La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Why Rajoy Negotiates: Madrid Is Finished/PER QUÈ NEGOCIA RAJOY: MADRID S’ENFONSA

Why Rajoy Negotiates: Madrid Is Finished

by Josep C. Verges

Catalan Bay Gib

Catalan Bay in Gibraltar where Catalans landed in the conquest of Gibraltar from the Spanish empire. Below: Madrid’s “national” road in Girona.

Independence has been exclusively treated from the perspective of what will happen to Catalonia. Everyone sings their preferred tune, humming soft Havaneras or screaming violent Flamenco, depending on whether they are in favour or against. Catalonia will flourish like never before or the seven plagues of Egypt, or rather Madrid, will fall. So, why is Rajoy now negotiating with Mas?

 

An example of Madrid catastrophism is the Instituto de Estudios Economicos, so provincial that it awards the Castile and Leon prize. President Jose Luis Feito affirms that Catalonia will lose 20% of its GDP because Spain will close its borders, Europe will expel European citizens with full rights and will not permit the use of the euro. The new director Joaquín Trigo, who has done his entire career in Foment del Treball in Barcelona founded by Catalan nationalist Francesc Cambo, now leads the anti-Catalan brigade in Madrid: “Catalan has become obligatory and exclusive. Shop signs must be in Catalan, enforced by volunteer informers, although Chinese, Turkish and other languages are tolerated.” Joaquim Trigo, as he called himself before in Catalan, really believes all this or is lying a necessary condition of living in Madrid? This seems the case when he admits that costs are nowhere near what his president has made up. The Czech and Slovak divorce reduced trade, not GDP!, by 6% between them during five years. Negligible. Catalonia is not Gibraltar. Franco’s closure of the border has not sunk Gibraltar. Gibraltar is smaller than Olot, while Catalonia is the size of Switzerland. If Spain closes the border, all its trade with Catalonia will be lost. Add the loss of the 27% of Spanish exports belonging to Catalonia, and border closure would cost close to a third of Spain’s GDP. In addition, the boycott would prevent Spanish trade directly to Europe. Valencian oranges and Andalusian cucumbers would have to detour through Roncesvalles, singing the song of Roland, the French hero, not the Spanish political crook. Or take a risky Via Crucis through the Basque Country. Madrid will also lose a third of its tax base from Catalonia. In fact the financial debacle will still be higher because oligopolies pay their taxes in Madrid and what they extract from Catalonia will no longer be there. A third of the business interests in electricity, banking, telephone, shopping malls or multimedia will vanish and their taxes remain in Catalonia. How will Madrid pay for the 2020 Madrid Olympics without taxing the Catalans? Without a treaty with Catalonia Madrid will have to keep all Spanish public debt. This would result in a massive rise in the cost of new debt, which coupled with the loss of the Catalan market and Catalan exports would lead to a Greek crisis in Madrid. Madrid and Andalusia together fail to export as much as Catalonia. Spain, not Catalonia, is in danger of expulsion from the euro. Independence won’t be paid just by Catalonia, but also Spain and even more so the incompetent and exploiting elites of Madrid. So less threats from Madrid and more negotiations by Rajoy, as Catalonia has always wanted.

(“Per què negocia Rajoy: Madrid s’enfonsa,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 April 2013)

Per què negocia Rajoy: Madrid s’enfonsa

per Josep C. Vergés

NII

La carretera “nacional” de Madrid a Girona. Primera foto: Catalan Bay a Gibraltar on els catalans desembarcaren en la conquesta de Gibraltar de l’imperi espanyol.

La independència ha estat exclusivament tractada sobre què passarà a Catalunya. Cadascú rema cap a la seva cala, cantant dolces havaneres o escridassant violent flamenc, segons sigui o no favorable. Catalunya anirà com oli en un llum, o ens cauran les set plagues d’Egipte, o més aviat de Madrid. Però, per què negocia ara Rajoy amb Mas?

 

Un exemple del tremendisme de Madrid és l’Instituto de Estudios Económicos, tan provincià que dóna el premi Castilla y León. El seu president José Luis Feito afirma que Catalunya perdrà el 20% del PIB, Espanya tancarà la frontera, Europa expulsarà uns ciutadans europeus de ple dret i no ens deixarà utilitzar l’euro. El nou director Joaquin Trigo, que ha fet tota la carrera al Foment del Treball fundat pel catalanista Francesc Cambó, rebla el clau anticatalà: “El idioma se hacía obligatorio y único. También la exigencia de rotular en catalán con delatores voluntarios, si bien con tolerancia para idiomas como el chino, turco y otros.” Joaquim Trigo, com es feia dir abans, s’ho creu o és que li cal dir mentides a Madrid? Això sembla quan ell mateix admet que el cost no serà ni de lluny el que s’inventa el seu president. L’escissió txeca i eslovaca va costar durant cinc anys un 6% del comerç entre elles, no del PIB! Negligible. Catalunya no és Gibraltar. El tancament franquista de la frontera de Gibraltar no l’ha enfonsat. Gibraltar és més petita que Olot, mentre Catalunya és com Suissa. Si tanca la frontera, Espanya perd tot el seu comerç que va a Catalunya. Sumat al 27% del comerç espanyol que Catalunya exporta al món, tancar fronteres costaria a Espanya un terç del seu PIB. A més el boicot impossibilita que el comerç espanyol vagi directe a Europa. Les taronges valencianes i els cogombres andalusos hauran de voltar per Roncesvalles, cantant la cançó de Roldan, l’heroi francès, no el lladre polític espanyol. O bé fer un arriscat Via Crucis pel País Basc. A més Madrid perd un terç dels seus impostos que ara cobra de Catalunya. En realitat el daltabaix financer encara serà major, perquè els oligopolis paguen els seus impostos a Madrid i la part que extreuen de Catalunya ja no hi és. El terç de negoci elèctric, bancari, telefònic, gran superfície o multimèdia desapareix i els impostos es queden a Catalunya. Com pagarà Madrid les Olimpíades 2020 sense fiscalitzar els catalans? El deute públic se’l menja tot Madrid si no pacta amb Catalunya. Això provocaria una pujada massiva del cost del seu nou deute, que sumat a la pèrdua del mercat català i de les exportacions catalanes, provocaria una crisi grega a Madrid. Madrid i Andalusia juntes no arriben a l’exportació catalana. Espanya, no Catalunya, perilla d’expulsió de l’euro. La independència no la paga només Catalunya, sinó Espanya i, encara més, les incompetents elits extractives de Madrid. Menys amenaces de Madrid i més negociacions de Rajoy, com sempre ha volgut Catalunya.

(“Per què negocia Rajoy: Madrid s’enfonsa,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 abril 2013)

Advertisements

3 April 2013 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Great!

    Like

    Comment by Henry | 3 April 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: