La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Jail Without Trial/PRESÓ SENSE JUDICI

Jail Without Trial

by Josep C. Verges

Monopoly

Pallerols Monopoly: Duran 2000: I will resign… 2013: Fuck you all! Below: Of all Duran’s men, only the tsar’s courier from Andorra Pallerols will go to jail.

Pacta sunt servanda states the Rule of Law since the Romans. But the Spanish Law of the Ruler never respects a pact. Once again we see this in avoiding an open trial in the worst corruption affair to come to court –twelve years late- the Pallerols Case with the chief culprits untried and three who followed orders sent to jail. The only sop is that the Christian Democrat party pled guilty to stealing from the unemployed and taxpayers, but why not try the gang leaders of the official party of crooks?

Vicenç Gavalda is an honest man of faith whom I met when he led the Christian Democrats in Sant Cugat in the eighties. A great organizer he filled the Palau Blaugrana for a party rally which left Jordi Pujol astonished and Duran Lleida fearful. Never again have the Christian Democrats filled anything, except their pockets, after the corruption scandal broke of all Duran’s men, and women. Vicenç Gavalda was the source who told me about the corruption of the Christian Democrat leadership. I was at the time criticising in the press the corruption of the socialist organisation secretary in “Sartre in the Can Brians jail”. The Christian Democrat organisation secretary told me: “You haven’t a clue. It’s much worse here with us. I’ll reveal all if you don’t write about it.” I answered that I was no parson to hear confessions in secret. Mr. Sala invested black money and public funds to organize the socialists while the Christian Democrats were left only the crumbs of the what the leadership pocketed. For those pennies he must now go to prison. I published the story without giving names, but the crooked saga was so exact that Duran revealed himself to me as corrupt without my ever having mentioned him! Vicenç Gavalda has always made himself responsible for his actions. When the Christian Democrat corruption scandal broke I advised him to plea bargain with the anti-corruption prosecutor to ensure that the rat’s head -as he calls himself- Duran and Miss Mousy cleaning up with him, his secretary Sanchez Llibre, came to trial. He answered: ”I was also involved, diverting funds to the Christian Democrats and I must pay for my guilt.” So it is not that the innocent go to jail. Pallerols is Duran’s man in Andorra and the Gavalda brothers were the link with the public purse to pay Christian Democrat bills. But where is justice when the real perpetrators get away scot free. They have not been tried. They have not even testified in court on the Pallerols Case. In one of the many trials of Christian Democrat corruption I sat in the public gallery next to Vicenç Gavalda. Sanchez Llibre was being interrogated in the witness stand by the anti-corruption prosecutor about whether he knew any of the twelve accused, all later to be found guilty. For example his brother in law or his go-getter. Vicenç Gavalda turned to me: ”What a disgrace! He has testified that he knows them all, every single one, and he is not going to be tried!” He also found a disgrace the pact between the judge and the prosecutor not to hold an open trial in this latest, the Pallerols Case. He resisted to the end because he wanted to call as witnesses Duran and Sanchez Llibre, the evil twins of the Christian Democrats, to incriminate themselves. He finally gave way and corruption has won. There was no open trial, the main perpetrators have not testified and the corrupt presumed innocent are still in power. Under the Rule of Law no one can be jailed without a public trial, but under the Law of the Ruler in Spain you certainly will.

(“Presó sense judici,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 March 2013)

Presó sense judici

per Josep C. Vergés 

Andpal

De tots els homes de Duran només el correu del tsar d’Andorra Pallerols va a presó. Primera foto: Pallerols Monopoly: Duran 2000: Dimitiré… 2013: Us foteu!

Pacta sunt servanda diu l’Estat de dret des de Roma. Però el dret d’Estat espanyol no respecta pactes. Així veiem que sense un judici obert el pitjor cas de corrupció que arriba –dotze anys tard- als tribunals, el Cas Pallerols, acaba amb els principals corruptes sense jutjar i tres que complien ordres a la presó. Això sí Unió ha confessat que robava als aturats i contribuents, però qui ha jutjat els capos del partit oficial dels lladres?

Vicenç Gavaldà és un home creient i honest que conec des que liderava Unió a Sant Cugat els anys vuitanta. Gran organitzador va omplir el Palau Blaugrana en un acte d’Unió que deixava Jordi Pujol acollonit i Duran Lleida acovardit. Mai més Unió ha omplert res que no sigui les butxaques després que esclatés la corrupció de tots el homes, i dones, de Duran. Vicenç Gavaldà fou qui em va explicar la corrupció dels líders d’Unió. Jo criticava als diaris la corrupció del secretari d’organització socialista a “El Sartre de Can Brians”. El secretari d’organització cristià deia: “Tu no saps que aquí és molt pitjor. T’ho explico si no ho escrius.” Jo li contestava que no era frare per escoltar confessions secretes. Sala invertia diner negre i públic per organitzar el PSC, mentre Unió es quedava les engrunes del que els dirigents s’embutxacaven. Per aquells pocs cèntims va a la presó. Així ho publicava jo sense noms, però era tan exacta la història de lladres que Duran se m’autoidentificava de corrupte, sense que jo el cités! Vicenç Gavaldà sempre s’ha fet responsable dels seus actes. Quan esclata la corrupció d’Unió l’aconsello que pacti amb el fiscal anticorrupció perquè el cap de rata, com ell s’anomena, Duran i la rateta que escombrava l’escaleta, el seu secretari Sanchez Llibre, fossin jutjats. Ell contesta: ”Jo també hi vaig participar, desviant diners a Unió i he de pagar la culpa.” No és que paguin justos per pecadors. Pallerols és l’home de Duran a Andorra i els germans Gavaldà eren el nexe del diner públic per a pagar les factures d’Unió. Però és injust que els veritables pecadors no paguin res. No han estat jutjats i ni tan sols han declarat en el Cas Pallerols. En un dels molts judicis de corrupció d’Unió, jo seia entre el públic al costat de Vicenç Gavaldà. Sanchez Llibre, cridat a declarar, fou interrogat pel fiscal anticorrupció per si coneixia la dotzena d’imputats, tots després condemnats. Per exemple el seu cunyat o el seu home de fer feines. Vicenç Gavaldà es girà cap a mi: ”Quina vergonya! Declara que els coneix tots, un a un, i ni tan sols se’l jutja!” També li feia vergonya ara el pacte del jutge i el fiscal per a no celebrar judici del Cas Pallerols. S’hi va resistir perquè volia que declaressin i s’autoincriminessin Duran i Sanchez Llibre, que són cul i merda a Unió. Finalment va cedir però la corrupció ha guanyat. No s’ha fet un judici obert, no han declarat els principals responsables i els corruptes presumptes innocents segueixen manant. En un Estat de dret no pot haver-hi presó sense un judici públic, però en el dret d’Estat espanyol, sí.

(“Presó sense judici,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 març 2013)

Advertisements

10 March 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: