La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Corruption Sinks CiU and PP/LA CORRUPCIÓ ENFONSA CIU I PP

Corruption Sinks CiU and PP

Mas razon_html_m7f5c39c3

Raison d’Etat for independence: Mas and Junqueras, the only two politicians voters do not give a fail grade. Below: No raison d’être for failed politicians: PP tail end Sanchez-Camacho and bald head Duran of the official party of the corrupt.

The first quarter opinion poll of the Barometre d’Opinio Politica of 4-14 February did not dare ask about corruption because the Catalan government is afraid to, but voters were crystal with 79% saying politicians are crooks. Spanish nationalists continue to lose votes, but also ruling CiU. Esquerra is growing fast and Oriol Junqueras, together with President Mas, are the only two leaders voters do not give a fail grade to. A pity Mas doesn’t dare put an end to corruption.

Main problems: Unemployment 65%, politicians 55%, the economy 42%.

Which party can solve them: Esquerra 12%, CiU 12%, PSC, 2%, PP 1%.

Spanish politics: Fail grade 97% (very bad 66%, bad 31%).

Catalan politics: Fail grade 73% (very bad 22%, bad 51%).

“Politicians only think of their own profit”: Yes 79%.

Independence: Yes 55%, no 22%.

Language you identify with: Catalan 58%, Spanish 33%, both 8%.

Politicians with a fail grade: Sanchez-Camacho (PP) 82% negatives, Rivera (C’s) 67% negatives, Navarro (PSC) 61% negatives, Duran (Unio) 52% negatives.

Politicians with a pass grade: Junqueras (Esquerra): 26% negatives, Mas (Convergencia) 37% negatives.

Party support: Esquerra 20% (+5% November elections), CiU 20% (-8%), communists 10% (0%), PSC 8% (+1%), CUP 4% (+1%), PP 2% (-1%), C’s 3% (-1%).

Support for referendum parties (Esquerra, CiU, CUP, communists): 54%

Support for anti-referendum parties (PP, C’s): 5%

Support for party that doesn’t know (PSC): 8%

(http://www.ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/home/fitxaEstudi.html?colId=4448&lastTitle=Bar%F2metre+d%27Opini%F3+Pol%EDtica+%28BOP%29.+1a+onada+2013)

La corrupció enfonsa CiU i PP

camacho duran_html_m1411512b

No tenen raó d’estar els polítics suspesos: La cua pepera Sanchez-Camacho i el cap pelat del partit oficial dels corruptes Duran. Primera foto: Raó d’estat per la independència: Mas i Junqueras són els dos únics polítics que els votants no suspenen.

L’enquesta trimestral del Baròmetre d’Opinió Política del 4 al 14 febrer no s’atreveix a preguntar sobre corrupció perquè la Generalitat té por, però els ciutadans no es deixen enganyar i el 79% diu que els polítics són uns lladres. Els espanyolistes segueixen perdent vots,i CiU també. Esquerra creix molt i Oriol Junqueras, junt al president Mas, són els dos únics líders que els votants no suspenen. Llàstima que Mas no s’atreveixi a acabar amb la corrupció.

Principals problemes: Atur 65%, els polítics 55%, l’economia 42%.

Quin partit pot resoldre’ls: Esquerra 12%, CiU 12%, PSC, 2%, PP 1%.

Política espanyola: Suspens 97% (molt dolenta 66%, dolenta 31%).

Política catalana: Suspens 73% (molt dolenta 22%, dolenta 51%).

“Els polítics només pensen en beneficiar-se”: Sí 79%.

Independència: Sí 55%, no 22%.

Idioma propi: Català 58%, castellà 33%, els dos 8%.

Polítics suspesos: Sanchez-Camacho (PP) 82% negatius, Rivera (C’s) 67% negatius, Navarro (PSC) 61% negatius, Duran (Unió) 52% negatius.

Polítics aprovats: Junqueras (Esquerra): 26% negatius, Mas (Convergència) 37% negatius.

Suport partits: Esquerra 20% (+5% eleccions novembre), CiU 20% (-8%), comunistes 10% (0%), PSC 8% (+1%), CUP 4% (+1%), PP 2% (-1%), C’s 3% (-1%).

Suport partits referèndum (Esquerra, CiU, CUP, comunistes): 54%

Suport partits anti-referèndum (PP, C’s): 5%

Suport partit que no sap (PSC): 8%

(http://www.ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/home/fitxaEstudi.html?colId=4448&lastTitle=Bar%F2metre+d%27Opini%F3+Pol%EDtica+%28BOP%29.+1a+onada+2013)

Advertisements

22 February 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: