La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Chavez Was a Wax Dummy/CHAVEZ ERA UN NINOT DE CERA

Chavez Was a Wax Dummy

by Jorge Serrao

Ninot chavez

Wax Chavez lies (both meanings) in state. His real wasted corpse has been buried and embalming abandoned. Below: Honouring Chavez in wax from the left (both meanings): Maduro, Lula, Roussef and daughter Rosa Chavez.

Brazilian journalist Jorge Serrao has obtained the report of the Argentine secret service exposing that the State burial of Chavez was a farce with a wax dummy. The presidents of Argentina and Brazil left the funeral. Chavez had died a month earlier in Cuba, so badly wasted that his body could not be shown in public:

 

“The Bolivarians overplayed their deception and manipulation of the death of legend Hugo Chavez. Diplomatic circles and Argentine military intelligence have circulated information about what went on before and after the funeral of the revolutionary inventor and president of the Bolivarian Republic of Venezuela. The headline scoop is that the body surrounded by secrecy and security in a super-sealed coffin was not a real human being distorted by a terrible cancer. The corpse was in fact a wax dummy, a fake “embalmed” Chavez. The surprising discovery that the body in the Pharaonic Bolivarian coffin was not the original Hugo Chavez was made by Argentine President Cristina Kirchner. A great friend of Chavez she had planned an emotional political oration on the deceased. Cristina felt betrayed when she went to honour the deceased. She was so angry and upset that she found a poor excuse for an urgent return to her country. Cristina suffered a deep shock when she realised she had been tricked into a Bolivarian farce mounted for Chavez’s funeral. She could not believe what she saw with her own eyes. Cristina immediately sent an official aide to investigate because she did not want to be part of a “sick joke about the death of someone very dear to me.” A senior member of Chavez’s personal security confessed to the trickery: that was not the real body of the beloved commander. Cristina left the funeral, warning that she was not making any speech to a dummy. The impostor president of Venezuela, Nicolas Maduro, unsuccessfully tried to persuade her to come back. Cristina went flying back home. The President of Brazil Dilma Rousseff and Luiz Inacio Lula gave a brief look at Chavez’s coffin and rapidly left too, saying they had urgent business to attend to in Brazil. Like Cristina they had no wish to participate in the charade of burying a dummy instead of the military and operational head of the Sao Paulo Forum, an organization bringing together the revolutionary left, the guerrilla and the armchair Gramcists of Latin America and the Caribbean. All his death saga has been a farce worthy of the Bolivarian socialism and gross cynical lies that have turned Venezuela into a nation in political, economic and social decline. Everything indicates that Hugo Chavez’s death happened in Cuba. What really took Chavez to another world was a brutal hospital infection that affected his lungs. Nothing has been admitted officially, because communist dogma and legend dictates that the Castro brothers have “one of the most advanced medicines in the world” in their lost island. Chavez died most likely in early January. The lie extending his life was just a set up to allow the unconstitutional continuation by Nicolas Maduro by fabricating a popular melodrama with their followers to “save” and heal the beloved Chavez myth. The unexpected death of Commander Chavez will be very costly to the unworkable capi-nist commu-talist Sao Paulo Forum. Political metastasis has already begun, with many tumours imploding politically.”

(“A Verdade foi enterrada antes de Hugo Chávez,” by Jorge Serrão, Alerta Total, 10 March 2013)

http://www.alertatotal.net/2013/03/a-verdade-foi-enterrada-antes-de-hugo.html

Chavez era un ninot de cera

per Jorge Serrão

Lula Chavez

Homenatge al Chavez de cera des de l’esquerra (doble sentit): Maduro, Lula, Roussef i la filla Rosa Chavez. Primera foto: Chavez de cera exposat (doble sentit) de cos present. El seu veritable cos emaciat ha estat enterrat, abandonant embalsamar-lo.

El periodista Jorge Serrão del Brasil ha obtingut un informe dels serveis secrets d’Argentina explicant que l’enterrament oficial de Chavez fou una farsa amb un ninot de cera. Les presidentes d’Argentina i Brasil abandonaren les exèquies. Chavez va morir un mes abans a Cuba, tant malmès que no es podia exhibir de cos present:

 

“Els bolivarians s’han passat en la mistificació i manipulació de la mort del mite Hugo Chávez. En cercles diplomàtics i de la intel·ligència militar argentina circula informació sobre els seus procediments abans i després del funeral del president i revolucionari inventor de la República Bolivariana de Veneçuela. La revelació bomba és que el cos present, envoltat de secretisme i seguretat dins un taüt supersegellat, no era un ésser humà normal deformat per un càncer terrible. El cadàver era un ninot de cera, simulacre de Chávez “embalsamat”. La sorprenent descoberta que el cos al taüt faraònic bolivarià no corresponia a l’Hugo Chávez original fou de la presidenta d’Argentina Cristina Kirchner. Gran amiga de Chávez estava previst que fes el més emocionat discurs polític del finat. Però Cristina se sentí enganyada quan s’acostà a la persona morta. Estava tan enfadada i molesta que troba una pobra excusa per tornar urgentment al seu país. Cristina va tenir un xoc emocional quan es va veure involucrada en la farsa bolivariana muntada pels funerals de Chávez. No creia el que els seus ulls li mostraven. Cristina va enviar un oficial ajudant de camp a investigar immediatament perquè no volia participar en una “broma de mal gust sobre la mort d’algú molt estimat per ella.” Un membre d’alt rang de l’exèrcit personal de Chávez va confessar la trampa: no hi havia el cos original del comandant estimat. Cristina va marxar del funeral, advertint que ella no faria cap discurs a un ninot. El president impostor de Veneçuela, Nicolás Maduro, va tractar de convèncer-la que tornés sense èxit. Cristina va marxar volant capo a casa. La presidenta del Brasil Dilma Rousseff i Luiz Inácio Lula donaren una breu mirada al taüt de Chávez i també marxaren correcuita, dient que tenien coses urgents que resoldre al Brasil. Igual que Cristina no volien participar en la farsa d’enterrar un ninot del que fou el líder militar-operacional del Fòrum de São Paulo, organització que agrupa l’esquerra revolucionària, guerrillera o simplement gramcista d’Amèrica Llatina i el Carib. Tot al voltant de la seva mort ha estat una farsa, digna del socialisme bolivarià més cínic i mentider que ha transformat Veneçuela en un país en decadència política, econòmica i social. Tot indica que Hugo Chávez ja va sortir mort de Cuba. El que realment va portar Chávez a un altre món fou una brutal infecció hospitalària que li afectà els pulmons. Tot això no ha estat admès oficialment, ja que el dogma-llegenda comunista dicta que l’illa perduda dels germans Castro té “una de les medicines més avançades del món”. Chávez moria el més segur a principis de gener. La  mentida d’allargar la seva vida era només un marc per permetre la inconstitucionalitat de la continuïtat amb Nicolás Maduro, fabricant un melodrama popular al voltant dels seus seguidors per a “salvar” i curar l’estimat mite Chávez. La inesperada mort del Comandant Chávez costarà molt cara als esquemes de la democradura i del capimunismo del Fòrum de Sao Paulo. La metàstasi política ja ha començat, amb molts tumors entrant en fase d’implosió política.”

(“A Verdade foi enterrada antes de Hugo Chávez,” per Jorge Serrão, Alerta Total, 10 març 2013)

http://www.alertatotal.net/2013/03/a-verdade-foi-enterrada-antes-de-hugo.html

Advertisements

16 March 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: