La familia del expresidente se benefició durante años de las influencias del padre. Oriol Pujol puede ser el primero en rendir cuentas ante la justicia,” by Pere Rios, El Pais, 20 January 2013)

Els negocis públics dels Pujol

Oriol Marato

Oriol desfondat en la carrera amb el seu germà gran Jordi jr, a veure quin és el primer imputat per corrupció. Primera foto: Els Pujol els anys setanta abans de quedar-se amb Catalunya. Des de l’esquerra: Mireia, Marta, Jordi jr., Jordi Pujol sr., Oleguer, Josep, Marta Ferrusola, Oriol i Pere.

Jordi Pujol estava arruinat quan fou elegit president de la Generalitat. El seu crack de Banca Catalana no arribà mai a judici tot i que fou imputat quan ja era el president català. Però els seus fills són tots ara multimilionaris de fer negocis amb la Generalitat. Espanyolíssima família política particularment beneficiada.

Jordi Pujol sènior: “La teva casa serà fotografiada del dret i del revés, el porter interrogat sobre quan entres i surts, buscaran qui ha posat les plantes al teu balcó, si és que les tens, i al registre tot el que puguis tenir serà mirat, remirat i investigat.” Quan el 1995 el conseller Jaume Roma dimiteix per corrupció, un desconegut Artur Mas el substitueix i rep aquest avís contundent. Pujol també es lamenta que critiquin els negocis dels seus fills gràcies a al seu empara del poder. En els seus 23 anys de presidència van ser constants les adjudicacions públiques a empreses dels fills. Desprenien “aromes de corrupció” va dir el llavors fiscal general Eligio Hernández.

Jordi jr: Investigat per denúncia de la seva promesa. El seu primer contracte públic data de 1991, quan s’adjudica a Natural Stone 100 mil m2 de marbre per a l’aeroport de Barcelona. Natural Stone Marqueting Centre té com a soci i vicepresident a Jordi jr. i la seva dona Mercè Gironès com a administradora única. L’apoderat Jordi Puig és germà de Felip, l’actual conseller de la Generalitat. Aquests marbres van haver de ser reposats per la seva mala qualitat. Jordi jr. havia centrat la seva activitat empresarial a Mèxic durant els set anys del Tripartit. Quan CiU recupera el poder el 2010 reapareix a Barcelona.

Oriol: El secretari general i portaveu de CiU podria ser el primer dels set germans imputat, pel cas ITV. El 1993 Oriol va ser cap del gabinet tècnic de la Presidència que ocupava el seu pare; més tard passa per diverses direccions generals i el 2000 és nomenat secretari general d’Indústria pel seu oncle, el conseller Antoni Subirà. D’aquella època arrenquen les relacions que el porten a intervenir en el cas ITV. Com ja va fer el pare amb Banca Catalana, considera que la investigació judicial contra ell constitueix un atac a Catalunya.

Josep: Quan Oriol estava en Indústria es va produir el desmantellament de la multinacional Lear a Cervera que deixa al carrer a 1.200 després de beneficiar-se de nombroses ajudes públiques. La consultora que assessora el desmantellament és Europraxis amb Josep de conseller. Apoderat des de 2010 té un capital declarat de €18 milions. Josep ha estat conseller d’Agrupació Mútua via Josep Lluís Vilaseca, secretari general d’Esports. La relació amb Pujol ve de Banca Catalana. Tots dos van ser imputats. Entre els seus amics el financer John Rosillo, que va fugir el 2002 després de ser condemnat per delicte fiscal a sis anys de presó en una tèrbola operació urbanística de requalificació d’uns terrenys davant del mar a Barcelona. Josep va passar la seva lluna de mel a las finca de Rosillo a Panamà.

Pere: També es beneficia d’adjudicacions de la Generalitat el 2000 i 2001 amb Entorn Enginyeria i Serveis, amb Pere d’administrador i presidida per Carles Sumarroca, íntim de Pujol. La seva esposa Marta Ferrusola i la de Sumarroca constituiren Hidroplant. Entre els seus clients el Barça i diverses adjudicacions del port de Barcelona.

Marta: L’arquitecta va rebre adjudicacions directes de la Generalitat, mai aclarides malgrat les peticions de l’oposició.

Marta Ferrusola: La pèrdua del poder el 2003 no entrava en els seus plans patrimonials: “Ens van robar el Govern. És com si entren a casa teva i et trobes els armaris regirats, perquè t’ho han robat tot”.

(“Aromas corruptos en el clan Pujol. La familia del expresidente se benefició durante años de las influencias del padre. Oriol Pujol puede ser el primero en rendir cuentas ante la justicia,” per Pere Rios, El Pais, 20 gener 2013)

Advertisements

22 January 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Powerful stuff!!! I haven’t seen any comment in La Vanguardia, of course…But can Pujol just let this waking dog lie?

    Note from the editor: So long as it lies like La Vanguardia and doesn’t bark the truth!

    Henry: Nice one!

    Like

    Comment by Henry | 22 January 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: