La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Murdoch’s Poker with Catalonia/ PÒQUER DE MURDOCH AMB CATALUNYA

 Murdoch’s Poker with Catalonia

 

by Josep C. Verges

 

Wall Cat

 

The Wall Street Journal front page for 12 September 2013: A 250-Mile-long Human Chain Presses for Independence. Some 1.6 million people, including these at the Sagrada Familia in Barcelona, gathered to support a vote to split Catalonia from Spain. Below: The Times for 6 April 2013: Catalonia Is a Bigger Time-bomb than Cyprus. If the separatists get their referendum and manage to win, it could devastate the economies of the whole region.

 

 

 

Rupert Murdoch plays poker with Catalonia but he has an easy hand against his opponents Aznar and retrograde Madrid. He bluffed Aznar, who works for him in New York, with a double-edged article in the Times in spring. Now he publicizes on the front page of The Wall Street Journal the human chain for independence on 9/11.

 

 

 

Madrid is losing internationally. The Olympics were lost for the third time running, and embarrassingly so. Madrid airport is also losing badly, now the second airport in Spain after Barcelona. Murdoch’s double-edged article in The Times was marred by his gay poodle over-egging the attack on Barcelona airport, ignoring that investment in Madrid was six times higher and that airports are controlled by Madrid, not Catalonia. This was the beginning of Matthew Parris: ”I begin this column from the new terminal of Barcelona’s international airport. It is an absolutely beautiful building. And there is absolutely no use for it. So vast and so empty is this brilliantly lit cavern that the security guards speed noiselessly by on two-wheeled Segway machines: smartly uniformed; betruncheoned; bolt upright; vigilant for nothing. The place is a symbol. A white elephant in the room if ever there was one. It was meant to be a showcase for Catalonia’s future as an independent nation.” Well, well. Barcelona is Europe’s 9th airport, bigger than Gatwick that nobody claims empty. In fact Madrid has the empty new terminal because of the decline of Iberia. Murdoch shows that Madrid is losing the media war about Catalonia’s right to a referendum. While 1,6 million Catalans demonstrated peacefully in a human chain, Fascists beat up and threw a bomb at Catalans in Madrid, injuring a dozen including a 3 year old girl. One of the arrested terrorists is ringleader Iñigo Pérez, son of a PP treasurer, brother-in-law to the PP minister for Europe and cousin of the PP minister of defense.

 

 

(“A 250-Mile-long Human Chain Presses for Independence, The Wall Street Journal, 12 September 2013)

 

 

(“Catalonia Is a Bigger Time-bomb than Cyprus,” by Matthew Parris, The Times, 6 April 2013)

 

 

 

Pòquer de Murdoch amb Catalunya

 

per Josep C. Vergés

 

Times Cat

 

El Times del 6 Abril 2013: Catalunya és una bomba de rellotgeria més gran que Xipre. Si els separatistes obtenen el seu referèndum i aconsegueixen guanyar, podria devastar les economies de tota la regió. Primera foto: Portada del Wall Street Journal del 12 setembre 2013: Una cadena de 250 milles de llargada empeny cap a la independència. Unes 1,6 milions de persones, incloses aquestes a la Sagrada Família de Barcelona, s’han ajuntat en suport d’un vot per separar Catalunya d’Espanya.

 

 

 

Rupert Murdoch juga pòquer amb Catalunya però té un joc fàcil contra els seus oponents Aznar i la retrògrada Madrid. S’ha torejat Aznar, que treballa per ell a Nova York, amb un article de doble lectura al Times aquesta primavera. Ara anuncia en portada del Wall Street Journal la cadena humana per la independència de l’11 de setembre.

 

 

 

Madrid està perdent internacionalment. Els Jocs Olímpics els ha perdut per tercera vegada consecutiva, i de forma ben vergonyosa. L’aeroport de Madrid també perd pels descosits i és ara el segon aeroport d’Espanya després de Barcelona. L’article de doble lectura de Murdoch al Times va perdre força per l’atac fora de to del seu caniche gai a l’aeroport de Barcelona, que ignora que la inversió a Madrid va ser sis vegades més gran i que els aeroports són controlats per Madrid, no Catalunya. Així comença l’article de Matthew Parris: L’escena és gairebé de ciència ficció. No és l’optimisme enlluernador d’un món encisador que arriba, més aviat es tracta de Blade Runner amb una sensació d’extralimitada ambició distòpia. Començo aquesta columna a la nova terminal de l’aeroport de Barcelona, edifici absolutament preciós que no serveix absolutament per a res. És tan vasta i buida aquesta caverna brillantment il.luminada que els guàrdies de seguretat passen ràpids sense fer soroll sobre dues rodes en aparells Segway: elegantment uniformats, amb la seva porra, rígidament rectes, vigilant el no res. Aquest lloc és un símbol, l’elefant blanc més blanc que mai ha existit. Pretenia ser l’aparador del futur de Catalunya com a nació independent.” Caram, caram. Barcelona és el novè aeroport d’Europa, més gran que Gatwick que ningú pretén està buit. En realitat és Madrid que té una nova terminal buida degut al col.lapse d’Iberia. Murdoch demostra que Madrid està perdent la guerra mediàtica sobre el dret de Catalunya a un referèndum. Mentre 1,6 milions de catalans es manifestaven pacíficament en una cadena humana, feixistes atacaven i  llençaven una bomba contra catalans a Madrid, ferint una dotzena, entre d’ells una nena de 3 anys. Un dels terroristes detinguts és el seu capitost Iñigo Pérez, fill d’una tresorera del PP, cunyat del ministre d’Europa del PP i cosí del ministre de defensa del PP.

 

(“A 250-Mile-long Human Chain Presses for Independence, The Wall Street Journal, 12 setembre 2013)

 

 

(“Catalonia Is a Bigger Time-bomb than Cyprus,” per Matthew Parris, The Times, 6 abril 2013)

 

Advertisements

13 September 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Interesting to see this headline.

    Like

    Comment by James | 15 September 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: