La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

El Celler de Can Roca World Leaders with Messi/EL CELLER DE CAN ROCA LÍDER MUNDIAL AMB MESSI

El Celler de Can Roca World Leaders with Messi

You feel what Messi must feel: the overwhelming presence of the grass beneath his feet; then the tentative elegance of acquired skill, represented by the stepladder of the perfumed meringues; and, finally, the infantile joy, the childlike release, of scoring, represented by the passion-fruit cream and the candy-store pop rocks. Below: Messi scores against Real Madrid with the Meringue players down and the white ball heading for the back of the net.

Catalans are again top of world cooking. The Celler de Can Roca overtakes Danish Norma and follows in the footsteps of El Bulli. Only Catalan and Basque restaurants feature among the top hundred in the world, and not a single Spanish despite the misleading headlines. The goal-dessert of Celler de Can Roca in Girona relives how Messi scores, weaving through Real Madrid’s meringue defence (Search Messi’s Goal-Dessert Against Madrid):

I travelled to meet with the young Mozart of pastry, Jordi Roca: “You see, I’m a big fan of F.C. Barcelona and I wanted to make a dessert that would re-create the emotions Lionel Messi feels when he scores a goal.”He presents half of a soccer ball, covered with artificial grass; the smell of grass perfumes the air. On the “grass” is a kind of delicately balanced, S-shaped, transparent plastic teeter-totter with three small meringues on it, and a larger white-chocolate soccer ball balancing them on a protruding platform at the very end. A white candy netting lies on the grass near the white-chocolate ball. A small MP3 player with a speaker on the table and an announcer’s voice, excited and frantic, explodes. Messi turns and spins!, and the roar of the crowd fills the table. You eat the first meringue. Messi is alone on goal! and you eat the next scented meringue. Messi shoots! and you eat the last meringue, and the entire plastic S-curve now unbalanced flips up and over like a spring, and the white-chocolate soccer ball is released and propelled into the air. Messi! Goooal!” The ball drops, strikes, and breaks through the candy netting into the goal beneath it, and a fierce jet of passion-fruit cream and powdered mint leaves is released into your mouth, with a trail of small chocolate pop rocks rising in its wake. I saw Jordi watching us from the kitchen entrance. He had the anxious-shading-into-delighted look that marks the artist.”

(“Notes of a Gastronome: Sweet Revolution. The power of the pastry chef,” by Adam Gopnik, The New Yorker, 3 January 2011)

El Celler de Can Roca líder mundial amb Messi

Gol de Messi al Madrid amb merengues per terra i la pilota blanca al fons de la xarxa. Primera foto: Sentim el mateix que Messi: la presència dominant de l’herba sota els seus peus; després l’elegancia possible per la seva habilitat adquirida, representada per l’escala mòbil de merengues perfumats; i, finalment, l’alegria infantil, l’alliberament innocent al marcar, representat per la crema de fruita de passió i les bombetes de llaminaduria.

Els catalans de nou dominen la cuina mundial. El Celler de Can Roca sobrepassa el danès Norma per seguir la guia del Bulli. Només restaurants catalans i bascos figuren entre els millor cent del món, i ni un sol castellà tot i els titulars enganyosos. El postre-gol del Celler de Can Roca de Girona reviu com Messi fa gols sortejant la defensa merenga del Madrid (Veure search Postre-gol de Messi al Madrid):

He anat a conèixer el jove Mozart de la pastisseria, Jordi Roca: “He de confessar que sóc un gran seguidor del F.C. Barcelona i volia fer un postre que reproduís les emocions que Lionel Messi sent quan marca un gol.”Em serveix mitja pilota de futbol coberta d’herba artificial; l’olor d’herba perfuma l’aire. Sobre “l’herba” una mena de balancí en forma d’essa delicadament equilibrat amb tres merengues menuts i una pilota més gran de xocolata blanc que fa de contrapès en una plataforma sortint al final de tot. Una xarxa de caramel blanc s’extèn per l’herba a prop de la pilota de xocolata blanc. Un petit reproductor MP3 amb altaveu sobre la taula explota amb la veu del locutor excitat i frenètic. Messi es gira i regira!, i els crits dels espectadors inunden la taula. Menges la primera merenga. Messi està sol davant la porteria! i menges la seguent merenga perfumada. Messi xuta! i menges la darrera merenga, i tot el balancí, ara desequilibrat, es tomba i s’alça com una molla alliberant la pilota de xocolata blanc que va pels aires. Messi! Goool!” La pilota cau i reventa la xarxa de caramel entrant al fons de la porteria i un potent sortidor de crema de fruita de passió i fulles de menta en pols s’allibera a la teva boca, amb un reguitzell de minibombetes de llaminaduria. Veig com Jordi m’observa des de la porta de la cuina. Tenia la mirada de preocupació que es transforma en encantada que marca l’artista.”

(“Notes of a Gastronome: Sweet Revolution. The power of the pastry chef,” by Adam Gopnik, The New Yorker, 3 January 2011)

Advertisements

30 April 2013 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia | ,

1 Comment »

  1. Estic molt contenta i orgullosa, són una família que s’ho mereixen han treballat de valent, i a més són un mirall per la restauració catalana que, en general, no s’ho pren massa seriosament. En parlavem l’altre dia, al pais basc tothom en la restauració té una implicació al 100% i no tan sols en fer-ho bo sino també en la responsabilitat, amabilitat i ganes de que el client quedi satisfet i torni. Aquí des de sempre ho trobo a faltar i més a la Costa Brava a on és ploma al turista….

    Like

    Comment by Paulina | 1 May 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: