La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Spanish Way/LA VIA ESPANYOLA

 

The Spanish Way

by Josep C. Verges

 

Tejero_html_m7516af3bRaise your arm for Spain, you cunts! Spanish nationalists admire Fascism. Fascist coup leader Tejero in the Congress in Madrid. Below: We want to live in chains! 100,000 claim Spanish nationalists. 30,000 say the police. Catalunya Square was half empty. Full it holds 10,000.

 

 

After the massive 9/11 demonstration of 1.6 million joining hands in a festive chain for independence of 480 kms right across Catalonia, Spanish nationalists responded with their “Long live the chains” with Spain on Columbus Day, Franco’s Day of the Race, today rebaptised as Hispanity Day. The true original intent of the Day of the Race was to extol Fascism. The former racists and new Hispanists could not even fill up Catalunya Square.

 

 

The new Hispanists are the same old Fascists, as the on-site reporting of Guillem Martinez in El Pais portrays: “No flag with the Fascist chicken. All this effort of contention coexisted with smiles of complicity for people with military berets or who shouted out “Raise your arm for Spain you cunt!” In the middle of Catalonia Square a king size flag chartered by a Fascist group. A mobile bookshop sold literature banned in Germany. Terror movie talk: “See you later in Europa Bookshop” (that sells Hitler’s Mein Kampf). A common sight were people carrying a flag in one hand and doing the Roman salute with the other. A group of teenagers sang “Raise your arms sons of the Spanish people.” PP and C’s cannot claim they are not part of these unsettling portraits of the past.” The PP leader in Catalonia Sanchez Camacho belittled the human chain of 1.6 million: ”The real Catalonia stayed home. Six million Catalans did not participate in the independence activities. The human chain does not reflect the demand for independence of Catalonia.” On the 12th October Alicia and her escort of C’s managed to bring out 30,000 people. Say 100,000 as they would like. Following their Spanish nationalist math, 7.5 million Catalans, 99%!, were against Spain and dependence on Madrid! The PP continues its electoral slide. It has less than 3% and would be left out of the Catalan Parliament. The walking dead socialists and also C’s double their vote. In total the Spanish nationalist vote in Catalonia hardly reaches 15%. Translation, a referendum today would register an 85% yes vote for independence. Independence is not the fault of CiU which continues to bleed votes. The two culprits are PP and PSOE. Ramon Trias Fargas said when Fascism died that independence would come to Catalonia by fax from Madrid. He was right, although it will eventually arrive by sms to all Catalans. Historian Joan B. Culla explains: “I don’t consider myself as a lifetime independence supporter, rather one horse whipped into independence after Aznar’s absolute majority, the PP attacks against the Statute of Autonomy and the degrading beating by the Constitutional Court in 2010.” After the 9/11 Catalan Way I have been waiting for a Spanish Way. Where is the Spanish Way linking, with raised arms if they so wish, Madrid with Gibraltar? And the Spanish Way linking Catalonia Square with “All down to the ground you cunts!” of coup leader Tejero? Not even a Third Way. Alicia Sanchez Camacho’s third way sunk by the PP, the PSC’s third way sunk by PSOE, and Duran Lleida’s third way sunk by himself. Why doesn’t the Lenin of the Fringe organise a third way from his Aragonese village of Alcampell to the Catalan border in Lleida? He would find a surplus of hands for the return of the Catalan-speaking Fringe to Catalonia.

 

 

(”La Via Espanyola,” by Josep C. Verges, Diari de Girona, 20 October 2013)

 

 

La Via Espanyola

 

per Josep C. Vergés

30000_html_maa2155b¡Vivan las cadenas! 100.000 diuen els espanyolistes. 30.000 diu la policia. La Plaça Catalunya mig buida. Plena hi caben 10.000. Primera foto: Arriba España ¡coño! Els espanyolistes admiren el feixisme. El lider colpista feixista Tejero al Congrés de Madrid.

 

 

Després de la massiva manifestació de l’11 setembre amb 1,6 milions formant una festiva cadena independentista de 480 kms tot al llarg de Catalunya, els espanyolistes han respost amb la seva “Viva las Cadenas” amb Espanya el 12 d’octubre, el Dia de la Raza de Franco avui rebatejat com de la Hispanidad. El Dia de la Raza, per seguir l’esperit original, era el dia d’exaltació feixista. Els exracistes i nous hispanistes amb prou feines ompliren la Plaça Catalunya.

 

 

Els nous hispanistes segueixen sent els vells feixistes, com els retrata en directe Guillem Martínez a El País: “Ninguna bandera con gallina. Todo este esfuerzo por la contención convive con sonrisas y complicidad ante personas con boinas militares o que emiten “Arriba España ¡coño!” que es como más programático. En mitad de la Plaza Cataluña una bandera king size fletada por un grupo fascista. Una librería movil vende literatura prohibida en Alemania. Conversaciones de peli de miedo: “Nos veremos luego en la libreria Europa.” (que ven el Mein Kampf de Hitler). Es común ver personas con la bandera en una mano y el saludo romano en la otra. Un grupo de adolescentes canta “Alzad los brazos hijos del pueblo español.” PP y C’s no son ajenos a estéticas inquietantes del pasado.” La pepecera Alícia Sánchez Camacho va menystenir la cadena humana d’1,6 milions: ”La Cataluña real se quedó en casa. Seis millones de catalanes no participaron en los actos independentistas. La cadena humana no fue representativa de la demanda de independencia de Cataluña.” El 12 d’octubre Alícia i la seva escorta de C’s va aplegar 30.000 persones. Posem 100.000 com voldrien. Seguint la seva matemàtica espanyolista, 7,5 milions de catalans, el 99%!, estan en contra d’Espanya i de la dependència amb Madrid! El PP segueix en davallada electoral. No arriba ni al 3% i quedaria com a partit extraparlamentari a Catalunya. Els desnonats socialistes el doblen, igual que C’s. En conjunt el vot espanyolista a Catalunya no arriba al 15%. Traduit, un referèndum avui obtindria el 85% del sí a la independència. La independència no és culpa de CiU que segueix sagnant vots. Els dos culpables són PP i PSOE. Ramon Trias Fargas deia quan morí el feixisme que la independència arribaria a Catalunya per fax de Madrid. Tenia raó, tot i que finalment arribarà per sms a tots els catalans. L’historiador Joan B. Culla ho explica: “No em considero un independentista de tota la vida, sinó un a bastonades a partir de la majoria absoluta d’Aznar, les envestides del PP contra l’Estatut i la pallissa humiliant del Tribunal Constitucional el 2010.” Després de la Via Catalana de l’11 de setembre encara espero una Via Espanyola. On és la Via Espanyola que uneixi, a mà alçada si volen, Madrid amb Gibraltar? I la Via Espanyola que uneixi la Plaça Catalunya amb “Todos al suelo ¡coño!” del colpista Tejero? Ni tan sols terceres vies. La tercera via d’Alícia Sánchez Camacho enfonsada pel PP, la tercera via del PSC enfonsada pel PSOE i la tercera via de Duran Lleida enfonsada per ell mateix. Per què no organitza el Lenin de la Franja una tercera via des del seu poble aragonès d’Alcampell fins a la ratlla de Lleida? Trobarà moltes mans per tornar la Franja a Catalunya.

 

 

(”La Via Espanyola,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 20 octubre 2013)

 

Advertisements

21 October 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

 1. M’ha fet molta gràcia quan comentes que “Ramon Trias Fargas deia quan morí el feixisme que la independència arribaria a Catalunya per fax de Madrid”. Hi ha cap prova documental de la frase, i del seu context (sarcàstic, no cal dir-ho!)?

  Nota de l’editor: La prova sóc jo, perquè ho va dir davant meu a una reunió d’Esquerra Democràtica de Catalunya al carrer Bruc. Els catalanistes el 1979 eren tanta minoria davant els marxistes del PSUC i el PSC i els autonomistes de Convergència que ho veien costa amunt una Catalunya lliure. Trias els hi recordava que “it takes two to Tango” i que Madrid faria les coses tan malament que serien ells els que ens farien independents -per fax. No anava errat, excepte que el fax ja ha desaparegut i ara tot és encara més instantani.

  Like

  Comment by Miquel | 21 October 2013 | Reply

 2. Molt bo! Cada dia ho fas millor. La via d’Alcampell a Lleida és un encert.

  Like

  Comment by Joan | 24 October 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: