La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Denmark against Spain: Scots and Catalans in EU/DINAMARCA CONTRA ESPANYA: ESCOCESOS I CATALANS A LA UE

 

Denmark against Spain: Scots and Catalans in EU

 

rajoy cam_html_ce74c69aRajoy raises his right arm for Cameron: No to Scotland for his no to Catalonia. Below: Unlike Spain, democracy is not just fiction in Denmark: the cast of Borgen.

 

 

President Rajoy of Spain, on his day off persecuting British Gibraltar, has said Spain will boycott Scotland’s EU membership. Denmark wants the exact opposite:

 

 

Rasmus Helveg Petersen MP and foreign affairs spokesman for the Social Liberals in the Danish government: “Scottish membership of the EU would be a mere formality.” When asked whether this process would be prolonged or clear for Scotland: “It would be very clear. In the case that Norway wanted to become a member of the EU, for instance, it could happen overnight. If Scotland wants it, yes. It would be a mere formality.”

 

 

Jakob Ellemann-Jensen MP of Denmark’s largest parliamentary party, Venstre, spokesman on European Affairs and member of the Foreign Affairs committee: “Should Scotland vote for independence it would only be natural for Denmark to acknowledge this independence and to welcome Scotland in both the EU in accordance with the Copenhagen Criteria and also in NATO.”

 

 

Professor Lars Bo Kaspersen, head of political science at the University of Copenhagen: “Scottish EU membership would be in the Danish interest. I think it could be a fairly quick transition. I’m sure that the European Union in general would strongly support Scottish membership and the same goes for NATO. I can’t think of anyone who wouldn’t think it was a good idea.”

 

 

Mikel Rasmussen, professor of Indo-European studies at the University of Copenhagen: “Scottish legislation is suitable for membership equal to that of the United Kingdom. When it comes to NATO and the EU, if Scotland wants it, it would not be in anyone’s interest to not let them in. If Croatia can be part of the EU of course Scotland can be. I find questions over membership to be a non-issue.”

 

 

Søren Espersen, deputy leader of the DPP showed great interest in developing closer cooperation with Scotland within the Nordic Council and the Arctic region: “There’s lots of opportunities. We are so close to each other in so many ways. There will immediately be a close connection. I know that the Danish government will accept straight away that Scotland could be a member of the Nordic Council.”

 

 

http://nationalcollective.com/2013/07/10/exclusive-scottish-eu-membership-straightforward-and-in-denmarks-interest/

 

 

Dinamarca contra Espanya: escocesos i catalans a la UE

 

Borgen_html_548c60a1A diferència d’Espanya, la democràcia no és simplement ficció a Dinamarca: l’equip de Borgen. Primera foto: Rajoy alça el braç per Cameron: no a Escòcia pel seu no a Catalunya.

 

 

El president Rajoy, el seu dia lliure de perseguir el Gibraltar britànic, ha dit que Espanya boicotejerà l’associació d’Escòcia a la UE. Dinmarca vol exactament el contrari:

 

 

Rasmus Helveg Petersen, diputat i portaveu d’afers exteriors dels social liberals al govern danès: “L’associació d’Escòcia a la UE serà una mera formalitat.” A la pregunta de si el procés serà llarg o senzill per Escòcia: “Serà ben senzill. En el cas que Noruega volgués fer-se membre per exemple, seria d’un dia per l’altre. I si Escòcia ho vol, sí serà igualment una mera formalitat.”

 

 

Jakob Ellemann-Jensen diputat del partit més gran del Parlament danès, Venstre, portaveu d’afers europeus i membre de la comissió d’afers estrangers: “Si Escòcia vota per la independència, serà del tot natural que Dinamarca reconegui aquesta independència i doni la benvinguda a Escòcia, tant a la UE d’acord als Criteris de Copenhaguen com també a l’Otan.”

 

 

Professor Lars Bo Kaspersen, cap de ciència política a la Universitat de Copenhaguen: “La participació escocesa a la UE és de l’interès de Dinamarca. Crec que hi haurà una transició bastant ràpida. Estic segur que la Unió Europea en conjunt donarà un fort suport a l’associació escocesa i el mateix val per l’Otan. No se’m ocorre ningú que no cregui que és una bona idea.”

 

 

Mikel Rasmussen, professor d’estudis indoeuropeus de la Universitat de Copenhaguen: “La legislació escocesa és igual d’adequada per l’associació que la del Regne Unit. Sobre el tema de l’Otan i la UE, si Escòcia ho vol, no crec que sigui de l’interès de ningú de barrar-lis l’entrada. Si Croàcia pot ser membre, evidentment pot ser-ho Escòcia. Jo crec que la questió de l’associació no serà cap problema.”

 

 

Søren Espersen, vicepresident del DPP mostra un gran interès en desenvolupar una més estreta cooperació amb Escòcia dins el Consell Nòrdic i la regió àrtica: “Tenim moltes oportunitats. Estem aprop en tantes questions, que trobarem immediatament una connexió estreta. Sé segur que el govern danès acceptarà de seguida que Escòcia es faci membre del Consell Nòrdic.

 

 

http://nationalcollective.com/2013/07/10/exclusive-scottish-eu-membership-straightforward-and-in-denmarks-interest/

 

Advertisements

29 November 2013 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: