La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Rebekah Brooks, Cameron’s secret lover?/REBEKAH BROOKS, L’AMANT SECRETA DE CAMERON?

Rebekah Brooks, Cameron’s Secret Lover?

by Chris Spivey

Dave and Rebekah

Dave and Rebekah, Shakespeare’s Comedy of Errors. Below: “Fast, unpredictable and hard to control but fun.”

The Mail has revealed a secret love affair at Downing Street that is now over. The campaigner against corruption Chris Spivey argues that the signs point to Rebekah Brooks and Dave Cameron:

“Hmmmm. Interesting. I wonder who is having an affair at number 10 Downing Street that has “potentially significant political implications” for Dave? I am of course assuming it is an affair involving someone from number 10 going by the subtle wording used by the Mail: “For legal reasons, The Mail on Sunday cannot disclose the identities of the people involved or any details of the relationship –even its duration– other than that they are middle-aged figures. The affair has now concluded.” The favourites have to be Cameron and Rebekah Brooks. The following is from the Guardian: “Cameron is facing huge embarrassment after details of intimate texts he exchanged with the former News International chief Rebekah Brooks emerged. In one message, Cameron thanks Brooks for letting him ride one of her family’s horses, saying it was “fast, unpredictable and hard to control but fun.” I suppose, there is a chance that he would describe a horse in such a way, but logic dictates that he would have done so at the time and not in a later txt msg. Personally, I have always been of the opinion that “fast, unpredictable and hard to control but fun” is a thinly veiled reference. Therefore, given the fact that the majority of the pairs flirty txt’s have been kept secret, it doesn’t require a great leap of faith to conclude that the pair had a fling. Cameron is facing calls to publish up to 150 secret emails and text messages with Rebekah Brooks after the leak of more embarrassing correspondence with the former newspaper executive. Course, with Brooks being up to her ears in the phone hacking scandal it’s not hard to see how the affair could have “potentially significant political implications for him.” And, in another txt msg that Brooks sent to Cameron she tells the Tory leader that she felt so emotional listening to his conference speech that she “cried twice”, adding: “Will love ‘working together’.” And then there is this one from the Mail: “I am so rooting for you tomorrow and not just as a personal friend but because professionally we’re definitely in this together.”It is certainly strange that Cameron was in full support of the ginger haired old sort before she was forced to resign over the phone hacking scandal. In the week before she resigned as chief executive of News International over the targeting of the missing schoolgirl, the Prime Minister texted Mrs Brooks to tell her to keep her head up and that she would “get through” her difficulties. Days later the Prime Minister sent an emissary to explain to Mrs Brooks that he could not back her publicly because of the political pressure caused by the scandal. And, you would in fact have thought that, having been caught sending flirty txt msg’s to Brook’s, he would have kept his distance. Not according to the Telegraph, he didn’t: “The Prime Minister reportedly had a lengthy conversation with Mrs Brooks during a private gathering held by Tom Astor, who is the great-grandson of Nancy Astor, the US heiress.” He is an old friend and neighbour of Mrs Brooks but has kept his distance since she was charged with conspiring to hack phones, perverting the course of justice and, separately, conspiring to bribe public officials.”

http://www.chrisspivey.co.uk/?p=12317

Rebekah Brooks, l’amant secreta de Cameron?

per Chris Spivey

Brooks horse“Ràpida, imprevisible i difícil de manejar, però divertida.” Primera foto: Dave i Rebekah, la Comèdia dels Errors de Shakespeare.

El Mail ha destapat una aventura secreta a Downing Street que ja s’ha acabat. El lluitador contra la corrupció Chris Spivey creu que tot apunta a Rebekah Brooks i Dave Cameron:

“Mmmm. Interessant. Qui pot ser que ha tingut una aventura al N° 10 de Downing Street que té “possiblement importants implicacions polítiques” per a Dave? A mi em queda clar que l’aventura involucra algú del N° 10 fent cas a la redacció insinuant del Mail: “Degut a qüestions legals el Mail on Sunday no pot destapar els noms de la parella implicada ni cap detall de la seva relació –ni tan sols la seva durada– altre que són dues persones de mitjana edat. L’aventura ja s’ha acabat.” Els favorits han de ser Cameron i Rebekah Brooks. Aixó és el que diu el Guardian: “Cameron s’enfronta al gran ridícul després que sortissin detalls dels textos íntims que va intercanviar amb l’excap de News Internacional Rebekah Brooks. En un missatge, Cameron agraeix a Brooks per deixar que munti un dels cavalls de la família, dient que l’euga era “ràpida, imprevisible i difícil de manejar, però divertida.” Suposo que és possible descriure un cavall d’aquesta manera, però la lògica marca que ho fes al moment i no en un txt sms més tard. Personalment, sempre he estat de l’opinió que “ràpida, imprevisible i difícil de manejar, però divertida” és una referència en clau. Per tant, tenint en compte el fet que la majoria dels txt amorosos de la parella es mantenen secrets, no cal un gran salt d’imaginació arribar a la conclusió que han tingut una aventura. Cameron s’enfronta a les crides que publiqui fins a 150 correus electrònics i missatges de text secrets amb Rebekah Brooks després de destapar-se la seva correspondència compromesa amb l’exexecutiva de premsa. Per descomptat, amb Brooks ficada fins a les orelles en l’escàndol d’espionatge telefònic, no costa veure com l’assumpte podria tenir “implicacions polítiques potencialment importants per a ell.” En un altre txt sms que Brooks va enviar a Cameron li diu al líder conservador que ella es va sentir tan emocionada escoltant el seu discurs a la conferència que “va plorar dues vegades,” afegint: “M’encantarà treballar junts.” I després està això del Mail: “Estic apostant fortament per tu demà i no només com amiga personal, sinó perquè professionalment definitivament anem junts en això.” Certament és estrany que Cameron donés ple suport a la coneguda peliroja abans que ella es veiés obligada a dimitir per l’escàndol de les escoltes telefòniques. La setmana abans que ella renunciés com a presidenta executiva de News International per l’explotació d’una estudiant segrestada, el primer ministre va enviar un missatge sms a la senyora Brooks dient que es mantingués ferma perquè “superaria” les seves dificultats. Dies més tard, el primer ministre va enviar un emissari per explicar a la senyora Brooks que no podia recolzar-la públicament degut a la pressió política provocada per l’escàndol. Tots hauríem cregut que, després d’haver estat pescat enviant txt sms amorosos a Brooks, ara mantindria la seva distància. No ha estat així, segons el Telegraph: ” El primer ministre pel que sembla va tenir una llarga conversa amb la senyora Brooks durant una festa privada celebrada per Tom Astor, que és el besnét de Nancy Astor, l’hereva americana.” És un vell amic i veí de la senyora Brooks, però només s’ha distanciat des que ha estat acusada de conspirar per saquejar telèfons, obstruir la justícia i, en un altre cas, conspirar per subornar funcionaris públics.”

http://www.chrisspivey.co.uk/?p=12317

Advertisements

2 June 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: