La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pujol’s Slush Fund/ELS FONS RESERVATS DE PUJOL

 

Pujol’s Slush Fund

 

by Josep C. Verges

Cahuzac_html_73525ea7

 

French anti-fraud minister Cahuzac resigned after €15 million were found in his Swiss slush fund. Just Pujol’s eldest, Jordi jr, moved more than double this in foreign accounts. Below: Oriol Pujol enters the Catalan Supreme Court to be tried for corruption. Jordi Pujol’s son and political heir has yet to resign from any post.

 

In Diari de Girona Daniel Bonaventura eulogizes Jordi Pujol because, despite “his dirty business deals” he did not enter politics “to enrich himself.” It’s all the fault of “Madrid” that he is forced to hold a “slush fund, maybe in Switzerland or somewhere else in case he has to run away discretely.” Increible.

 

 

Precisely in Diari de Girona I published an open letter to Jordi Pujol (21 November 2012) asking him for a power of attorney to go the Swiss bank and prove that he had no foundation with black money with him and his family as beneficiaries. I never heard from him. Contrast his silence with the French minister in charge of tax fraud, Monsieur Cahuzac, who after heated denials gave permission for Swiss banks to disclose that he had held up to €15 million in black. Apparently these were commissions paid when he was in private ”business.” In the case of Jordi Pujol and his multimillionaire sons, their “business” was Catalan politics. The funds of the Catalan government belong to taxpayers, paid by their taxes and cannot be hidden away in case a politician has to abscond. What a disgrace that the Prince of Wales Oriol Pujol is now on trial for corruption. Pujol and sons have badly betrayed Catalonia!

 

 

(“Els fons reservats de Pujol,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 18 April 2013)

 

 

Els fons reservats de Pujol

 

per Josep C. Vergés

Oriol judici_html_m7694ae63

Oriol Pujol entra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a ser jutjat per corrupció. El fill i hereu polític de Jordi Pujol no ha dimitit de cap càrrec encara. Primera foto: El ministre antifrau francès Cahuzac ha dimitit després de trobar-li €15 milions en els seus fons reservats suissos. Només el fill gran de Pujol, Jordi jr, ha mogut més del doble d’això en comptes a l’estranger.

 

 

Al Diari de Girona Daniel Bonaventura fa un panegíric de Jordi Pujol explicant que “fa negocis foscos” però que no ha entrat en política “per folrar-se.” Tot és culpa de “Madrid” i per això cal tenir “uns fons reservats, potser a Suissa o allà on sigui, per si cal tocar, xiulant, el dos.” Increible.

 

 

Al mateix Diari de Girona jo vaig escriure una carta oberta a Jordi Pujol (21 novembre 2012) perquè em donés poders per anar al banc suís i demostrar que ell no tenia cap fundació amb diner negre que beneficiava ell i la seva família. No ha fet res. Compareu el seu silenci amb el ministre francès encarregat del frau fiscal, Monsieur Cahuzac, que després de negar-ho tot ha permès que els bancs suissos informessin que tenia fins a €15 milions en negre. Sembla ser que eren comissions cobrades quan fei d’”empresari” privat. En el cas de Jordi Pujol i els seus fills multimilionaris, la política catalana ha estat la seva “empresa.” Els diners de la Generalitat són dels contribuents, dels impostos que es paguen a Catalunya, no amagant diners per si cal fotre el camp. Quina vergonya que el príncep de Girona, Oriol Pujol, sigui ara jutjat per corrupte. Quin mal han fet Pujol i fills a Catalunya!

 

 

(“Els fons reservats de Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 18 abril 2013)

Advertisements

18 April 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: