La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Pujol Family Black Money/EL DINER NEGRE DELS PUJOL

The Pujol Family Black Money

by Maria Victoria Alvarez

Lotus_html_4113baf3

Jordi Pujol jr.’s Lotus F1 costs €600,000. Here in the black colours of the Pujol money. Below: Jordi Pujol sr. and his wife Marta Ferrusola caught in the virtual world of black money.

Jordi Pujol jr’s former girlfriend, Maria Victoria Alvarez, has denounced the eldest son of former president Jordi Pujol sr of taking suitcases of cash from Andorra and thata his mother Marta Ferrusola participated in moving the family’s black money. Her statement to the mafia and terrorism court in Madrid:

“I’m scared to death. I was asked to go to the Spanish police headquarters in Barcelona to sign my witness statement, because they wanted everything I had said signed by me. I said I did not want to go there, rather anywhere else and I suggested Madrid. The former Catalan police minister Felip Puig is a close friend of Jordi jr and he knows immediately who sets foot there at the Spanish police station, and everyone will find out. Knowing this and because I wanted to have the life of a normal citizen, I was overwhelmed by all my media presence when I am just contributing a tiny bit to the story. The minute I came in, I asked to be a protected witness, because I could provide information but I did not want my name to come out as it did. These people -the Pujols- have many friends in Catalonia and many people who owe them many favours. They are dangerous, very dangerous. It’s been two years now and excuse the language but I am scared shitless. I have been under threat since I decided to get out of this relationship. It has been horrible. So when everything came out in the media this was for me terribly upsetting. Jordi jr told me he had business in Andorra with partners in several matters. Until one day on one of these trips I opened the boot to remove the bags from the car, and a sort of holdall opened all stuffed with cash. I called Jordi jr a bastard for not warning me that we had gone to Andorra to transport cash. There were some €200 notes, but mostly €500 notes held in elastic bands. I know how much there was because I overheard later a telephone conversation with his ex-wife and he said we had brought in €400,000 from interest payments. He usually carries around a lot of cash with him. Generally between €6,000 and €10,000 in cash in his pocket. He always carries a bag where he stashes the money. Then, well, we started talking, and everything he said was a bit mysterious and we left it at that. Some time later we took a car in London to visit the Lotus factory because he wanted to buy a brand new racing car. That’s when his mother, Marta Ferrusola, called on his hands free phone and I heard her say: “Hello, you’re in London? Well, I want you to know that the money is here, the €400,000 are all ready. OK.” I don’t know what this refers to.”

(“L’exparella de Jordi Pujol Ferrusola: “Tinc una por de nassos.” Maria Victòria Àlvarez va declarar davant del jutge de l’Audiència Nacional que el primogènit de l’expresident de la Generalitat va transportar €400.000 des d’Andorra,” La Vanguardia, 13 February 2013)

El diner negre dels Pujol

per Maria Victòria Àlvarez

Puferru_html_m3f1b53b

Jordi Pujol sènior i la seva dona Marta Ferrusola caçats en el món virtual del diner negre. Primera foto: El Lotus F1 de Jordi Pujol júnior costa €600.000. Aquí en el color negre del diner dels Pujol.

L’expromesa de Jordi Pujol júnior, Maria Victòria Àlvarez, ha denunciat que el fill gran de l’expresident Jordi Pujol sènior duia maletes de bitllets d’Andorra i que la seva mare, Marta Ferrusola, participava en moure el diner negre de la família. La seva declaració davant el jutge de l’Audiència Nacional:

“Tinc una por de nassos. Em demanen si us plau, si podia fer aquest testimoni a Via Laietana per signar-lo, que els interessava que estigués signat tot el que els havia explicat. Torno a reiterar que a Via Laietana, jo no sota per res del món, que el que vulguin , i llavors em citen a Madrid. Felip Puig és l’íntim amic de Jordi junior i aquí es posa un peu-a la comissaria de Via Laietana-i s’assabenta fins l’apuntador i davant això jo, escolti, jo sóc una persona molt normal, no vull, tot això em ve molt gran, de sortir a tot arreu estic intentant posar un granet de sorra en tot això. En el moment en què vaig entrar, dic: Escolti, jo vull ser testimoni protegit, jo d’això puc aportar dades i puc ajudar però no vull que el meu nom surti en cap. Aquesta gent-els Pujol- a Catalunya té molts amics i molta gent que li deu molts favors. Són perillosos, molt perillosos. Jo m’he passat dos anys, i perdoni la paraula, acollonida, quan vaig intentar sortir d’aquesta relació, amenaçada. Ha estat horrorós. Llavors quan he vist tot això en els mitjans de comunicació, a mi això em aquesta produint un trastorn a tots els nivells, terrible. El que em deia Jordi júnior és que tenia treballa a Andorra i socis de diverses coses. Fins que un dia en un d’aquests viatges obrint per treure les maletes del cotxe, s’obre una espècie de motxilla i havia moltíssims diners. Li dic a Jordi júnior que és un fill de puta per no avisar-la que van a Andorra a moure diners. Bitllets de 200 també hi havia, però principalment de 500 amb unes gomes posades. Vaig saber la quantitat que era perquè després vaig sentir una conversa per telèfon amb la seva exdona i li diu que han tret €400.000 d’interessos. Sol portar molts diners en efectiu sempre. El normal és que porti entre €6.000 i €10.000 en efectiu a la butxaca. Porta una bossa sempre on sol portar diners. Llavors, bé, vam començar a parlar, i efectivament era tot una mica que no se sabia res i ho deixem aquí. Al cap d’un temps, a Londres agafem un cotxe per anar a la fàbrica del Lotus perquè es volia comprar un cotxe de carreres nou. Llavors és quan la seva mare, Marta Ferrusola, truca pel telèfon de mans lliures i li diu: “Hola, ja estàs a Londres? Bé, doncs sàpigues que ja hi són els diners, els €400.000 estan preparats. Val.” Jo això no sé a què es refereix.”

(“L’exparella de Jordi Pujol Ferrusola: “Tinc una por de nassos.” Maria Victòria Àlvarez va declarar davant del jutge de l’Audiència Nacional que el primogènit de l’expresident de la Generalitat va transportar €400.000 des d’Andorra,” La Vanguardia, 13 febrer 2013)

Advertisements

12 February 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: